8.6  Vergelijkingen en gelijkheden >
Goniometrische vergelijkingen

In opgave 43 moest je de volgende vergelijking oplossen: sin ( 2 x ) = sin ( 3 x ) .
Dat kan door geschikte bogen op de eenheidscirkel te tekenen. Maar je kunt de oplossingen ook vinden door het volgende te gebruiken.

sin ( x ) = sin ( a )
x = a + k 2 π of x = π a + k 2 π ,

cos ( x ) = cos ( a )
x = a + k 2 π of x = a + k 2 π ,
voor alle gehele waarden van k .

Bovenstaande volgt onmiddellijk uit symmetrie in de eenheidscirkel.

Voorbeeld:

De oplossingen van de vergelijking sin ( 2 x ) = sin ( 3 x ) op het interval [ 0,2 π ] vind je als volgt.
sin ( 2 x ) = sin ( 3 x )
2 x = 3 x + k 2 π of 2 x = π 3 x + k 2 π
x = k 2 π of 5 x = π + k 2 π
x = k 2 π of x = 1 5 π + k 2 5 π .
De oplossingen tussen 0 en 2 π zijn: 0 , 1 5 π , 3 5 π , π , 1 2 5 π , 1 4 5 π , 2 π .

Voorbeeld
De exacte oplossingen van de vergelijking cos ( x ) = cos ( 1 7 π ) vind je zó.
Er geldt: cos ( 1 7 π ) = cos ( 1 1 7 π ) , volgens formule 4. Dus:
cos ( x ) = cos ( 1 7 π )
cos ( x ) = cos ( 1 1 7 π )
x = 1 1 7 π + k 2 π of x = 1 1 7 π + k 2 π ,
voor alle gehele waarden van k .

Voorbeeld
De oplossingen tussen π en 2 π van de vergelijking
cos ( x ) = 0,2 benader je zó in drie decimalen.
De GR geeft één oplossing: cos 1 ( 0,2 ) = 1,3694... .
Alle oplossingen zijn: x = ± 1,3694... + k 2 π met k geheel.
De gezochte oplossingen zijn:
1,369 , 1,369 , en 1,3694... + 2 π = 4,914 .

1

Geef de oplossingen tussen 0 en 3 π van de volgende vergelijkingen in 2 decimalen.

cos ( x ) = 0,3

cos ( x ) = 0,3

sin ( x ) = 0,3

sin ( x ) = 0,3

2

Los de volgende vergelijkingen in x exact op met 0 x 2 π .

a

sin ( x ) = sin ( 1 3 π )

cos ( x ) = cos ( 1 3 π )

sin ( x ) = sin ( 4 x )

cos ( x ) = cos ( 4 x )

b

sin ( x ) = sin ( x )

cos ( x ) = cos ( x )

sin ( x ) = cos ( 1 3 π )

cos ( x ) = sin ( 1 3 π )

(hint)
Formule 8, je krijgt: cos ( x ) = sin ( 1 2 π x ) .

c

sin ( x ) = cos ( x )

sin ( x ) = cos ( x )

sin ( x ) = sin ( x + 2 )

cos ( x ) = cos ( x + 2 )

3

Los de volgende vergelijkingen exact op met 0 x 2 π .

a

sin ( x ) = sin ( 3 x 2 1 4 π )

b

cos ( x + 1 4 π ) = cos ( 2 x 1 1 4 π )

c

sin ( x 5 6 π ) = cos ( x )

d

sin ( x ) = cos ( 1 7 π )

e

sin ( x + 1 4 π ) = cos ( x )

f

sin ( 2 x ) = cos ( 3 x )

In opgave 46 moest je de volgende vergelijking oplossen: 3 sin ( x ) = 2 cos 2 ( x ) . In de volgende opgave staan soortgelijke vergelijkingen.

4

Los de volgende vergelijkingen exact op.

a

cos 2 ( x ) + sin ( x ) = 1

b

cos ( 2 x ) + cos ( x ) + 1 = 0

(hint)
formule 17
c

cos 2 ( x ) + 3 sin ( x ) = 3

d

cos ( 2 x ) = 1 sin ( x )

In opgave 58 moest je laten zien dat ( sin ( x ) + cos ( x ) ) 2 = 1 + sin ( 2 x ) , voor alle x .

We noemen deze gelijkheid een goniometrische identiteit.

5

Bewijs de volgende goniometrische identiteiten.

a

sin ( x ) + 3 cos ( x ) sin ( x ) 3 cos ( x ) = sin ( x + 1 3 π ) sin ( x 1 3 π )

b

( sin ( x ) + cos ( x ) ) 2 ( sin ( x ) cos ( x ) ) 2 = 1 + sin ( 2 x ) 1 sin ( 2 x )

c

cos ( 2 x ) sin ( x ) + cos ( x ) = cos ( x ) sin ( x )

d

cos ( 2 x ) cos ( x ) = 2 cos ( x ) 1 cos ( x )

e

cos ( 2 ( x 1 4 π ) ) cos ( x 1 2 π ) = 2 cos ( x )

6

Los de volgende vergelijkingen exact op.

a

( sin ( x ) + cos ( x ) ) 2 = 1 + cos ( x )

b

2 cos 2 ( x ) + sin ( 2 x ) = 0

(hint)
formule 16

c

2 sin 2 ( x ) = 1 cos ( x + 1 4 π )

d

4 sin 3 ( x ) = 3 sin ( 2 x )

e

cos ( x + 1 4 π ) cos ( x 1 4 π ) = sin ( x ) cos ( x )

7

Bewijs de volgende identiteiten.

a

cos 4 ( x ) sin 4 ( x ) = cos 2 ( x ) sin 2 ( x )

b

sin 6 ( x ) + 3 sin 2 ( x ) cos 2 ( x ) + cos 6 ( x ) = 1

c

cos 2 ( y ) sin ( x + y ) sin ( x y ) cos 2 ( x ) = 0