8.5  De afgeleide van sinus en co >
Formules voor de afgeleide van sinus en cosinus
1
a

In A : ( 0 1 ) ; in B : ( 1 0 ) ; in C : ( 0 1 ) ; in D : ( 1 0 )

b

-

c

-

d

-

2
a

Zie linker figuur hieronder.

opgave 64a
opgave 64b
b

Zie rechter figuur hierboven.
Je moet de vector ( cos ( t ) sin ( t ) ) 90 ° linksom draaien.

3

u ( t ) = 100 sin ( t ) , dus sin ( t ) = 1 2 en t = 1 6 π .

Goniometrische functies differentiëren
4

Van links naar rechts.
Met de kettingregel: x sin ( x ) = u u 2 = y , dus
y = cos ( x ) 2 u = 2 sin ( x ) cos ( x )
Met de kettingregel: x cos ( x ) = u u 2 , dus
y = sin ( x ) 2 u = 2 sin ( x ) cos ( x )
Met de productregel: y = 1 sin ( x ) + x cos ( x )
Met de productregel van drie functies (bijvoorbeeld):
y = x sin ( x ) sin ( x ) , dus y = sin 2 ( x ) + 2 x cos ( x ) sin ( x )
Met de quotiëntregel: y = 1 cos ( x ) + x sin ( x ) cos 2 ( x )
Met de quotiëntregel: y = cos ( x ) cos ( x ) + sin ( x ) sin ( x ) cos 2 ( x ) = 1 cos 2 ( x )

5
a

y = cos ( x + 7 )

b

y = cos ( x ) cos ( 7 ) sin ( x ) sin ( 7 )

c

cos ( x + 7 ) = cos ( x ) cos ( 7 ) sin ( x ) sin ( 7 )

6
a

( 6 sin ( 2 t ) 6 cos ( 2 t ) )

b

36 cos 2 ( 2 t ) + 36 sin 2 ( 2 t ) = 36 = 6

c

De hoeksnelheid is 2  rad/s, de straal van de baan is 3 ,
dus snelheid 2 3 = 6  eenheden per s.

7
a

De eenheidscirkel.

b

-

c

De ruimte tussen opvolgende punten van de baan die de GR met elkaar verbindt wordt kwadratisch groter.

d

20  keer ; 19  keer.

e

( 2 t sin ( t 2 ) 2 t cos ( t 2 ) ) , de grootte is: 2 t .

8
a

-

b

sin 2 ( x ) + sin ( x ) = sin ( x ) ( sin ( x ) + 1 ) = 0 sin ( x ) = 0 of sin ( x ) = 1 .
Dus x = 0 , x = π , x = 2 π of x = 1 1 2 π .

c

y = 2 cos ( x ) sin ( x ) + cos ( x )
y = cos ( x ) ( 2 sin ( x ) + 1 ) = 0 cos ( x ) = 0 of sin ( x ) = 1 2 .
Dus x = 1 2 π , x = 1 1 2 π , x = 1 1 6 π of x = 1 5 6 π .

d

Alle waarden uit [ 1 4 ,2 ] . (Met behulp van de punten waar de raaklijn horizontaal is en de grafiek op de GR.)

e

y ( π ) = 1 , dus 45 ° .

9
a

f ( x ) = 2 sin ( x ) cos ( x ) en
g ( x ) = 1 2 2 sin ( 2 x ) = sin ( 2 x ) en sin ( 2 x ) = 2 sin ( x ) cos ( x ) (formule 16).

b

Ze verschillen een constante.

c

f ( 0 ) = 0 en g ( 0 ) = 1 2 , dus f ( x ) = g ( x ) + 1 2 voor alle x .

10
a

De helling van de lijn door O ( 0,0 ) en het punt van de grafiek van de sinus met eerste coördinaat x .

b

lim x 0 f ( x ) f ( 0 ) x 0 is per definitie f ( 0 ) , dus lim x 0 sin ( x ) x = sin ' ( 0 ) = cos ( 0 ) = 1 .

c

-

d

1 2 x en x

De oppervlakte en omtrek van een cirkel
11
a

In figuur 1 is h een hoogtelijnstuk; h = 1 sin ( α ) .

Oppervlakte driehoek = 1 2 sin ( α ) .
Voor het berekenen van de derde zijde, zie figuur 2.
x = 1 sin ( 1 2 α ) , dus d = 2 sin ( 1 2 α ) .

b

α = 30 ° , dus de oppervlakte is 12 1 2 sin ( 30 ° ) = 3 .
De omtrek is 12 2 sin ( 15 ° ) = 6,21 .

c

α = 2 π n , dus de oppervlakte is: n 1 2 sin ( 2 π n ) en de omtrek is: n 2 sin ( 1 2 2 π n ) .

d

π sin ( x ) x = π sin ( 2 π n ) 2 π n = sin ( 2 π n ) 2 n = n 2 sin ( 2 π n ) , dus dat is de oppervlakte.
Voor de omtrek gaat het net zo.