In stappen berekenen
1
a

B = 1 20 R

b

K = 1,7 B

c

K = 1,7 0,05 R = 0,085 R

2
a

O = 6 r 2 en V = r 3

b

Dan r = 5 3 en O = 6 5 3 2 17,54

c

r = V 1 3 invullen in O = 6 r 2 geeft: O = 6 ( V 1 3 ) 2 = 6 V 2 3 .

d

r = 1 6 5 , dus V = ( 1 6 5 ) 3 0,76 .

e

O = 6 V 2 3 1 6 O = V 2 3 V = ( 1 6 O ) 1 1 2 , dus V = 0,07 O 1,50 .

3
a

49 ; y = ( 2 x + 1 ) 2 = 4 x 2 + 4 x + 1

b

216 ; y = 8 x 3

c

324 ; y = 4 x 4

4

Voor de tweede ketting: d u d x = 2 , d y d u = 3 u 2 en d y d x = 24 x 2 ,
voor de derde ketting: d u d x = 4 x , d y d u = 2 u en d y d x = 16 x 3 .

De kettingregel bewijzen
5
a

d u d x = x en d y d u = u .

b

d u d x = 1 als x = 1 , dus de raaklijn in A heeft helling 1 .
d y d u = 2 als u = 2 , dus de raaklijn in B heeft helling 2 .

c

0,001 en 0,002 ; 0,002 en 0,004 .

d

Δ u uit Δ x door te vermenigvuldigen met 1 ; Δ y uit Δ u door te vermenigvuldigen met 2 ; dus Δ y uit Δ x door te vermenigvuldigen met 1 2 = 2 .

6

Klopt.

7

f is de ketting x u y met u = x + 1 x en y = u 3 ,
dus f ( x ) = 3 u 2 ( 1 1 x 2 ) = 3 ( x + 1 x ) 2 ( 1 1 x 2 )
g is de ketting x u y met u ( x ) = x 10 en y ( u ) = 1 u ,
dus g ( x ) = 1 u 2 10 x 9 = ‐10 x 9 ( x 10 ) 2
h is de ketting x u y met u ( x ) = 2 x + 1 en y ( u ) = 1 u ,
dus h ( x ) = 1 u 2 2 = 2 ( 2 x + 1 ) 2
k is de ketting x u y met u ( x ) = 1 2 x en y ( u ) = 2 u ,
dus k ( x ) = 2 u 2 2 = 4 ( 1 2 x ) 2

Rekenregels voor machten
8

( a 3 ) 1 6 ( a 1 6 ) 2 = a 3 6 a 2 6 = a 3 6 2 6 = a 1 6

b 2 b 3 4 ( b 2 ) 1 3 = b 2 b 3 4 b 2 3 = b 2 b 3 4 2 3 = b 3 5 12

( 1 c 2 ) 3 ( 1 c 3 ) 4 = ( c 2 ) 3 ( c 3 ) 4 = c 6 c 12 = c 6 12 = c 6

d 1 2 d 2 3 d 3 4 ( ( d 1 2 ) 2 3 ) 3 4 = d 1 2 + 2 3 + 3 4 d 1 2 2 3 3 4 = d 23 12 d 1 4 = d 20 12 = d 1 2 3

9

x x 3 = x ( x 3 ) 1 2 = x x 1 1 2 = x 2 1 2

1 x x 2 5 = x 1 ( x 2 ) 1 5 = x 1 x 2 5 = x 3 5

x 3 = ( x 1 2 ) 1 3 = x 1 6

1 x 2 3 = ( x 2 ) 1 3 = x 2 3

10
a

x 1 1 2 = x x 1 2 = x x

b

x 2 1 2 + 1 4 x 1 1 2

2 x 1 1 2 + 2 x 1 2

11

4 1 2 = ( 2 2 ) 1 2 = 2 1 = 1 2

4 1 1 2 = 4 1 2 4 1 = 1 2 1 4 = 1 8

( 1 9 ) 1 2 = ( 3 2 ) 1 2 = 3

( 1 9 ) 1 1 2 = ( 1 9 ) 1 2 ( 1 9 ) 1 = 3 9 = 27

0,001 2 3 = ( 10 3 ) 2 3 = 10 2 = 100

0,001 1 2 3 = ( 10 3 ) 1 2 3 = 10 5 = 100.000

( 2 1 2 ) 1 = ( 5 2 ) 1 = 2 5

( ( 1 2 ) 4 ) 1 2 = ( 1 2 ) 4 1 2 = ( 1 2 ) 2 = 4

12
a

( 1 3 x 2 ) 3 ( 3 x ) 1 = 3 3 x 6 3 1 x 1 = 3 2 x 7 = 1 9 x 7 ;
( x x x 3 ) 6 = ( x 1 x 1 2 x 1 3 ) 6 = ( x 1 5 6 ) 6 = x 11

b

( 2 x ) 3 2 x 3 = 8 x 3 2 x 3 = 16 x 6 ; ( 2 x ) 2 2 x 3 = 1 4 x 2 2 x 3 = 1 2 x