1
a

De somregel, de kettingregel.

b

-

2
a

Een parabool.

b

y = 6 x 2 + 17 x + 5 , dus y = 12 x + 17 .

c

Nee, want dan zou het antwoord op vraag b 6 moeten zijn.

3
a

y = a c x 2 + ( a d + b c ) x + b d , dus y = 2 a c x + a d + b c .

b

Als je de haakjes van a y 2 + c y 1 wegwerkt, krijg je hetzelfde antwoord als in a.

4
a

De groeisnelheid is 16 1 4 = 4 .

b

De groeisnelheid is 8 3 = 24 .

5
a
b

Als je een product door een getal deelt, moet je één van beide factoren daardoor delen.

c

Als Δ x tot 0 nadert, nadert Δ y 2 Δ x naar d y 2 d x , Δ y 1 Δ x naar d y 2 d x en Δ y 1 Δ x Δ y 2 naar
Δ y 2 d y 1 d x = 0 d y 1 d x = 0

6
a

-

b

-

7
a

Differentieer de ketting: x y 1 + y 2 = u u 2 .
Haakjes wegwerken levert: 2 y 1 y 1 + 2 y 2 y 1 + 2 y 1 y 2 + 2 y 2 y 2 .

b

y 1 2 met de kettingregel differentiëren geeft: 2 y 2 y 1 en y 1 2 differentiëren geeft: 2 y 2 y 2 .

c

De termen 2 y 1 y 1 en 2 y 2 y 2 vallen tegen elkaar weg; deel vervolgens beide kanten door 2 .

8
a

y = ( 4 x 3 + 1 ) x + ( x 4 + x ) 1 2 x

b

y = 1 x + 9 + x 1 2 x + 9

9
a

y = 10 x ( 4 x 3 + 1 ) + ( 5 x 2 + 1 ) 12 x 2

b

Haakjes uitwerken geeft: y = 20 x 5 + 4 x 3 + 5 x 2 + 1 .
Deze functie differentiëren geeft: y = 100 x 4 + 12 x 2 + 10 x .

c

Haakjes uitwerken van het antwoord in a geeft: 100 x 4 + 12 x 2 + 10 x .
Beide geeft hetzelfde resultaat.

10
a

y = 2 x x 3 + x 2 3 x 2 = 5 x 4

b

-

11
a

u = x y + y

b

v = 3 y

c

Met de veelvoudregel.

12
a

z = y y + y y = 2 y y

b

De ketting is: x y y 2 = z , dus z = 2 y y .

13
a

y = 2 x 3 x 2 + ( x 2 + 2 ) 1 2 3 x 2 3 , dus de helling van de raaklijn is y ( 1 ) = 6 1 2 ; y ( 1 ) = 3 , dus de raaklijn gaat door ( 1,3 ) .
Een vergelijking van de raaklijn is dus: y = 6 1 2 x 3 1 2 .

b

-

14
a

Voor de andere rechthoekszijde y van de getekende driehoek
y = 225 x 2 , dus C = x ( 7 + 225 x 2 ) .

b

C ( x ) = 7 + 225 x 2 x 2 225 x 2

c

x = 12

d

C ( 12 ) = 0 exact.

15
a

z = y 1 y 2 + y 1 y 2

b

y = z y 3 + z y 3 = y 1 y 2 y 3 + y 1 y 2 y 3 + y 1 y 2 y 3

16
a

y = 2 x ( x 3 + 2 ) ( x 4 + 3 ) + ( x 2 + 1 ) 3 x 2 ( x 4 + 3 ) + ( x 2 + 1 ) ( x 3 + 2 ) 4 x 3

b

y ( 0 ) = 6 en y ( 0 ) = 0 , dus de raaklijn is de horizontale lijn op hoogte 6 .
Een vergelijking is: y = 6 .

17
a

d y d x = 1 ( 1 + x ) ( 1 + x 2 ) + ( 1 x ) 1 ( 1 + x 2 ) + ( 1 x ) ( 1 + x ) 2 x , dus
d y d x = 4 als x = 1 .

b

y = ( 1 x ) ( 1 + x ) ( 1 + x 2 ) = ( 1 x 2 ) ( 1 + x 2 ) = 1 x 4 , dus
d y d x = 4 x 3 , dus d y d x = 4 als x = 1 .

18

y = y 1 y 2 y 3 y 4 + y 1 y 2 y 3 y 4 + y 1 y 2 y 3 y 4 + y 1 y 2 y 3 y 4

19
a

De eerste coördinaten van die punten zijn 1 , 2 , 3 en 4 .
y =
( x 2 ) ( x 3 ) ( x 4 ) + ( x 1 ) ( x 3 ) ( x 4 ) + ( x 1 ) ( x 2 ) ( x 4 ) + ( x 1 ) ( x 2 ) ( x 3 ) .
y ( 1 ) = 6 , y ( 2 ) = 2 , y ( 3 ) = 2 , y ( 4 ) = 6 .

b

Controleer je schets met de GR.

c

3 , er wordt drie keer van teken gewisseld.

20
a

f ( x ) = 6 x + x 1 2 6 x 1 = 2 ( 6 x ) x 2 6 x = 12 3 x 2 6 x

b

f ( x ) = 0 12 3 x 2 6 x = 0 12 3 x = 0 x = 4