8.2  Eigenschappen van sinus en co >
Formules voor sinus en cosinus
1
a

3 8 π en 1 3 8 π

b

7 8 π en 1 7 8 π

2

t = 7 8 π + k 2 π of t = 1 7 8 π + k 2 π , met k geheel.

3
a
b

-

4
a

1

b

-

5
a
b

3 5 of 3 5 (stelling van Pythagoras).

c

cos ( t + π ) = 4 5 en sin ( t 1 2 π ) = 4 5 .

6

sin ( t ) ; sin ( t ) ; sin ( t ) ; cos ( t )

Formules toepassen
7
a

-

b

sin ( x + 1 2 π ) = cos ( x ) , sin ( x + 1 1 2 π ) = cos ( x ) , sin ( x + π ) = sin ( x ) , dus y = 0 .

8

sin 2 ( 2 x ) + cos 2 ( 2 x ) = 1 (vul in formule 9 voor t = 2 x in.)
( 2 sin ( x ) ) 2 + ( 2 cos ( x ) ) 2 = 4 sin 2 ( x ) + 4 cos 2 ( x ) = 4 .

9

sin 2 ( x + 1 2 π ) = cos 2 ( x ) , volgens formule 11.
sin 2 ( x + 1 1 2 π ) = sin 2 ( x + 1 2 π ) , volgens formule 3.
Dus sin 2 ( x ) + sin 2 ( x + 1 2 π ) + sin 2 ( x + π ) + sin 2 ( x + π ) + sin 2 ( x + 1 1 2 π ) =
sin 2 ( x ) + cos 2 ( x ) + sin 2 ( x ) + cos 2 ( x ) = 1 + 1 = 2 .

10

( 1 cos ( x ) ) ( 1 + cos ( x ) ) = 1 cos 2 ( x ) (merkwaardig product), dus we moeten laten zien: sin 2 ( x ) = 1 cos 2 ( x ) , dat is formule 9 anders geschreven.

11
a

sin ( 3 t 1 ) + sin ( 1 3 t ) = sin ( 3 t 1 ) + sin ( ( 3 t 1 ) ) = sin ( 3 t 1 ) sin ( 3 t 1 ) (volgens formule 1). Klopt dus.

b

Volgens formule 2 geldt: cos ( 3 t 1 ) + cos ( 1 3 t ) = 2 cos ( 3 t 1 ) , dus voor de waarde van t die gezocht moet worden geldt: cos ( 3 t 1 ) = 0 , dus bijvoorbeeld 3 t 1 = 1 2 π t = 1 3 + 1 6 π .

12

cos ( x + 1 3 π ) = sin ( 1 2 π ( x + 1 3 π ) ) = sin ( 1 6 π x ) (Eerst formule 7, dan herschrijven).
Dus cos ( x + 1 3 π ) + sin ( x 1 6 π ) = 0 volgens formule 2.

13

sin 2 ( 5 14 π) = cos 2 ( 2 14 π) en sin 2 ( 4 14 π) = cos 2 ( 3 14 π) , dus
sin 2 ( 2 14 π ) + sin 2 ( 3 14 π ) + sin 2 ( 4 14 π ) + sin 2 ( 5 14 π) =
sin 2 ( 2 14 π ) + cos 2 ( 2 14 π ) + sin 2 ( 3 14 π ) + cos 2 ( 3 14 π ) = 2 .

14
a

-

b

p = 1

c

Volgt uit formule 9.

15
a

Verticaal vermenigvuldigen met 20 en horizontaal met 5 π .

b

10 ; 1 10 .

c

20