1
a

y = 1 2 x 2 2

b

Het zijn allemaal dalparabolen; top ( a , 2 )

c

-

d

Door een horizontale verschuiving a naar rechts.

2
a

1 2 ( x 7 ) 2 2 = 0 ( x 7 ) 2 = 4 x 7 = 2 of x 7 = 2
x = 5 of x = 9 , dus ( 5,0 ) en ( 9,0 )

b

1 2 ( x a ) 2 2 = 0 ( x a ) 2 = 4 x a = 2 of x a = 2
x = a 2 of x = a + 2 , dus ( a 2,0 ) en ( a + 2,0 )

c

1 2 ( 5 a ) 2 2 = 2 1 2 ( 5 a ) 2 = 9 5 a = 3 of 5 a = 3
a = 8 of a = 2

d

a = 4

3
a

De grafieken uit de bundel ontstaan door een verticale vermenigvuldiging (met factor a t.o.v. de x -as) en daarna een verticale verschuiving 2 omhoog.

b

-

c

De lijn y = 2 is horizontale asymptoot van de grafieken;
de y -as is symmetrie-as van de grafieken;
de grafieken hebben één top, op de y -as.

d

2 + a 1 + 1 2 = 3 a = 10

e

De top bij x = 0 moet dan op de x -as liggen: 2 + a 1 + 0 2 = 0 a = 2

4
a

( 1, 3 ) invullen: 3 = b + a 1 + 1 2 a = 2 b 6 ;
( 0,0 ) invullen: 0 = b + a 1 + 0 2 = b + a a = b
Dus: b = 2 b 6 b = 6 a = 6

b

Probeer eerst een schets te maken: zie figuur hieronder.

De horizontale asymptoot zit bij y = b , dus b = 1 ;
De top is ( 0,1 ) ; invullen geeft a = 2

c

Uit de gegevens volgen: R ( 2,0 ) , S ( 2,0 ) en T ( 0,4 ) ;
Deze punten invullen en combineren geeft a = 5 en b = 1

5
a

-

b

10 = 2 ( 2 a ) a = 3

c

De snijpunten met de x -as zitten bij x = 0 en x = a , dus a = 5

d

De symmetrieas zit midden tussen x = 0 en x = a , dus bij x = 1 2 a
1 2 a = 2 a = 4

e

Top bij x = 1 2 a , dus voor de top geldt y = 1 2 a ( 1 2 a a ) = 1 4 a 2 ;
1 4 a 2 = 9 a = 6 of a = 6

f

y = x ( x a ) = x 2 a x y ' = 2 x a ; y ' ( 0 ) = a , dus a = 3

6
a

Hyperbolen; de asymptoten zijn de x -as en de y -as

b

5 = a 2 a = 1 0

c

6 x = x x 2 = 6 x = 6 of x = 6 ;
Snijpunten: ( 6 , 6 ) en ( 6 , 6 ) ;
Afstand: ( 2 6 ) 2 + ( 2 6 ) 2 = 48 ( = 4 3 )

d

a x = x x 2 = a x = a of x = a
Snijpunten: ( a , a ) en ( a , a ) ;
Afstand: ( 2 a ) 2 + ( 2 a ) 2 = 8 a
8 a = 4 8 a = 16 a = 2

7
a

Rechte lijnen

b

( 2,3 ) ;
Als je voor x de waarde 2 neemt, dan valt in de formule het deel met de parameter a weg. Dan komt er telkens 3 uit.

c

Rechte lijnen;
Allemaal richtingscoëfficiënt 1 (dus evenwijdig).

d

y = 5 x , dus a = 1 en b = 5

e

De verticale lijn x = 2

8
a

x 2 + 4 = 4 x + 1 x 2 4 x + 3 = 0 ( x 1 ) ( x 3 ) = 0 x = 1 of x = 3 ;
snijpunten: ( 1,5 ) en ( 3,13 )

b

x 2 + 4 = 3 x + 1 x 2 3 x + 3 = 0 D = ( 3 ) 2 4 1 3 = 3
De discriminant is negatief, dus er zijn geen oplossingen.

c

De y -as zit niet in de lijnenwaaier.

d

x 2 + 4 = a x + 1 x 2 a x + 3 = 0 D = a 2 4 1 3 = 0 a 2 = 12 a = 12 of a = 12
Antwoord: y = 12 x + 1 en y = 12 x + 1

e

Parabool: y ' = 2 x ; lijnenbundel: y ' = a ;
Dus in het raakpunt geldt 2 x = a x = 1 2 a ;
Invullen in beide formules: ( 1 2 a ) 2 + 4 = a 1 2 a + 1 1 4 a 2 = 3 a 2 = 12 a = 12 of a = 12
Antwoord: y = 12 x + 1 en y = 12 x + 1

9
a

( 2, 3 )

b

Parabool: y ' = 4 x 2 ;
Top: 4 x 2 = 0 x = 1 2 , top ( 1 2 ,2 1 2 ) ;
2 1 2 = a ( 1 2 + 2 ) 3 2 1 2 a = 5 1 2 a = 11 2 : 5 2 = 11 2 2 5 = 11 5 = 2 1 5

c

2 x 2 2 x + 3 = a ( x + 2 ) 3 2 x 2 ( 2 + a ) x + 6 2 a = 0
D = ( 2 a ) 2 4 2 ( 6 2 a ) = 0 a 2 + 20 a 44 = 0 ( a + 22 ) ( a 2 ) = 0 a = 22 of a = 2

10

f ' ( x ) = 2 x + a ;
Er moet gelden f ' ( 1 ) = 2 , dus 2 1 + a = 2 a = 4 ;
Er moet ook gelden f ( 1 ) = 3 , dus ( 1 ) 2 + 4 1 + b = 3 b = 6