1
a
b

1 < t < π en π + 1 < t < 2 π

c

Zie figuur bij onderdeel a.

d

u = 1,76 sin ( t 0,50 )

2
a

Gebruik de cosinusregel in driehoek P M S :
16 = 1 + A 2 2 A cos ( x ) A 2 2 cos ( x ) A 15 = 0
(gebruik de abc-formule)
A = 2 cos ( x ) ± 4 cos 2 ( x ) + 60 2 = 2 cos ( x ) ± 2 cos 2 ( x ) + 15 2
Dus (met de min vervalt omdat A > 0 ): A = cos ( x ) + cos 2 ( x ) + 15

b
c

P M is minimaal als x = 0 ; dan is P M inderdaad 3 .
P M is maximaal als x = π ; dan is P M inderdaad 5 .

d

cos ( x ) + 15 + cos 2 ( x ) = 4 met de GR oplossen: x 1,45 of x 4,84 ;
Meetkundige aanpak: dan is driehoek M S P gelijkbenig met zijden van 1 , 4 en 4 .
Dan geldt: cos ( x ) = 1 2 4 = 1 8 , dus x 1,45 of x 4,84 .

e

15 + cos 2 ( x ) 15 + 1 = 16 voor elke x ,
dus A cos ( x ) + 16 = cos ( x ) + 4

f

Het verschil is maximaal als cos 2 ( x ) = 0 ,
dus als x = 1 2 π 1,57 of x = 1 1 2 π 4,71 ; het verschil is dan 4 15 0,13 .
Andere aanpak:
4 + cos ( x ) A = 4 + cos ( x ) ( cos ( x ) 15 + cos 2 ( x ) ) = 4 + 15 + cos 2 ( x ) en dan met de GR hiervan het maximum bepalen: het maximale verschil is 0,13 bij x 1,57 en x 4,71 .

3
a

0 ° en 180 ° (of: 0 en π radialen)

b

De hoogte van de driehoek is de afstand van Q tot de lijn O P .
Als x scherp is, is deze hoogte 4 sin ( x ) .
Als x stomp is, is deze hoogte 4 sin ( 180 ° x ) = 4 sin ( x ) .
In beide gevallis is de oppervlakte dus 1 2 3 4 sin ( x ) = 6 sin ( x ) .

c

Als sin ( x ) maximaal is, dus als x = 90 ° (of: x = 1 2 π ); dan is de driehoek rechthoekig.

4
a

Een ruit

b

Dan is het een vierkant van 8 bij 8 , dus oppervlakte = 64

c

De zijde van de ruit is dan 8 sin ( 30 ° ) = 16 en de hoogte is 8 , dus de oppervlakte is 8 16 = 128

d

opp ( G ) = 8 8 sin ( α ) = 64 sin ( α )

e

64 sin ( α ) = 1000 sin ( α ) = 0,064 α 3,67 °

f

Als de noemer, dus sin ( α ) , het grootst is, dus als α = 90 ° .

g

Verticale asymptoot als de noemer nul is, dus sin ( α ) = 0 α = 0 ° en α = 180 ° .

5
a

Horizontale diagonaal: 2 1 cos ( 20 ° ) 1,879... ;
Verticale diagonaal: 2 1 sin ( 20 ° ) 0,684... ;
De oppervlakte is dus 1 2 1,879... 0,684... 0,643 ; klopt.

b

Horizontale diagonaal: 2 1 cos ( x ) ; Verticale diagonaal: 2 1 sin ( x ) ;
De oppervlakte is dus 1 2 2 cos ( x ) 2 sin ( x ) = 2 sin ( x ) cos ( x ) .

c

Met de GR het maximum bepalen: x = 45 ° (dan is de doorsnede een vierkant).

6
a

Als de letter X; L = 200 2 meter

b

Als de letter H een kwartslag gedraaid; L = 300 meter

c

De afstand van E tot A B is 50 tan ( x ) , dus E F = 100 2 50 tan ( x ) = 100 100 tan ( x ) ; elk schuine stuk is 50 cos ( x ) ;
Dus: L = 100 100 tan ( x ) + 4 50 cos ( x ) = 100 100 tan ( x ) + 200 cos ( x )

d

Met de GR het maximum bepalen: x 0,52 en L 273 m.

7
a

De periode is 2 π 0,212769 29,5305 dagen, dat is 45524 minuten (of 29 dagen, 12 uur en 44 minuten).
Of: met de GR twee maxima (of twee minima) zoeken; het verschil is 29,5305 dagen, etc.

b

Er wordt gevraagd naar de kleinste (niet-negatieve) waarde van t waarvoor P = 0 ; t 27,05 , dus op 28 januari (2017).

c

22 februari (van 0:00 uur tot 24:00 uur) ligt tussen t = 52 en t = 53 ; dan is P 22 respectievelijk P 14 . Dus blijkt (bijvoorbeeld uit de grafiek) dat P hiertussen afneemt, dus tussen laatste kwartier en nieuwe maan.

8
a

sin ( x ) = 2 3 x 0,73

b

F B = 22 5,5 = 4 , dus x 0,7297...
lengte = 3 3 + 4 3 cos ( 0,7297... ) 17,9  cm (of 179  mm)

c

B F = 2 3 sin ( x ) = 6 sin ( x ) ; de afstand van A tot B F is 3 cos ( x ) ;
opp ( A B F ) = 1 2 6 sin ( x ) 3 cos ( x ) = 9 sin ( x ) cos ( x )
en opp ( B C E F ) = 3 6 sin ( x ) = 18 sin ( x ) ;
Dus: S = 2 opp ( A B F ) + opp ( B C E F ) = 18 sin ( x ) cos ( x ) + 18 sin ( x )

d

Met de GR het maximum bepalen van S : x 1,047 .
(Je kunt met differentiëren bewijzen dat x = 1 3 π , maar dat valt buiten de stof voor havo wisB.)
De cel is dan een regelmatige zeshoek.