7.1  Exponentiële groeiprocessen >
1
a

32 ; 64

b

Na 11 delingen.

c

Na 20 delingen.

d

2 40 1 10 6 = 1.099.511,6  mm3
1  dm3 10 6  mm3, klopt dus.

2
a

1000 2 t

b

2 ; 1000 2 t , of 1000 2 1 2 t .

c

2 4 ; 1000 2 4 t , of 1000 2 1 4 t .

3
a

[MAAL 3 ]

b

1500

c

500 3 = 866 ; 1500 3 = 2598 ; 4500 3 = 7794

d

500 3 t

4
a

t

0

1

2

3

4

K ( t )

1000

1100

1210

1331

1464,10

b

1,1

c

1,21

d

2593,74

e

K ( t ) = 1000 1,1 t

5
a

56,25 %

b

x

0

1

2

3

4

y

100

75

56,25

42,19

31,64

c

y = 100 0,75 x

d

100 0,75 8 10

6

3 ; 1,1

7
a

t

0

1

2

3

4

5

6

7

A

125

100

80

64

51,2

40,96

32,77

26,21

b

0,8

c

A ( t ) = 125 0,8 t

d

125 0,8 2 195,3  gram

e

(Met een tabel bijvoorbeeld:) het duurt tussen 21 en 22  minuten, dus tussen 12.21 en 12.22  u.

8
a

Er is een constante vermenigvuldigingsfactor: 1,6 .

b

H ( t ) = 10,0 1,6 t

c

10 1,3 4 28,6 ; minder

d

1,23

9
a

Nee, in de periode 1989-1995 is het aantal nieuwe inwoners per jaar meer dan in de periode 1983-1989.

b

47.358 42.320 = 1,12 en 54.023 47.358 = 1,14

c

De groeifactoren zijn ongeveer hetzelfde, maar het kan ook gewoon toeval zijn.

d

g = 1,12 6 = 1,019

10
a

De groeifactor per jaar is g = 1,02 ; de groeifactor per 10  jaar is g 10 = 1,2189 . Dus het percentage waarmee de prijzen in 10  jaar stijgen is 21,9 %.

b

H = 2 0,97 t

c

De groeifactor per week is: 0,97 7 = 0,8079 , dus per week verdwijnt er 100 100 0,97 7 = 19,2 %.

d

De groeifactor per week is 1,7 , de groeifactor per dag is dan: 1,7 1 7 = 1,0787 , dus het groeipercentage per dag is 7,9 %.

11
a

De groeifactor per jaar is 250 110 4 = 1,2278... , dus het groet met 22,78 % per jaar.

b

De groeifactor per jaar is ( 2 3 ) 1 3 = 0,8736 , dus een daling met 12,64 % per jaar.

Halfwaardetijd
12
a

Noem het percentage na t  jaar: P ( t ) .
Dan: P ( t ) = 100 0,98 t .

b

Ongeveer 34  jaar.

13
a

87  jaar is 3  halfwaardetijden.
Dus dan is er nog 100 0,5 3 = 12,5  mg over.

b

De groeifactor per 29  jaar is 0,5 .
Dus de groeifactor per jaar is 0,5 29 0,976
Dus na een jaar is er nog 97,6 % over.
Dus na een jaar is er 100 97,6 = 2,4 % vervallen.

c

H = 100 0,976 t

d

100 0,976 t = 1 0,976 t = 0,01 t = log ( 0,01 ) / log ( 0,976 ) 189,57...
Dus na ongeveer 190  jaar.

14
a

70 2 = 35  jaar

b

1,02 35 2 , klopt ongeveer.

c

14 = 70 x x = 5 %.

d

100 ( 2 14 1 ) = 5,08 %

15
a

2 1 10 1,0717... , dus 7,2 % per jaar.

b

1 3,8 24 = 0,01096... en 0,5 0,01096... = 0,99242... , dus met 0,76 %

c

Er is 1 4 deel over, dus 3 4 verdwenen.