7.4  Rekenen met exponenten >
Gehele positieve exponenten
1
a

3 keer

b

5 miljoen

2
a

2 6 = 64

b

Uitgaande van een generatie van 30 jaar, zijn dat (ongeveer) 67 generaties.
Dus 2 67 1,5 10 20 voorouders

c

Je telt heel veel voorouders dubbel.

3
a

Zie tabel.

b
c

B ( t ) = 2 t

d

(ongeveer) 5,7 , zie figuur.

e

1 milligram = 1000 microgram, dus 2 t > 1000
2 9 = 512 en 2 10 = 1024 , dus na 10 uur

4
a

2 8

b

2 2

c

2 10

5
a

2 2 × 2 3 = 2 5

b

2 p × 2 q = 2 p + q

c

2 p : 2 q = 2 p q

d

2 p : 2 p = 2 p p = 2 0 en duidelijk geldt ook 2 p : 2 p = 1 , dus 2 0 = 1 .

e

( 2 3 ) 4 = 2 12

f

( 2 p ) q = 2 p q

6

2 7 2 5 = 2 12

2 7 : 2 5 = 2 2

( 2 7 ) 5 = 2 35

2 2 7 = 2 8

2 7 : 2 = 2 6

1 = 2 0

7
a

10 4

b

3 7 2 7 = 6 7

c

a p b p = ( a b ) p

d

6 4 3 4 = 6 6 6 6 3 3 3 3 = 6 3 6 3 6 3 6 3 = 2 2 2 2 = 2 4

e

a p b p = ( a b ) p

8

x 5 x 3 x 2 x 4 = x 8 x 6 = x 8 6 = x 2

( y 5 ) 3 ( y 2 ) 4 = y 15 y 8 = y 15 8 = y 7

( a 2 ) 5 a 3 a 13 = a 13 a 13 = 1

( p q ) 5 p 2 q 3 = p 5 q 5 p 2 q 3 = p 5 2 q 5 3 = p 3 q 2

x 3 64 x 2 ( 2 x ) 5 = 64 x 5 32 x 5 = 2

( 3 y 2 ) 4 81 y 3 = 81 y 8 81 y 3 = y 5

( ( p 2 ) 3 ) 4 p 2 p 3 p 4 = p 2 3 4 p 2 + 3 + 4 = p 24 p 9 = p 15

( a 2 b ) 3 a 5 b = a 6 b 3 a 5 b = a b 2

( 6 a b 2 ) 3 2 ( 2 a ) 2 b 5 = 6 3 a 3 b 6 2 3 a 2 b 5 = 3 3 a b

9

32 2 k = 2 5 2 k = 2 k + 5

2 2 k = 2 1 2 k = 2 k + 1

2 k 2 k = 2 k + k = 2 2 k

8 k = ( 2 3 ) k = 2 3 k

16 k 32 k = ( 2 4 ) k ( 2 5 ) k = 2 4 k + 5 k = 2 9 k

2 k 4 m = 2 k ( 2 2 ) m = 2 k + 2 m

32 2 k = 2 5 2 k = 2 5 k

2 k 2 = 2 k 2 1 = 2 k 1

2 k + 1 2 k 1 = 2 k + 1 ( k 1 ) = 2 2

8 k 8 = ( 2 3 ) k 2 3 = 2 3 k 2 3 = 2 3 k 3

32 k 16 k = 2 5 k 2 4 k = 2 5 k 4 k = 2 k

4 m 2 k = ( 2 2 ) m 2 k = 2 2 m 2 k = 2 2 m k

10
a

onjuist

juist

onjuist

onjuist

juist

juist

b

3 n 9 n = 27 n of ( 3 9 ) n = 27 n
4 n : 8 n = ( 1 2 ) n
2 n × 2 n = 2 2 n

Gebroken exponenten
11
a

1,5 × 1,5 = 2,25 2

b

1,4 × 1,4 = 1,96 2

c

1,414

d

Per kwartier: g 4 = 2 g = 2 4 1,189
Per 20 minuten: g 3 = 2 g = 2 3 1,260

12
a

Als een kolonie in een uur 6 keer zo groot wordt, dan wordt de kolonie in 45 minuten 6 3 4 keer zo groot.

b

6 3 4 3,834
3,834 4 216,077
( 6 3 4 ) 4 = 6 3 4 × 4 = 6 3 = 216

c

Als een kolonie in een uur 4 keer zo groot wordt, dan wordt de kolonie in 1 uur en 20 minuten 4 1 1 3 keer zo groot.
( 4 1 1 3 ) 3 = 4 1 1 3 × 3 = 4 4 = 256

13

1000 1 3 = ( 10 3 ) 1 3 = 10 1 = 10

1000 2 3 = ( 10 3 ) 2 3 = 10 2 = 100

16 1 4 = ( 2 4 ) 1 4 = 2 1 = 2

16 3 4 = ( 2 4 ) 3 4 = 2 3 = 8

49 1 2 = ( 7 2 ) 1 2 = 7 1 = 7

49 1 1 2 = ( 7 2 ) 1 1 2 = 7 3 = 343

14
a

T = 0,2 ( 149,5 ) 1 1 2 365,5978759 ;
Dit klopt aardig met de werkelijke omlooptijd van 365,25 dagen

b

T = 0,2 ( 1427 ) 1 1 2 10781,2 dagen 29,52 jaar

15
a

64 1 2 = 8 , want 8 2 = 64 ,
64 1 3 = 4 , want 4 3 = 64 ,
64 1 6 = 2 , want 2 6 = 64 ,
64 5 6 = ( 64 1 6 ) 5 = 2 5 = 32 .

b

Ze kloppen allemaal!

16

( a 4 ) 1 2 ( a 1 4 ) 5 = a 2 a 5 4 = a 2 5 4 = a 3 4

b 3 b 1 3 ( b 1 2 ) 6 = b 3 1 3 b 3 = b 3 1 3 3 = b 1 3

( c 12 ) 2 3 c 1 2 c 1 3 c 1 6 = c 8 c 1 = c 7

( d 4 3 ) 3 2 ( d 2 5 ) 5 2 = d 2 d 1 = d

17

a 3 = ( a 3 ) 1 2 = a 3 2

b 2 3 = ( b 2 ) 1 3 = b 2 3

c = ( c 1 2 ) 1 2 = c 1 4

d 5 3 = ( ( d 5 ) 1 2 ) 1 3 = d 5 6

18

x 2 x = x 2 x 1 2 = x 2 1 2

x x 3 = x 1 x 1 3 = x 4 3

x x = ( x 1 x 1 2 ) 1 2 = ( x 1 1 2 ) 1 2 = x 3 4

x x 3 = x 1 x 1 3 = x 1 1 3 = x 2 3