1
a

De functie is de ketting x u = 4 x + 3 y = u 1 4 .
Dus y = 1 4 u 3 4 4 = 1 ( 4 x + 3 ) 3 4 .

b

De functie is de ketting x 4 x + 3 = u 1 u = y .
Dus y = 1 u 2 4 = 4 ( 4 x + 3 ) 2 .

c

De functie is de ketting x 10 x 2 = u u = y .
Dus y = 1 2 u 2 x = x 10 x 2 .

d

De functie is de ketting x 10 x 2 = u 1 u = y .
Dus y = 1 u 2 2 x = 2 x ( 10 x 2 ) 2 .

2
a

Controleer met de GR.

b

f ( x ) = 2 x ; g is de ketting x x 2 + 2 = u 4 u = g ( x ) .
Dus g ( x ) = 4 u 2 2 x = 8 x ( x 2 + 2 ) 2 .

c

f ( x ) > 0 als x > 0 , dus f stijgt als x > 0 en anders daalt f .
g ( x ) > 0 als x < 0 , dus g stijgt als x < 0 en anders daalt g .

d

Ja, het zijn op een factor 4 na omgekeerden van elkaar.

3
a

f ( x ) = 2 x 1 + 3

b

x = 1 en y = 3

c

f ( x ) = 2 ( x 1 ) 2 , dus de helling van de raaklijn is f ( 0 ) = 2 , dus een vergelijking van de raaklijn is: y = 2 x + 5 .

d

Alle waarden met uitzondering van 3 .

e

g ( x ) kan alle waarden aannemen die f ( x ) aanneemt als je voor x waarden groter of gelijk aan 0 invoert, dus g ( x ) < 3 en g ( x ) 5 .

4
a

1 ( x + 2 ) 2 1

b

d d x ( 6 x 2 ( x + 2 ) 1 ) = 12 x 1 x + 2 + 6 x 2 1 ( x + 2 ) 2 = 12 x x + 2 6 x 2 ( x + 2 ) 2

5

Zie hieronder:

d d x n 1

=

1 n 2 d n d x

dus volgens de productregel:

d f d x

=

d t d x n 1 + t 1 n 2 d n d x

Dat laatste vind je door de twee termen onder een noemer te brengen:
f = t n n 2 + n t n 2 .

6
a

-

b

f ( x ) = 6 ( x 2 + 1 ) 2 x 6 x ( x 2 + 1 ) 2 = 6 6 x 2 ( x 2 + 1 ) 2

c

Dan moet f ( x ) = f ( x ) voor alle waarden van x . En dat is hier zo, want
f ( x ) = 6 x ( x ) 2 + 1 = 6 x x 2 + 1 = f ( x ) .

d

Voor alle waarden van n groter dan 600 .
(Los bijvoorbeeld de vergelijking 6 x x 2 + 1 = 0,01 op met kruislings vermenigvuldigen en de abc-formule.)

e

0

7
a

f ( x ) = 2 x ( x 2 + 1 ) 2 x ( x 2 1 ) ( x 2 + 1 ) 2 = 4 x ( x 2 + 1 ) 2

b

( 0, 1 )

c

1 ; 1

d

De lijn y = 1 .

e

De y -as is symmetrieas van de grafiek.

8
a

Heen 5 10 4 en terug 5 10 + 4 , in totaal 5 10 4 + 5 10 + 4 = 50 42 = 1 4 21  uur.

b

De heenweg duurt: 5 10 v en de terugweg 5 10 + v .
Dus T ( v ) = 5 10 v + 5 10 + v = 5 ( 10 + v ) ( 10 v ) ( 10 + v ) + 5 ( 10 v ) ( 10 v ) ( 10 + v ) = 100 100 v 2 .

c

Hoe groter v , des te groter v 2 , des te kleiner 100 v 2 , des te groter T ( v ) .

d

T ( v ) = 0 2 v 100 ( 100 v 2 ) 2 = 200 v ( 100 v 2 ) 2 .
Dus T ( v ) is positief voor elke waarde van v > 0 , dus is T een stijgende functie, dat wil zeggen: hoe groter v , hoe groter T .

9

g ( x ) = 1 f ( x ) f ( x ) x ( f ( x ) ) 2 , dus g ( 3 ) = f ( 3 ) f ( 3 ) 3 ( f ( 3 ) ) 2 = 1 2 3 1 = 7 .
h ( x ) = f ( x ) x 1 f ( x ) x 2 , dus h ( 3 ) = f ( 3 ) 3 f ( 3 ) 9 = 7 9 .

10
a

horizontale asymptoot: y = 1 ; verticale asymptoot: x = 3

b

-

c

De lijn y = x + 1 .

d

f ( x ) = x 3 x 3 + 1 x 3 = 1 + 1 x 3 , je moet dus a = b = 1 nemen.

e

h ( x ) = x + 1 + 1 x 3 , dus h ( x ) = 1 1 ( x 3 ) 2 , dus de raaklijn aan de grafiek van h is horizontaal als ( x 3 ) 2 = 1 , dus als x = 2 of als x = 4 .
h ( 2 ) = 2 is een maximum en h ( 4 ) = 6 is een minimum.