Werkblad bij Ruimtelijke figuren in het plat > Doorsneden
Opgave 78