1
a

7,03 ; 7,003

b

2 keer

c

d y d x = 8 x 3 6 x + 4 = 6 als x = 1 , dus 6  keer zo snel.

2
a

Bij een grote waarde van r , want dan komt er een grotere 'schil' bij.

b

d V d r = 4 π r 2

c

Als r = 2 , dan d V d r = 16 π , dus de toename van V is 16 π keer de toename van r , dus 16 π 0,025 = 0,4 π .

3
a

A = x ( 20 x ) = 20 x x 2

b

A neemt d A d x = 20 2 x keer zoveel toe als x , in dit geval dus ( 20 2 x ) 0,05 = 1 0,1 x .

c

A is maximaal bij die waarde van x waarbij de toename omslaat in een afname, dus als 1 0,1 x = 0 .

4
a

Stelling van Pythagoras: y 2 = 900 x 2 = 500 , dus w = 20 500 = 10.000 .

b

y 2 = 900 x 2 , dus w = x y 2 = 900 x x 3 .

c

Als d w d x = 0 , dus als x = 10 3 . (Dezelfde redenering als in opgave 29c.)

d

Δ w = d w d x 0,1

Groeisnelheid van een ketting
5
a

u = 3 , y = 9

b

d u d x = 2 als x = 1 en d y d u = 6 als u = 3 .

c

2 6 = 12  keer zo snel.

d

Als x = 2 , dan u = 6 en y = 36 .
d u d x = 4 en d y d u = 12 , dus d y d x = 4 12 = 48 .

e

d u d x = 2 x , d y d u = 2 u , dus d y d x = d u d x d y d u = 2 x 2 u = 4 x ( x 2 + 2 ) .

6

Van links naar rechts.
De functie is de ketting x u y , met

 1. y = u 2 en u = x 5 + 1 , dus y = 2 u 5 x 4 = 2 ( x 5 + 1 ) 5 x 4 .

 2. y = u 3 en u = 3 x + 5 , dus
  y = 3 u 2 3 2 x = ( 3 x + 5 ) 2 9 2 x .

 3. y = u 2 en u = x 5 + x 3 + x , dus
  y = 2 u ( 5 x 4 + 3 x 2 + 1 ) = 2 ( x 5 + x 3 + x ) ( 5 x 4 + 3 x 2 + 1 ) .

 4. y = u en u = x 2 + 1 , dus y = 1 2 u 2 x = x x 2 + 1 .

 5. y = 1 u en u = 3 + x x , dus y = 1 u 2 1 1 2 x = 3 x 2 ( 3 + x x ) 2 .

 6. y = u en u = x + x , dus
  y = 1 2 u ( 1 + 1 2 x ) = 1 2 x + x ( 1 + 1 2 x ) .

7

y = 1 2 x 2 2 x , je vindt dus ook y = 1 .

8
a

y = 2 ( 2 x + 9 ) 2

b

y = 4 x 2 + 36 x + 81 , dus y = 8 x + 36 .

9
a

y = 1 2 9 x 9

b

y = 3 x , dus y = 3 1 2 x .

10
a

y = 5 + 1 2 x 2 4 x ( 2 x 4 )

b

y = 5 1 2 x 2 4 x ( 2 x 4 )

c

y = 1 2 9 x 9 1 2 x 2 4 x ( 2 x 4 )

d

y = 4 ( x 3 + x ) 3 ( 3 x 2 + 1 ) + 3 ( x 2 + x ) 2 ( 2 x + 1 )

11
a

y = 100 x 2

b

y = 1 2 100 x 2 2 x = x 100 x 2

c

Als x = 100 x 2 , dus (kwadrateren) x 2 = 100 x 2 , dus x = 5 2 .

d

0

e

Die gaat naar .

f

-

12
a

-

b

f ( x ) = 0 1 64 ( x 2 2 x 3 ) 3 = 0 x 2 2 x 3 = 0 .
Dus x = 3 of x = 1 .

c

Als de minimale waarde voor x wordt aangenomen, dan f ( x ) = 0 .
f ( x ) = 3 64 ( x 2 2 x 3 ) 2 ( 2 x 2 ) , dus
f ( x ) = 0 3 64 ( x 2 2 x 3 ) 2 ( 2 x 2 ) = 0 x 2 2 x 3 = 0 of 2 x 2 = 0 , dus x = 1 of x = 3 of x = 1 .
Met de grafiek van onderdeel a zie je dat de minimale waarde f ( 1 ) = 1 is.

d

x 2 2 x 3 = ( x 1 ) 2 4 (kwadraatafsplitsen)

e

De waarden die ( x 1 ) 2 4 zijn symmetrisch ten opzichte van x = 1 , dus die van f ( x ) ook.
In formule: f ( 1 a ) = f ( 1 + a ) voor alle waarden van a , want f ( 1 a ) = f ( 1 + a ) = 1 64 ( a 2 4 ) 3 .

f

Die zijn tegengesteld, want een lijn en zijn spiegelbeeld in een verticale lijn hebben tegengestelde hellingen.

13
a

Het midden van het grondvlak noemen we M . Pas de stelling van Pythagoras toe in driehoek T A M : de hoogte van de piramide is: T M = 3 2 2 2 = 7 .

b

1 3 4 7 = 1 1 3 7

c

1 3 9 1 2 x 2 x 2 = 1 9 9 1 2 x 2 x 4 = x 4 1 18 x 6

d

Als f ( x ) = x 4 1 18 x 6 , dan f ( x ) = 1 2 x 4 1 18 x 6 ( 4 x 3 1 3 x 5 ) en f ( x ) = 0 4 x 3 1 3 x 5 = 0 1 3 x 3 ( 12 x 2 ) = 0 , dus de inhoud is maximaal als x = 2 3 .

14
a

x x 2 + 1 = u u + 1 = v v 3 = y

b

d u d x = 2 x ; d v d u = 1 2 u ; d y d v = 3 v 2

c

d y d x = 2 x 1 2 u 3 v 2 = 2 x 1 2 x 2 + 1 3 ( 1 + x 2 + 1 ) 2

15
a

d y d x = 1 2 2 + x + x 1 2 x + x ( 1 2 x + 1 )

b

d y d x = y = 4 ( ( x 2 + 1 ) 3 + 1 ) 3 3 ( x 2 + 1 ) 2 2 x

c

d y d x = 1 2 3 + ( 2 x ) 5 5 ( 2 x ) 4 1

16
a

3 : 4 + 4 : 8 = 1,25 , dus 1 uur en 1  kwartier.

b

3 2 + 4 2 4 = 1,25 , dus ook 1 uur en 1  kwartier.

c

13 4 + 2 8 1,15 , dus ongeveer 0,1 60 = 6  minuten tijdwinst.

d

60 ( x 2 + 9 4 + 4 x 8 ) = 15 x 2 + 9 + 30 7,5 x

e

-

f

d t d x = 15 x x 2 + 9 7,5

g

15 x x 2 + 9 7,5 = 0 x 2 + 9 = 2 x x 2 + 9 = 4 x 2 , dus x = 3 .