Werkblad bij Ruimtelijke figuren in het plat > Doorsneden
Opgave 73
figuur 1
figuur 2
figuur 3