Werkblad bij Examentraining > Gemengde opgaven (2)
Opgave 133