8.6  Vergelijkingen en gelijkheden >
Goniometrische vergelijkingen
1

cos ( x ) = 0,3
x = 1,266... + k 2 π of x = 1,266... + k 2 π
De gezochte oplossingen zijn: 1,27 , 7,55 en 5,02 .


sin ( x ) = 0,3
x = 0,30... + k 2 π of x = π 0,30... + k 2 π = 2,8369 + k 2 π
De gezochte oplossingen zijn: 0,30 , 6,59 , 2,84 en 9,12 .


cos ( x ) = 0,3
x = 1,875... + k 2 π of x = 1,875... + k 2 π
De gezochte oplossingen zijn: 1,88 , 8,16 en 4,41 .


sin ( x ) = 0,3
x = 0,30... + k 2 π of x = π 0,30... + k 2 π = 3,446... + k 2 π
De gezochte oplossingen zijn: 5,98 en 3,45 .

2
a

sin ( x ) = sin ( 1 3 π )
x = 1 3 π + k 2 π of x = π 1 3 π + k 2 π = 2 3 π + k 2 π
De oplossingen zijn: 1 3 π en 2 3 π .


cos ( x ) = cos ( 1 3 π )
x = 1 3 π + k 2 π of x = 1 3 π + k 2 π
De oplossingen zijn: 1 3 π en 1 2 3 π .


sin ( x ) = sin ( 4 x )
x = 4 x + k 2 π of x = π 4 x + k 2 π
3 x = k 2 π of 5 x = π + k 2 π
x = k 2 3 π of x = 1 5 π + k 2 5 π
De oplossingen zijn: 0 , 2 3 π , 1 1 3 π , 1 5 π , 3 5 π , π , 1 2 5 π , 1 4 5 π en 2 π .


cos ( x ) = cos ( 4 x )
x = 4 x + k 2 π of x = 4 x + k 2 π
3 x = k 2 π of 5 x = k 2 π
x = k 2 3 π of x = k 2 5 π
De oplossingen zijn: 0 , 2 3 π , 1 1 3 π , 2 π , 2 5 π , 4 5 π , 1 1 5 π en 1 3 5 π .

b

sin ( x ) = sin ( x )
sin ( x ) = sin ( x )
x = x + k 2 π of x = π x + k 2 π
2 x = k 2 π
x = k π
De oplossingen zijn: 0 , π en 2 π .


cos ( x ) = cos ( x )
cos ( x ) = cos ( x + π )
x = x + π + k 2 π of x = x π + k 2 π
2 x = π + k 2 π
x = 1 2 π + k π
De oplossingen zijn: 1 2 π en 1 1 2 π .


sin ( x ) = cos ( 1 3 π )
cos ( 1 2 π x ) = cos ( 1 3 π )
1 2 π x = 1 3 π + k 2 π of 1 2 π x = 1 3 π + k 2 π
x = 1 6 π k 2 π of x = 5 6 π k 2 π
De oplossingen zijn: 1 6 π en 5 6 π .


cos ( x ) = sin ( 1 3 π )
sin ( 1 2 π x ) = sin ( 1 3 π )
1 2 π x = 1 3 π + k 2 π of 1 2 π x = π 1 3 π + k 2 π
x = 1 6 π k 2 π of x = 1 6 π k 2 π
De oplossingen zijn: 1 6 π en 1 5 6 π .

c

sin ( x ) = cos ( x )
cos ( 1 2 π x ) = cos ( x )
1 2 π x = x + k 2 π of 1 2 π x = x + k 2 π
2 x = 1 2 π k 2 π
x = 1 4 π k π
De oplossingen zijn: 1 4 π en 1 1 4 π .


sin ( x ) = cos ( x )
cos ( 1 2 π x ) = cos ( π x )
1 2 π x = π x + k 2 π of 1 2 π x = π + x + k 2 π
2 x = 1 1 2 π - k 2 π
x = 3 4 π - k π
De oplossingen zijn: 3 4 π en 1 3 4 π .


sin ( x ) = sin ( x + 2 )
x = x + 2 + k 2 π of x = π ( x + 2 ) + k 2 π
2 x = π 2 + k 2 π
x = 1 2 π 1 + k π
De oplossingen zijn: 1 2 π 1 en 1 1 2 π 1 .

cos ( x ) = cos ( x + 2 )
x = x + 2 + k 2 π of x = ( x + 2 ) + k 2 π
2 x = 2 + k 2 π
x = 1 + k π
De oplossingen zijn: 1 + π en 1 + 2 π .

3
a

x = 3 x 2 1 4 π + k 2 π of x = π ( 3 x 2 1 4 π) + k 2 π
2 x = 2 1 4 π + k 2 π of 4 x = 3 1 4 π + k 2 π
x = 1 1 8 π k π of x = 13 16 π + k 1 2 π
De oplossingen zijn: 1 8 π , 1 1 8 π , 5 16 π , 13 16 π , 1 5 16 π en 1 13 16 π .

b

x + 1 4 π = 2 x 1 1 4 π + k 2 π of x + 1 4 π = ( 2 x 1 1 4 π) + k 2 π
x = 1 1 2 π + k 2 π of 3 x = π + k 2 π
x = 1 1 2 π k 2 π of x = 1 3 π + k 2 3 π
De oplossingen zijn: 1 1 2 π , 1 3 π , π en 1 2 3 π .

c

sin ( x 5 6 π ) = sin ( 1 2 π x )
x 5 6 π = 1 2 π x + k 2 π of x 5 6 π = π ( 1 2 π x ) + k 2 π
2 x = 1 1 3 π + k 2 π
x = 2 3 π + k π
De oplossingen zijn: 2 3 π en 1 2 3 π .

d

cos ( 1 2 π x ) = cos ( 6 7 π )
1 2 π x = 6 7 π + k 2 π of 1 2 π x = 6 7 π + k 2 π
x = 5 14 π k 2 π of x = 1 5 14 π k 2 π
De oplossingen zijn: 1 9 14 π en 1 5 14 π .

e

sin ( x + 1 4 π ) = cos ( π + x )
sin ( x + 1 4 π ) = sin ( 1 2 π x )
x + 1 4 π = 1 2 π x + k 2 π of x + 1 4 π = π ( 1 2 π x ) + k 2 π
2 x = 3 4 π + k 2 π
x = 3 8 π + k π
De oplossingen zijn: 5 8 π en 1 5 8 π .

f

cos ( 1 2 π 2 x ) = cos ( 3 x )
1 2 π 2 x = 3 x + k 2 π of 1 2 π 2 x = 3 x + k 2 π
5 x = 1 2 π + k 2 π of x = 1 2 π + k 2 π
x = 1 10 π k 2 5 π of x = 1 2 π + k 2 π
De oplossingen zijn: 1 10 π , 1 2 π , 9 10 π , 1 3 10 π , 1 7 10 π en 1 1 2 π .

4
a

1 sin 2 ( x ) + sin ( x ) = 1
sin 2 ( x ) sin ( x ) = 0
sin ( x ) ( sin ( x ) 1 ) = 0
sin ( x ) = 0 of sin ( x ) = 1
x = k π of x = 1 2 π + k 2 π

b

2 cos 2 ( x ) 1 + cos ( x ) + 1 = 0
2 cos 2 ( x ) + cos ( x ) = 0
2 cos ( x ) ( cos ( x ) + 1 2 ) = 0
2 cos ( x ) = 0 of cos ( x ) = 1 2
x = 1 2 π + k π of x = 2 3 π + k 2 π of x = 2 3 π + k 2 π

c

1 sin 2 ( x ) + 3 sin ( x ) = 3
sin 2 ( x ) 3 sin ( x ) + 2 = 0
( sin ( x ) 2 ) ( sin ( x ) 1 ) = 0
sin ( x ) = 2 of sin ( x ) = 1
x = 1 2 π + k 2 π

d

1 2 sin 2 ( x ) = 1 sin ( x )
2 sin 2 ( x ) sin ( x ) = 0
2 sin ( x ) ( sin ( x ) 1 2 ) = 0
sin ( x ) = 0 of sin ( x ) = 1 2
x = k π of x = 1 6 π + k 2 π of x = 5 6 π + k 2 π

5
a

sin ( x + 1 3 π ) sin ( x 1 3 π ) = sin ( x ) cos ( 1 3 π ) + cos ( x ) sin ( 1 3 π ) sin ( x ) cos ( 1 3 π ) cos ( x ) sin ( 1 3 π ) =
1 2 sin ( x ) + 1 2 3 cos ( x ) 1 2 sin ( x ) 1 2 3 cos ( x ) = sin ( x ) + 3 cos ( x ) sin ( x ) 3 cos ( x )

b

( sin ( x ) + cos ( x ) ) 2 ( sin ( x ) cos ( x ) ) 2 = sin 2 ( x ) + cos 2 ( x ) + 2 sin ( x ) cos ( x ) sin 2 ( x ) + cos 2 ( x ) 2 sin ( x ) cos ( x ) = 1 + sin ( 2 x ) 1 sin ( 2 x )

c

cos ( 2 x ) sin ( x ) + cos ( x ) = cos 2 ( x ) sin 2 ( x ) sin ( x ) + cos ( x ) = ( cos ( x ) sin ( x ) ) ( cos ( x ) + sin ( x ) ) sin ( x ) + cos ( x ) = cos ( x ) sin ( x )

d

cos ( 2 x ) cos ( x ) = 2 cos 2 ( x ) 1 cos ( x ) = 2 cos ( x ) 1 cos ( x )

e

cos ( 2 ( x 1 4 π ) ) cos ( x 1 2 π ) = cos ( 2 x 1 2 π ) cos ( x 1 2 π ) = sin ( 2 x ) sin ( x ) = 2 sin ( x ) cos ( x ) sin ( x ) = 2 cos ( x )

6
a

sin 2 ( x ) + 2 sin ( x ) cos ( x ) + cos 2 ( x ) = 1 + cos ( x )
2 sin ( x ) cos ( x ) = cos ( x )
cos ( x ) = 0 of 2 sin ( x ) = 1
cos ( x ) = 0 of sin ( x ) = 1 2
x = 1 2 π + k π of x = 1 6 π + k 2 π of x = 5 6 π + k 2 π

b

2 cos 2 ( x ) + 2 sin ( x ) cos ( x ) = 0
cos ( x ) ( cos ( x ) + sin ( x ) ) = 0
cos ( x ) = 0 of cos ( x ) = sin ( x )
x = 1 2 π + k π of x = 1 4 π + k π

c

2 sin 2 ( x ) 1 = cos ( x + 1 4 π )
cos ( 2 x ) = cos ( x + 1 4 π )
2 x = x + 1 4 π + k 2 π of 2 x = ( x + 1 4 π ) + k 2 π
x = 1 4 π + k 2 π of 3 x = 1 4 π + k 2 π
x = 1 4 π + k 2 π of x = 1 12 π + k 2 3 π

d

4 sin 3 ( x ) = 3 2 sin ( x ) cos ( x )
4 sin 3 ( x ) 6 sin ( x ) cos ( x ) = 0
sin ( x ) ( 4 sin 2 ( x ) 6 cos ( x ) ) = 0
sin ( x ) = 0 of 4 sin 2 ( x ) = 6 cos ( x )
sin ( x ) = 0 of 4 4 cos 2 ( x ) = 6 cos ( x )
sin ( x ) = 0 of 4 cos 2 ( x ) + 6 cos ( x ) 4 = 0
sin ( x ) = 0 of ( 2 cos ( x ) + 4 ) ( 2 cos ( x ) 1 ) = 0
sin ( x ) = 0 of cos ( x ) = 2 of cos ( x ) = 1 2
x = k π of x = 1 3 π + k 2 π of x = 1 3 π + k 2 π

e

( cos ( x ) 1 2 2 sin ( x ) 1 2 2 ) ( cos ( x ) 1 2 2 + sin ( x ) 1 2 2 ) = sin ( x ) cos ( x )
cos 2 ( x ) sin 2 ( x ) = 2 sin ( x ) cos ( x )
cos ( 2 x ) = sin ( 2 x )
x = 1 8 π + k 1 2 π

7
a

cos 4 ( x ) sin 4 ( x ) = ( cos 2 ( x ) sin 2 ( x ) ) ( cos 2 ( x ) + sin 2 ( x ) ) =
( cos 2 ( x ) sin 2 ( x ) ) 1 = cos 2 ( x ) sin 2 ( x )

b

sin 6 ( x ) + 3 sin 2 ( x ) cos 2 ( x ) + cos 6 ( x ) =
sin 6 ( x ) + 3 sin 2 ( 1 sin 2 ( x ) ) + ( 1 sin 2 ( x ) ) 3 =
sin 6 ( x ) + 3 sin 2 ( x ) 3 sin 4 ( x ) + 1 3 sin 2 ( x ) + 3 sin 4 ( x ) sin 6 ( x ) = 1

c

sin ( x + y ) sin ( x y ) =
( sin ( x ) cos ( y ) + cos ( x ) sin ( y ) ) ( sin ( x ) cos ( y ) cos ( x ) sin ( y ) ) =
sin 2 ( x ) cos 2 ( y ) cos 2 ( x ) sin 2 ( y ) =
( 1 cos 2 ( x ) ) cos 2 ( y ) cos 2 ( x ) ( 1 cos 2 ( y ) ) =
cos 2 ( y ) cos 2 ( x ) cos 2 ( y ) cos 2 ( x ) + cos 2 ( x ) cos 2 ( y ) = cos 2 ( y ) cos 2 ( x ) ,
dus cos 2 ( y ) sin ( x + y ) sin ( x y ) cos 2 ( x ) = 0