1
a

10 % van het 'gemengde' water verdwijnt elke week, dus ook 10 % van de verontreiniging.

b

De groeifactor per week is 0,9 , dus per dag 0,9 7 = 0,9 1 7 ;
dus A ( t ) = 1000 ( 0,9 1 7 ) t = 1000 0,9 t 7 ( 1000 0,985 t )

c

1000 0,9 t 7 = 100 0,9 t 7 = 0,1 t 7 = 0,9 log ( 0,1 ) 21,854... t = 7 21,854... 153,0 , dus 153 dagen

d

het aantal weken is (afgerond) 21,85 , dus ongeveer 22.000 m3.

2
a

1000 g 5 = 500 g 5 = 500 1000 = 0,5 g = 0,5 5 ,
dus 0,5 5 1000 871 hectopascal

b

L = 1000 ( 0,5 5 ) h = 1000 0,5 0,2 h 1000 0,87055 h

c

log ( L ) = log ( 1000 0,87055 h ) = log ( 1000 ) + h log ( 0,87055 ) = 3 + h log ( 0,87055 )
h = 3 log ( 0,87055 ) + 1 log ( 0,87055 ) log ( L ) 49,83 16,61 log ( L )

3
a

De formule herschrijven tot y = 8 2 x 1 = 8 ( 2 1 2 ) x 1 = 8 2 1 2 x 1 ;
horizontale vermenigvuldiging t.o.v. de y -as met factor 2 y = 2 1 2 x
verticale vermenigvuldiging t.o.v. de x -as met factor 8 y = 8 2 1 2 x
1 naar beneden schuiven y = 8 2 1 2 x 1

b

y = 1

c

Snijpunt x -as: 8 2 1 2 x 1 = 0 2 1 2 x = 1 8 = 2 3 1 2 x = 3 x = 6 , dus A ( 6,0 ) ; snijpunt y -as: 8 2 0 1 = 7 , dus B ( 0,7 ) ;
oppervlakte driehoek O A B = 1 2 6 7 = 21

d

y + 1 = 8 2 1 2 x 2 1 2 x = 1 8 ( y + 1 ) 2 log ( 2 1 2 x ) = 2 log ( 1 8 ( y + 1 ) )
1 2 x = 2 log ( 1 8 ) + 2 log ( y + 1 ) x = 2 3 + 2 2 log ( y + 1 )
dus x = 6 + 2 2 log ( y + 1 ) (en dus a = 6 , b = 2 , c = 1 )

4
a

L = L 0 ( 2 1 12 ) n , dus de lengtes nemen exponentieel toe met factor 2 1 12 1,059 , dus nemen met 5,9 % toe.

b

Voor het register geldt: D L 0,75 = 60 500 0,75 0,5674... ;
De pijp met nummer 30 heeft lengte 500 2 14 12 1122,46...  mm;
Dus: D 1122,46... 0,75 = 0,5674... D = 0,5674... 1122,46... 0,75 110  mm.

c

log ( 410 ) 2,6 , dus het is het vierde punt vanaf links gezien;
aflezen: log ( D ) 1,54 , dus D = 10 1,54 35  mm

d

log ( D ) = 0,741 0,903 log ( L ) + 0,034 0,903 = log ( L 0,741 0,903 ) + log ( 10 0,034 0,903 ) = log ( 10 0,034 0,903 L 0,741 0,903 ) log ( 1,091 L 0,821 ) D = 1,091 L 0,821 , dus a = 1,091 en b = 0,821

5
a

Gebruik de symmetrie:
f ( 1 ) = 2 1 = 1 2 en dat ligt 1 2 onder y = 1 , dus f ( 1 ) = 1 + 1 2 = 1 1 2 ;
f ( 5 ) = 2 5 = 1 32 en dat ligt 31 32 onder y = 1 , dus f ( 5 ) = 1 + 31 32 = 1 31 32

b

f ( x ) = 2 2 x ( = 2 1 2 x ) voor x 0

c

Het rechter deel van de grafiek van f ' vind je door het linker deel te spiegelen in de y -as. Zie figuur.

6
a

f ( 3 ) = 3 , dus de vermenigvuldigingsfactor is 2 ;
y = 2 ( 2 + 3 log ( x ) ) = 4 + 2 3 log ( x )

b

f ( x ) = 2 geeft 2 + 3 log ( x ) = 2 3 log ( x ) = 0 x = 3 0 = 1 , dus de factor is 9 ; y = 2 + 3 log ( 1 9 x )

c

y = 2 + 3 log ( 1 9 x ) = 2 + 3 log ( 1 9 ) + 3 log ( x ) = 2 2 + 3 log ( x ) = f ( x ) 2 , dus de grafiek van f is 2 naar beneden geschoven

d

Vanwege de asymptoot: 2 naar links geschoven, dus y = 2 + 3 log ( x + 2 ) ;
x = 7 invullen: y = 2 + 3 log ( 7 + 2 ) = 4 , dus ook nog 6 omhoog;
formule: y = 8 + 3 log ( x + 2 )

7
a

log ( H ) = 2,097 + 0,767 log ( 5 ) 1,56...
H = 10 1,56... 0,027  kg, ofwel 27  gram

b

H = 0,01 G invullen: log ( 0,01 G ) = 2,097 + 0,767 log ( G ) ;
met de GR (solver of intersect) geeft G 0,383  kg (ofwel 383  gram)
Opmerking: oplossen van deze vergelijking kan ook algebraïsch!

c

H = 10 2,097 + 0,767 log ( G ) = 10 2,097 ( 10 log ( G ) ) 0,767 = 10 2,097 G 0,767 dus H 0,008 G 0,767 (ofwel a 0,008 en b 0,767 )

8
 • 1 32 = 1 2 5 = 2 ‐5 = ( 4 1 2 ) ‐5 = 4 ‐2 1 2 , dus 4 log ( 1 32 ) = ‐2 1 2

 • 16 4 3 = 2 4 4 1 3 = 2 4 2 2 3 = 2 4 2 3 , dus 2 log ( 16 4 3 ) = 4 2 3

 • 1 2 2 = 2 ‐1 2 1 2 = 2 1 2 = 4 1 4 , dus 4 log ( 1 2 2 ) = 1 4

 • 1 2 log ( 16 4 3 ) = ‐4 2 3 , want 2 log ( 16 4 3 ) = 4 2 3

9
 • log ( x ( x + 5 ) ) = log ( 10 ) + log ( 5 ) log ( x ( x + 5 ) ) = log ( 50 ) x 2 + 5 x = 50
  ( x + 10 ) ( x 5 ) = 0 x = 10 of x = 5 , maar alleen x = 5 voldoet

 • log ( x ) log ( x 9 ) = 1 log ( x x 9 ) = 1 x x 9 = 10 x = 10 x 90
  9 x = 90 x = 10 (voldoet)

 • x log ( 8 x ) = 3 x 3 = 8 x x 3 8 x = x ( x 2 8 ) = 0 x = 0 of x = 8 of x = 8 , maar alleen x = 8 = 2 2 voldoet (want x > 0 )

10
a

asymptoot f : x = 0 ; asymptoot g : 4 2 x = 0 x = 2

b

domein f : x > 0 ; domein g : 4 2 x > 0 x < 2

c

2 + 2 log ( x ) = 0 2 log ( x ) = 2 x = 2 2 = 1 4 , dus P ( 1 4 ,0 ) ;
2 log ( 4 2 x ) = 0 4 2 x = 2 0 = 1 2 x = 3 x = 1 1 2 , dus Q ( 1 1 2 ,0 ) ;
P Q = 1 1 2 1 4 = 1 1 4

d

2 + 2 log ( x ) = 2 log ( 4 2 x ) 2 log ( 4 ) + 2 log ( x ) = 2 log ( 4 2 x )
2 log ( 4 x ) = 2 log ( 4 2 x ) 4 x = 4 2 x x = 4 6 = 2 3

e

Bijvoorbeeld:

 • grafiek van f eerst 2 naar beneden schuiven y = 2 log ( x )

 • horizontaal vermenigvuldigen t.o.v. de y -as met factor 1 2 y = 2 log ( 2 x )

 • 2 naar rechts schuiven y = 2 log ( 2 ( x 2 ) ) = 2 log ( 2 x + 4 ) = g ( x )

f

Met de juiste optie op de GR: richtingscoëfficiënt 1,44

11
a

Verdubbeling van de energie geeft R = 0,67 log ( 2 E ) 1,2 = 0,67 log ( 2 ) + 0,67 log ( E ) 1,2 , dus R neemt met 0,67 log ( 2 ) 0,20 toe

b

log ( E ) = 1 0,67 R + 1,2 0,67 E = 10 1 0,67 R + 1,2 0,67 = 10 1,2 0,67 ( 10 1 0,67 ) R 61,8 31,08 R (dus b 61,8 en g 31,08 )