10.1  Exponentiële groeiprocessen >
1
a

32 ; 64

b

Na 11  delingen.

c

Na 20 delingen.

d

2 40 1 10 6 = 1.099.511,6  mm3 1,1  dm3, dus klopt.

2
a

1000 2 t

b

2 1 2 = 2 ; 1000 2 t

c

2 1 4 = 2 4 ; 1000 2 4 t

3
a

56,25 %

b

y = 100 0,75 x

c

100 0,75 x = 10 ;

d

x 8,0039 , dus op 8  m diepte

4
a

2 1 20 = 2 20 1,035

b

3,5 %

5
a

0,8

b

A ( t ) = 125 0,8 t

c

125 0,8 2 195,3  gram

d

Vergelijking: 125 0,8 t = 1 ;
Oplossing met de GR: t = 21,6377... ; dat is na 21 minuten en 38 seconden.

e

Groeifactor: 0,2 1 3 = 0,2 3 ;
Vergelijking: 125 ( 0,2 1 3 ) t = 125 0,2 1 3 t = 1 ;
Oplossing met de GR: t = 9 ; dat is na 9 minuten.

6
a

De groeifactor per jaar is g = 1,02 ; de groeifactor per 10 jaar is g 10 = 1,2189 . Dus het percentage waarmee de prijzen in 10 jaar stijgen is 21,9 %.

b

H = 5 0,97 t

c

De groeifactor per week is: 0,97 7 = 0,8079 , dus per week verdwijnt er 100 100 0,97 7 = 19,2 %.

d

De groeifactor per week is 1,7 , de groeifactor per dag is dan: 1,7 1 7 = 1,0787 , dus het groeipercentage per dag is 7,9 %.

Halfwaardetijd en verdubbelingstijd
7
a

Noem het percentage na t jaar: P ( t ) .
Dan: P ( t ) = 100 0,98 t .

b

Ongeveer 34 jaar.

8
a

12,5  mg

b

Per jaar is dit 100 100 0,5 1 9 7,4 %.

c

Noem die hoeveelheid P u ( t ) , dan P u ( t ) = 100 0,926 t , nauwkeuriger: P u ( t ) = 100 0,5 1 9 t .

9
a

g 8 = 2 g = 2 1 8 = 2 8 1,0905 , dus de jaarlijkse procentuele groei is 9,1 %

b

Er moet gelden: 1,073 t = 2 ;
Met de GR (intersect): t 9,83767 jaar, dus 9 jaar en 0,83767 12 10 maanden (of 118 maanden).

10
a

70 2 = 35  jaar

b

1,02 35 2 , klopt ongeveer.

c

14 = 70 x x = 5 %.

d

2 14 1,0508 , dus de groei is 5,08 %

11
a

1,04 20 2,1911 , dus toename van 119 %

b

0,943 20 0,3092 , dus afname van 69 %

c

g 40 = 1,6 g = 1,6 1 40 1,012 , dus toename 1,2 % per jaar

d

g 12 = 0,76 g = 0,76 1 12 0,977 , dus afname 2,3 % per maand

e

g 7 = 2 g = 2 1 7 1,104 , dus de jaarlijkse groei is 10,4 %

f

g 29 12 = 0,5 g = 0,5 12 29 0,751 , dus de jaarlijkse afname is 24,9 %

g

g 25 = 6,8 4,3 g = ( 6,8 4,3 ) 1 25 1,019 , dus de jaarlijkse toename is 1,9 %