1
a

Domein: x 4 , want het deel onder de wortel moet groter of gelijk aan nul zijn;
Bereik: y 4 , want x + 4 0 x + 4 0 dus 4 - x + 4 4

b

Meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld:
Verticaal vermenigvuldigen t.o.v. de x -as met factor 1 : y = x ;
Daarna 4 naar links schuiven: y = x + 4 ;
Daarna 4 omhoog schuiven: y = 4 - x + 4

c

4 - x + 4 = 1 5 x 4 1 5 x = x + 4 ( 4 1 5 x ) 2 = x + 4
1 25 x 2 8 5 x + 16 = x + 4 x 2 65 x + 300 = 0 ( x 5 ) ( x 60 ) = 0
x = 5 of x = 60 (vervalt), dus snijpunt ( 5,1 )

d

Invullen: 0 = p 6 + p p = 6 + p p 2 = 6 + p
p 2 p 6 = ( p 3 ) ( p + 2 ) = 0 p = 3 of p = 2 ;
Alleen p = 3 voldoet

2
a

f ( x ) = 3 3 x + 1 = 3 ( x + 1 ) x + 1 3 x + 1 = 3 x + 3 3 x + 1 = 3 x x + 1

b

Verticale asymptoot: noemer = 0 , dus x = 1 ;
Horizontale asymptoot: als x heel groot wordt, dan gaat 3 x + 1 naar nul, dus de grafiek komt steeds dichter bij y = 3

c

Er zijn meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld:
Horizontaal 1 naar links schuiven: y = 1 x + 1 ;
Daarna vermenigvuldigen t.o.v. de x -as met factor 3 : y = 3 x + 1 ;
Daarna verticaal 3 omhoog schuiven: y = 3 3 x + 1

d

Gelijkheid: 3 3 x + 1 = 4 x x 1 = 3 x + 1 ( x 1 ) ( x + 1 ) = 3

x 2 1 = 3 x 2 = 4
x = 2 of x = 2 ;
Maak een schets, met de GR, van f en de lijn y = 4 x ; zie figuur.
Dus: x 2 en 1 < x 2

3
a

V = 87 20 M + 0,05 20 M + 0,05 = 87 V M + 0,05 = 20 87 V
M = 20 87 V 0,05

b

12,0 + t 2 3 = 1 1,25 A = 0,8 A
t = ( 0,8 A 12,0 ) 3 2

4
a

De eerste twee niet, want y = ( 1 x ) 2 is positief.

b

y > 2

c

F 3 F 2 F 1 : y = ( 2 + 1 x ) 2 ; y 0
F 2 F 1 F 3 : y = 1 ( x + 2 ) 2 ; y > 0
F 2 F 3 F 1 : y = ( 1 x + 2 ) 2 ; y > 0
F 1 F 2 F 3 : y = 1 x 2 + 2 ; 0 < y 1 2
F 1 F 3 F 2 : y = 2 + 1 x 2 ; y > 2

d

F 3 F 1 F 2 is hetzelfde als F 1 F 3 F 2 .
F 2 F 1 F 3 is hetzelfde als F 2 F 3 F 1 .

5
a

5 x + 2 5 x + 1 = 5 2 5 x 5 5 x = 25 3 5 3 = 60
2 y 1 2 2 y = 2 1 2 y ( 2 y ) 2 = 1 2 5 5 2 = 22 1 2

b

f ( x ) = 1 2 x 3 = 1 2 1 x 3 = 1 2 x 3

f ( x ) = 6 x x = 6 x 1 1 2 = 6 x 1 1 2

f ( x ) = 1000 x 3 = ( 1000 x ) 1 3 = 1000 1 3 x 1 3 = 10 x 1 3

f ( x ) = x 3 ( 2 x x 5 ) 3 2 x = x 3 ( 2 x 1 2 x 1 5 ) 3 2 x 1 2 = x 3 2 3 x 3 2 x 3 5 2 1 x 1 2 = 1 16 x 2 5

6
a

S = 0,0001 200 = 0,02 0,09 = 0,03 1,25 V 2 0,02
V 10,95 , dus de kruissnelheid is 11  (m/s)

b

V = 900 1000 3600 = 250 (m/s); W S = 0,03 0,3125 250 2 586

c

W S = 5,5 W 1 3 S = W 5,5 W 1 3 = 1 5,5 W 2 3 ,
dus a = 1 5,5 0,18 en b = 2 3 0,67

7
a

2940 = 15 D 2 D = 2940 15 = 196 = 14 mm

b

G = 15 9 2 = 1215 1215 = 10 1,5 S 0,8 S 0,8 = 1215 10 1,5
S = ( 1215 10 1,5 ) 1 0,8 95,7 (gram)

c

15 D 2 = 10 1,5 S 0,8 S 0,8 = 15 10 1,5 D 2
S = ( 15 10 1,5 D 2 ) 10 8 0,39 D 2,5

8
a

1 2 x + 2 = 0,6 x + 2 = 1,2 x + 2 = 1,44 x = 0,56

b

x 2 8 x = 0 x ( x 1 1 2 8 ) = 0 x = 0 of x 1 1 2 = 8
x = 0 of x = 8 2 3 = ( 2 3 ) 2 3 = 2 2 = 4

c

2 2 x x = 3 x + 3 2 2 x = 3 x 2 + 3 x x 2 + 1 2 3 x 2 3 = 0 ( x + 2 ) ( x 1 3 ) = 0 (of met de abc-formule) x = 2 of x = 1 3

d

2 x 3 = x 1 2 x 3 = ( x 1 ) 2 = x 2 2 x + 1
x 2 4 x + 4 = 0 ( x 2 ) 2 = 0 x = 2

e

x 2 3 3 x 1 2 = 0 x 1 2 ( x 1 6 3 ) = 0 x 1 2 = 0 of x 1 6 = 3
x = 0 of x = 3 6 = 729

f

kwadrateren geeft: 6 x = x 6 x = x (de wortel isoleren)
Nogmaals kwadrateren: x 2 12 x + 36 = x x = 4 of x = 9 .
Controle: Alleen x = 4 voldoet aan de oorspronkelijke vergelijking.

9
a

y = x + 1 3 1 omwisselen x en y : x = y + 1 3 1 x + 1 = y + 1 3
y + 1 = ( x + 1 ) 3 y = ( x + 1 ) 3 1 en dat is de formule van f .

b

De grafieken van f en g zijn elkaars spiegelbeeld in de lijn y = x .
Een snijpunt van de grafiek van f met de lijn y = x blijft bij deze spiegeling op dezelfde plek en ligt dus ook op de grafiek van g .

c

f ( x ) = x geeft ( x + 1 ) 3 1 = x x 3 + 3 x 2 + 2 x = 0 x ( x 2 + 3 x + 2 ) = 0
x ( x + 2 ) ( x + 1 ) = 0 x = 0 of x = 1 of x = 2
Snijpunten: ( 2, 2 ) , ( 1, 1 ) en ( 0,0 )

d

f ( 2 ) = 3 3 1 = 26 , dus de factor is 12 26 = 6 13 ;
Nieuwe grafiek: y = 6 13 ( ( x + 1 ) 3 1 ) = 6 13 ( x + 1 ) 3 6 13

10
a

Horizontale asymptoot: grote waarden van x invullen geeft y = 3 ;
Verticale asymptoot: noemer = 0 , dus x = 1

b

Domein: alles behalve x = 1 ;
Bereik: alles behalve y = 3

c

f ( x ) = 3 x + 5 x + 1 = 3 ( x + 1 ) + 2 x + 1 = 3 ( x + 1 ) x + 1 + 2 x + 1 = 3 + 2 x + 1

d

f ( x ) = 3 + 2 x + 1 wordt y = 3 + 2 ( x 2 ) + 1 + 1 = 4 + 2 x 1

e

Verwissel x en y : x = 3 + 2 y + 1 x 3 = 2 y + 1 y + 1 = 2 x 3
y = 2 x 3 1

f

3 a + 5 3 + 1 = 2 3 a + 5 = 4 a = 3

g

a x + 5 x + 1 = x + 6 a x + 5 = ( x + 6 ) ( x + 1 ) = x 2 + 7 x + 6 x 2 + ( 7 a ) x + 1 = 0
Discriminant: ( 7 a ) 2 4 1 1 = a 2 14 a + 45 = 0 ( a 5 ) ( a 9 ) = 0
a = 5 of a = 9

11
a

f ( x ) = ( x 2 ) 2 + 3 = x 2 4 x + 7

b

De top van de grafiek van f zit bij x = 2 , dus de factor is 1 2 ;
y = ( 2 x 2 ) 2 + 3 = 4 x 2 + 8 x + 7

c

Top ( 2,3 ) , dus a 2 2 = 3 a = 7

d

a x 2 = x 2 4 x + 7 2 x 2 4 x + 7 a = 0 ;
Discriminant: ( 4 ) 2 4 2 ( 7 a ) = 0 16 8 ( 7 a ) = 0 a = 5

e

Snijpunt met de x -as: a x 2 = 0 x = a of x = a ;
y ' = 2 x ; de helling in het rechter snijpunt met de x -as moet 1 zijn,
dus 2 a = 1 a = 1 4

12
a

In één keer (het kan natuurlijk ook in een aantal tussenstappen):
x = ( 1 4 y ) 1 2 = ( 1 4 ) 1 2 y 1 2 = 0,50 y 0,50

b

x = ( 1 27 y ) 1 3 = ( 1 27 ) 1 3 y 1 3 0,33 y 0,33

c

x = ( 1 6,2 y ) 1 1,2 = ( 1 6,2 ) 1 1,2 y 1 1,2 0,22 y 0,83

d

x = ( 1 0,21 y ) 1 0,7 = ( 1 0,21 ) 1 0,7 y 1 0,7 9,30 y 1,43

e

x = ( 3,1 2,4 y ) 1 1,25 = ( 3,1 2,4 ) 1 1,25 y 1 1,25 1,23 y 0,80

f

x = ( 1 3 y 2 ) 1 4 = ( 1 3 ) 1 4 y 2 4 0,76 y 0,50

g

x = ( 1 5 y 2,7 ) 1 0,8 = ( 1 5 ) 1 0,8 y 2,7 0,8 0,13 y 3,38

h

x = ( 7,2 4,8 y 1,1 ) 1 2,9 = ( 7,2 4,8 ) 1 2,9 y 1,1 2,9 1,15 y 0,38

13
a

4 π r 2 = 25 π r 2 = 25 π 4 π = 25 4 dus r = 25 4 = 5 2 ( = 2 1 2 ) ;
V = 4 3 π ( 5 2 ) 3 = 500 24 π = 125 6 π ( = 20 5 6 π)

b

S = 4 π r 2 r = S 4 π
dus V = 4 3 π ( S 4 π ) 3 = 4 3 π S 3 4 π 3 = 4 3 π 4 π 3 ( S 1 2 ) 3 0,094 S 3 2