8.1  Cirkelbewegingen >
Bewegingen
1
a

80  cm

b

80 π = 251,3  cm

c

36 km/u komt overeen met 1000 cm/sec, dus tijd = afstand snelheid = 80 π cm 1000 cm/s 0,25  s

2
a

Voor t = 45  s en t = 105  s.

b

Gemiddelde hoogte is 11 (meter). Op tijdstippen 0 , 30 , 60 , 90 en 120  seconden.

c
d

α = 1 6 360 ° = 60 ° ; H ( 10 ) = 11 + 10 sin ( 60 ° ) = 11 + 5 3 = 19,660

e

H ( 35 ) = 11 10 sin ( 30 ° ) = 6

f

6 ° /s

g

Omtrek rad: 20 π  meter, dus 1 3 π  m/s.

3
a

3

b

f ( 100 ) = f ( 100 33 3 ) = f ( 1 ) = 2 ; f ( 100 ) = f ( 100 + 34 3 ) = f ( 2 ) 0,5

4
a
opgave 4a
opgave 4c
b

Vanaf t = 0 tegen de klok in is de hoogte van de verdeelstrepen:
0 , 1 2 , 1 2 3 , 1 , 1 2 3 , 1 2 , 0 , 1 2 , 1 2 3 , 1 , 1 2 3 , 1 2 , 0

c

Zie rechter plaatje van onderdeel a.

d

-

e

-

f

1 , 1 2 3 , 1 2 , 0 , 1 2 , 1 2 3 , 1 , 1 2 3 , 1 2 , 0 , 1 2 , 1 2 3 , 1

g

-

h

-

5
a

1 6 π  m/s ; 1 2 π  m/s ; 12  m

b

1080 π ° /s

6

Lengte wieken zijn 120.000 3600 π = 10,61  m .

De standaardcirkelbeweging
7
a

2 π  s

b

Een hoek van 60 ° .

c

1 ; r

8

0

30

45

60

90

120

135

150

180

0

1 6 π

1 4 π

1 3 π

1 2 π

2 3 π

3 4 π

5 6 π

π

9
a

2 π  s

b

1  eenheid/s

c

-

d

De eenheden op de horizontale as.

e

2 π

f

-

10
a

Ten opzichte van de y -as (dus horizontaal) met factor 2 uitgerekt.
Formule is: y = sin ( 1 2 x ) .

b

Ten opzichte van de x -as (dus verticaal) met factor 1 2 ingekrompen.
Formule is: y = 1 2 sin ( x ) .

11

-

12
a

Stapgrootte is 4 5 π , het interval voor de parameter: [ 0,4 π ] .

b

( 0,309 ; 0,951 ) , ( 0,809 ; 0,588 ) , ( 0,809 ; 0,588 ) , ( 0,309 ; 0,951 ) , ( 1,0 )

Cirkelbewegingen
13
a

x ( t ) = cos ( t ) en y ( t ) = sin ( t ) .

b

-

c

Spiegelen in de verticale as.

14
a

x ( t ) = 2 cos ( t ) en y ( t ) = 2 sin ( t )

b

-

c

Ten opzichte van de x -as (dus verticaal) vermenigvuldigen met factor 2 .

15
a

Eenheidscirkel.

b

3  rad/s

c

( 1,0 )

d

Ten opzichte van de y -as (dus horizontaal) vermenigvuldigen met factor 1 3 .

16
a

{ x = cos ( t 1 ) y = sin ( t 1 )

b

-

c

Eén eenheid naar rechts schuiven.

17
a

{ x = 2 + cos ( t ) y = 3 + sin ( t )

b

-

c

Drie eenheden omhoog schuiven.

18
a

Beide middelpunt ( 1,4 ) , straal 2 en hoeksnelheid 3 rad/s.

b
19
a

0 , 0 , 1 2 π , 1 4 π , 1 2 π

b

-

20
a

( b , a )

b

( 0,1 ) , 1  rad/s

c

ω = 1 ; r = 1 ; ϕ = 1 2 π ; a = b = 0 .

d

-

21

De andere niet rechte hoek in de driehoek is 90 ° α .
sin ( α ) = a c en ook cos ( 90 ° α ) = a c .
cos ( α ) = b c en ook sin ( 90 ° α ) = b c .

22

{ x = 2 cos ( 1 30 π t + 1 2 π ) y = 2 sin ( 1 30 π t + 1 2 π )

23
a

Ellips met centrum ( 0,0 ) , horizontale as van lengte  2 en verticale as van lengte  4 .
De eenheidscirkel wordt verticaal met 2 vermenigvuldigd.

b

Lijnstuk met eindpunten ( 2, 2 ) en ( 2,2 ) : er geldt: y = x en voor alle t dat 1 cos ( t ) 1 .