Zonder product- en quotiëntregel
1
a

Als de hoogte h dm is, dan x 2 x h = 36 , dus h = 18 x 2 .

b

Voor de smalle zijkanten 2 18 x 2 x = 36 x , voor de brede zijkanten 2 18 x 2 2 x = 72 x en voor de onderkant 2 x 2 , dus K = 108 x + 2 x 2 .

c

d K d x = 108 x 2 + 4 x .

d

d K d x = 0 108 x 2 = 4 x x = 3 , dus de onderkant is dan 3 bij 6 en de hoogte 2 .

2
a

-

b

-

c

W = 4 q 1 2 q 2 3 , dus W ( q ) = 2 q 1 2 2 3 q 1 3 , dus W ( q ) = 0 2 3 q 1 3 = 2 q 1 2 q 1 6 = 3 , dus W is maximaal als q = 3 6 = 729 liter.

d

q = K 1 1 2 , dus O = 4 q 1 2 = 4 K 3 4 en W = 4 K 3 4 K .

3
a

4 x 12 = 2 x 5 , kwadrateren geeft:
( 2 x 5 ) 2 = 4 x 12 4 x 2 24 x + 37 = 0 . De laatste vergelijking heeft discriminant 576 592 < 0 , dus geen oplossingen.

b

De helling van de raaklijn moet 2 zijn. f ( x ) = 1 2 4 x 12 4 en f ( x ) = 2 4 x 12 = 1 , dus x = 3 1 4 ; f ( 3 1 4 ) = 1 , dus het raakpunt ( 3 1 4 ,1 ) voldoet aan de vergelijking y = 2 x + b , dus b = 5 1 2 .

c

y

=

x

12 naar rechts schuiven

y

=

x 12

horizontaal (ten opzichte van de y -as) met 1 4 vermenigvuldigen

y

=

4 x 12

of

y

=

x

horizontaal (ten opzichte van de y -as) met 1 4 vermenigvuldigen

y

=

4 x

3 naar rechts schuiven

y

=

4 ( x 3 )

of

y

=

x

verticaal (ten opzichte van de x -as) met 2 vermenigvuldigen

y

=

2 x = 4 x

3 naar rechts schuiven

y

=

4 ( x 3 )

4
a

Als t = 0 , dan p = 460 euro:
v = 100 + ( 50 46 ) 2 = 116 stuks.

b

Als t groot is, dan wordt p = 200 , dus dan worden er
v = 100 + ( 50 20 ) 2 = 1000 stuks verkocht.

c

Dan t = 12 , dus de prijs is p = 200 + 260 12 + 1 = 220 euro per stuk; er worden v = 100 + ( 50 22 ) 2 = 884 stuks verkocht.

d

d p d t = 260 ( t + 1 ) 2 1 ; d v d p = 2 ( 50 0,1 p ) ‐0,1
Als t = 12 , dan p = 220 , dus d p d t = 20 13 en d v d p = 5,6 , dus met
d v d t = 5,6 20 13 = 8,6 stuks per maand.

e

v = 100 + ( 30 26 t + 1 ) 2

5
a

K = 25 p + 2600 + 10.000 p

b

d K d p = 25 10.000 p 2 , dus d K d p = 0 25 p 2 = 10.000 , dus p = 20 atmosfeer.

c

Minimale waarde (via GR). Die is 3600 euro.

6
a

100 ( 1 1 4 ) = 75 en de functie is dalend.

b

66 2 3 %

c

60 4 0,75 2,50 20 = 562,50 euro

d

O = 60 t ( 1 1 t ) 20 2,50 = 3000 t ( 1 1 t )

e

Met de GR zie je dat de functie een maximum heeft; O = 3000 ( 1 t 1 t 2 ) , dus O ( t ) = 3000 ( 1 t 2 + 2 t 3 ) en O ( t ) = 0 t = 2 .

7
a

De lengte van de kavel is dan 600 x . De breedte van het te bebouwen gedeelte is dan x 6 en de lengte 600 x 9 , dus de oppervlakte: O = ( x 6 ) ( 600 x 9 ) . Haakjes wegwerken levert het gewenste resultaat.

b

O ( x ) = 9 + 3600 x 2 , dus O ( x ) = 0 x 2 = 3600 9 , dus x = 20 dus de kavel is 20 bij 30 .

8
a

Met de SOLVER van de GR of:
1 x 2 = x x 2 + x 1 = 0 x = 1 ± 5 2 , dus het snijpunt is ( 1 + 5 2 , 1 + 5 2 ) , want 1 5 < 0 .
Het snijpunt is ( 0,618   ;   0,618 ) .

b

De lengte van Q R is l = ( 1 p 3 ) ( 1 p 2 ) = p 2 p 3 ; l ( p ) = 2 p 3 p 2 en l ( p ) = 0 p = 2 3 .

c

h ( x ) = 10 x 9 , dus de helling van de raaklijn in A is 10 , dus S is het punt ( 9 10 ,1 ) .

d

Voor de x -coördinaat van T geldt: x = 1 x n .
Het verschil van de x -coördinaten van T en B moet kleiner zijn dan 0,1 , dan 1 0,9 n > 0,9 , dus n 22 .
Of maak op de GR bijvoorbeeld een tabel van 1 0,9 n , met n = 1,2,... .
Voor n = 21 vind je een getal kleiner dan 0,9 en voor n = 22 een getal groter dan 0,9 .
Dus n 22 .

9
a

In een natuurpark is er vanwege de afmetingen voor maar een beperkt aantal dieren voedsel.

b

A ( t ) = 500 2 t + 4

c

Omdat A ( t ) positief is maar wel dalend.

d

Begin 2016 hoort bij t = 16 en eind 2016 bij t = 17 .
De afname per dier in 2016 is 3000 A ( 16 ) 3000 A ( 17 ) , dus ongeveer 0,03 km2.

e

Klopt. G is de ketting t u y waarbij u = 2 t + 4 en y = 6 u 1 2 , dus
G ( t ) = 2 6 1 2 ( 2 t + 4 ) 1 1 2 , dus G ( 16 ) = 1 36 0,03 .

10
a

f ( x ) = 0 2 ( x ) 2 5 x + 2 = 0 , dus x = 5 ± 25 16 4 , dus x = 1 2 of x = 2 , dus x = 1 4 of x = 4 .

b

f ( x ) = 1 x 1 x x , dus f ( x ) = 0 x = 1 . De minimale waarde van f ( x ) = f ( 1 ) = 1 .

c

f ( x ) = 1 2 x x + 3 2 x 2 x , dus f ( x ) = 0 x = 3 , dus het buigpunt is: ( 3,2 2 3 3 5 ) .

d

f ( 1 4 ) = 6 en f ( 4 ) = 3 8 . De gevraagde hoek is: 180 tan 1 ( 6 ) tan 1 ( 3 8 ) = 78,9 ° .

Met product- en qoutiëntregel
11

O ( a ) = 4 a a 2 + 1 , dus O ( a ) = 4 ( a 2 + 1 ) 8 a 2 ( a 2 + 1 ) 2 .
O ( a ) = 0 a = ± 1 , dus de maximale waarde is O ( 1 ) = 2 .

12
a

De lijnen x = 1 en y = 1 .

b

y

=

1 x

1 eenheid naar rechts schuiven

y

=

1 x 1

1 eenheid naar boven schuiven

y

=

1 x 1 + 1

Verder geldt: 1 x 1 + 1 = 1 x 1 + x 1 x 1 = f ( x ) .

c

Er geldt: O ( a ) = 2 a + 2 a a 1 , dus O ( a ) = 2 2 ( a 1 ) 2 , dus O ( a ) = 0 a = 2 (want a > 1 ). Als je de grafiek van O op de GR tekent, zie je dat O ( 2 ) een minimum is met waarde 6 .

13
a

f ( x ) = 2 x ( x 2 + 1 ) 2 x ( x 2 1 ) ( x 2 + 1 ) 2 = 4 x ( x 2 + 1 ) 2

b

( 0, 1 )

c

De lijn y = 1 .

d

De y -as is symmetrieas van de grafiek.

14
a

Heen 5 10 + 4 en terug 5 10 4 , in totaal 5 10 + 4 + 5 10 4 = 100 84 = 1 4 21  uur.

b

De heenweg duurt: 5 10 + v en de terugweg 5 10 v .
Dus T ( v ) = 5 10 v + 5 10 + v = 5 ( 10 + v ) ( 10 v ) ( 10 + v ) + 5 ( 10 v ) ( 10 v ) ( 10 + v ) = 100 100 v 2 .

c

Hoe groter v , des te groter v 2 , des te kleiner 100 v 2 , des te groter T ( v ) .

d

T ( v ) = 200 v ( 100 v 2 ) 2 .
Dus T ( v ) is positief voor elke waarde van v > 0 , dus is T een stijgende functie, dat wil zeggen: hoe groter v , hoe groter T .

15
a

f ( x ) = 1 2 x + 3 + x 1 2 2 x + 3 2 = 2 x + 3 2 x + 3 + x 2 x + 3 = 3 x + 3 2 x + 3 .

b

f ( 3 ) = 4 3 . Om over de lijn k vanuit A op de x -as te komen, moet je 3 eenheden omlaag, dus 3 4 3 = 2 1 4 eenheid naar links.
De x -coördinaat van B is dus 3 2 1 4 = 3 4 .

c

f ( x ) bestaat als 2 x + 3 0 x 1 1 2 , dus de x -coördinaat van C is: 1 1 2 .
Om de oppervlakte van driehoek A B C te berekenen, nemen we als basis B C = 1 1 2 + 3 4 = 2 1 4 . De bijbehorende hoogte is 9 en de oppervlakte is dus: 1 2 9 2 1 4 = 10 1 8 .