De normale verdeling

Een normale verdeling X ligt vast door zijn gemiddelde μ en zijn standaardafwijking σ .
De kans dat X tussen twee waarden a en b ligt, is de oppervlakte aangegeven in de figuur hiernaast.
Deze kans noteren we met P ( a < X < b | μ ; σ ) . De totale oppervlakte onder de zogenaamde verdelingskromme is 1 .

De standaard-normale verdeling

De normale verdeling N , met gemiddelde 0 en standaardafwijking 1 noemen we de standaard-normale verdeling.
Bij een normale verdeling X met gemiddelde μ en standaardafwijking σ is bij een waarde X = a de z -waarde van a :
z = a μ σ .
Overgaan op de standaard-normale verdeling noemen we standaardiseren.
Uitslagen met een

  1. z -waarde tussen 1 en 1 zijn heel gewoon: in 68 % van de gevallen;

  2. z -waarde die meer dan 2 van 0 afwijkt, zijn tamelijk zeldzaam in 5 % van de gevallen;

  3. z -waarde die meer dan 3 van 0 afwijken zijn uiterst zeldzaam: in 0,2 % van de gevallen.

De normale verdeling op de GR

Op de GR kun je P ( a < X < b | μ ; σ ) en P ( X > a | μ ; σ ) berekenen.
Ook kun je de grenswaarde a bij een gegeven kans P ( X < a | μ ; σ ) = p vinden.

Zonder en met terugleggen

In een vaas zitten 25  knikkers, 10  rood en 15  wit.

  • We halen er 5  knikkers uit, zonder terugleggen.
    P ( 3   rood en   2   wit ) = ( 10 3 ) ( 15 2 ) ( 25 5 ) = 60 253 0,2372 .

  • We halen er 5  knikkers uit, met terugleggen.
    P ( 3  rood en  2  wit ) = ( 5 2 ) ( 10 25 ) 3 ( 15 25 ) 2 0,2304 .


Dit laatste is een voorbeeld van een binomiale kans. X is binomiaal verdeeld als X het aantal successen is bij een vast aantal herhalingen van een experiment, steeds met twee alternatieven: succes en mislukking, waarbij de kans op succes (en mislukking) constant is, dus bij met terugleggen.

Cumulatieve binomiale kans

Bij binomiale verdelingen werken vaak met cumulatieve kansen.
Als X de waarden 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , ... kan aannemen, dan noemen we P ( X 3 ) een cumulatieve kans.
P ( X 3 ) = P ( X = 0 ) + P ( X = 1 ) + P ( X = 2 ) + P ( X = 3 )

Op de GR

Op de GR kun je (cumulatieve) binomiale kansen berekenen van de vorm:
P ( X = k | n ; p ) en P ( X k | n ; p ) .