11.2  Bijzondere eigenschappen >
Op de eenheidscirkel
1
a

Met Pythagoras de afstand tot ( 0,0 ) berekenen: 0,6 2 + 0,8 2 = 0,36 + 0,64 = 1 = 1 , dus ligt het punt op de eenheidscirkel.
cos ( t ) = 0,6 t 0,93
t > 10 : t 11,64

b

sin ( t ) = 1 2 2 t = 1 4 π + k 2 π of t = 3 4 π + k 2 π ( k geheel)
kleinste waarde k = 16 voldoet, dus t = 1 4 π + 16 2 π = 32 1 4 π

c

De afstand tot de oorsprong moet 1 zijn:
( x P ) 2 + ( 1 5 ) 2 = 1 ( x P ) 2 = 24 25 ,
dus x P = 24 25 = 2 5 6 of x P = 2 5 6

d

Zie figuur bij onderdeel c.
( y P ) 2 + ( 3 10 ) 2 = 1 ( y P ) 2 = 91 100 ,
dus y P = 91 100 = 1 10 91 of y P = 1 10 91

2
a

Dat zijn de twee uiterste punten links en rechts van de eenheidscirkel: ( 1,0 ) en ( 1,0 ) .
Daar geldt: cos ( t ) = 1 of cos ( t ) = 1

b

Dat zijn de twee uiterste punten boven en onder van de eenheidscirkel: ( 0,1 ) en ( 0, 1 ) .
Daar geldt: sin ( t ) = 1 of sin ( t ) = 1

c

Afstand tot de oorsprong is 0,9 2 + 0,3 2 = 0,9 1 .
Of: sin ( t ) = 0,9 t 1,120 ; cos ( t ) = 0,3 t 1,266
Dit geeft twee verschillende waarden voor t .

d

cos ( t ) = 0,436 (of exact: 19 100 = 1 10 19 )

3
a

sin ( 1 6 π ) = 1 2 en cos ( 1 6 π ) = 1 2 3 , dus ( 1 2 ) 2 + ( 1 2 3 ) 2 = 1 4 + 3 4 = 1 ; klopt.

b

( 0,84... ) 2 + ( 0,54... ) 2 = 1

4
a

cos ( t ) = 0,8

b

cos ( t ) = 0,8

c

cos ( t ) = 8 9 = 2 3 2

d

cos ( t ) = 8 9 = 2 3 2

5

sin ( t ) = ± 1 ( 1 3 5 ) 2 = ± 4 9 , dus sin ( t ) = 2 3 of sin ( t ) = 2 3

6

Horizontale lijn y = 1 .

Symmetrie en transformaties
7
a

Door verticale vermenigvuldiging met factor p (t.o.v. de x -as).

b

Door horizontale vermenigvuldiging met factor 1 p (t.o.v. de y -as).

c

Door verticale verschuiving p eenheden naar boven.

d

Door horizontale verschuiving p eenheden naar links.

8
a

Horizontale verschuiving 1 2 π naar links of 1 1 2 π naar rechts;
cos ( x ) = sin ( x + 1 2 π ) = sin ( x 1 1 2 π )

b

Horizontale verschuiving 1 1 2 π naar links of 1 2 π naar rechts;
sin ( x ) = cos ( x + 1 1 2 π ) = cos ( x 1 2 π )

9
a

β = 90 ° α

b

sin ( β ) = b c en cos ( β ) = a c

c

sin ( β ) = b c = cos ( α ) en cos ( β ) = a c = sin ( α )

d

Klopt.

e

De grafiek van y 1 komt overeen met de grafiek van y 2 ; evenzo van y 3 en y 4 . Dus ze kloppen.

10
a

Bijvoorbeeld: y = 1 + sin ( 1 1 2 π 1 2 x ) of y = 1 + sin ( 1 2 x 1 2 π )

b

Bijvoorbeeld: y = 3 cos ( 1 2 x 1 6 π ) of y = 3 cos ( 1 6 π 1 2 x )

c

Bijvoorbeeld: y = 2 4 sin ( 1 2 π π 3 ( x 1 ) ) = 2 4 sin ( 1 2 π π 3 x + 1 3 π ) = 2 4 sin ( π 3 x + 5 6 π ) = 2 4 sin ( π 3 ( x 5 2 ))

d

Bijvoorbeeld: y = 1 + 3 cos ( 1 2 π π ( x 1 2 ) ) = 1 + 3 cos ( 1 2 π π x + 1 2 π ) = 1 + 3 cos ( π x + π ) = 1 + 3 cos ( π ( x 1 ))

11
a

cos ( x ) = cos ( x )

b

sin ( x ) = sin ( x )

c

y = cos ( x ) + cos ( x ) = cos ( x ) + cos ( x ) = 2 cos ( x ) , dus het is de standaard cosinusgrafiek vermenigvuldigd t.o.v. de x -as met factor 2 .

d

y = sin ( x ) + sin ( x ) = sin ( x ) sin ( x ) = 0 , dus de grafiek is de lijn y = 0 .

12
a

De factor is 1 ; sin ( x + π ) = 1 sin ( x ) = sin ( x )

b

sin ( x π ) = sin ( x )

c

cos ( x + π ) = cos ( x ) ; cos ( x - π ) = cos ( x ) ;
Als je in de eenheidscirkel π verder (of terug) gaat, dan steek je de eenheidscirkel over en veranderen zowel de y -coördinaat, dus de sinus, als de x -coördinaat, dus de cosinus van teken.

d

Je moet dan een halve periode naar links of rechts verschuiven en de periode is 2 π π 3 = 6 , dus 3 naar links of rechts schuiven.

13
a

De evenwichtswaarde is y = 1 en de amplitude is 3 ;
De periode is 2 π π = 2 en het randpunt is bij x = 1 2 .

b

De eerste top zit een kwart periode vanaf het randpunt, dus bij x = 1 2 + 2 4 = 1 ; coördinaten ( 1,4 ) ;
De volgende zit een periode verder, dus bij x = 3 ; coördinaten ( 3,4 )

c

( 2 , 2 ) en ( 4 , 2 )

d

Evenwichtswaarde y = 2 ; amplitude = 1; periode = 4 π ; randpunt bij x = 1 3 π , maar het is een cos , dus begint in een laagste punt;
Toppen: ( 2 1 3 π ,3) , ( 6 1 3 π ,3) ; dalen: ( 1 3 π ,1) , ( 4 1 3 π ,1)

14
a

Maxima: ( 4,6 ) en ( 10,6 ) ; minima: ( 1, 2 ) en ( 7, 2 )

b

Maxima: ( 1 12 π ,7 ) en ( 1 1 12 π ,7 ) ; minima: ( 7 12 π , 1 ) en ( 1 7 12 π , 1 )

c

Maxima: ( 1 3 π ,2 ) en ( 4 1 3 π ,2 ) ; minima: ( 2 1 3 π ,0 ) en ( 6 1 3 π ,0 )

d

Maxima: ( 2,14 ) en ( 4,14 ) ; minima: ( 1,8 ) en ( 3,8 )