Machtsfuncties differentiëren

De functie f met f ( x ) = x a heeft als afgeleide:
f ( x ) = a x a 1 .
Anders genoteerd: als y = x a , dan d y d x = a x a 1 , of korter: d d x x a = a x a 1 .
In het bijzonder:
als f ( x ) = x , dan f ( x ) = 1 2 x ;
als f ( x ) = 1 x , dan f ( x ) = 1 x 2

Regels voor differentiëren

f en g zijn functies, c is een getal.

 1. Veelvoudregel
  Als v = c f , dan v = c f .

 2. Somregel
  Als s = f + g , dan s = f + g .

 3. Kettingregel
  Voor de ketting x u y , geldt: d y d x = d y d u d u d x .
  Ofwel: d d x f ( g ( x ) ) = f ' ( g ( x ) ) g ' ( x )

 4. Productregel
  Als p = f g , dan p = f g + f g .

 5. Quotiëntregel
  Als q = f g , dan q = f g g f g 2 .

Opmerking:

De regels 4 en 5 zijn niet nodig op het Centraal Examen.