10.1  Exponentiële functies >
1
a

2 % per halfjaar komt neer op 4,04 % per jaar.
Reken maar na met bijvoorbeeld een bedrag van 10.000 euro.

b

t

0

1

2

3

4

K ( t )

1000

1100

1210

1331

1464,10

c

1,1

d

K ( t ) = 1000 1,1 t

2
a

t

0

1

2

3

4

W ( t )

200.000

190.000

180.500

171.475

162.901,25

b

0,95

c

W ( t ) = 200.000 0,95 t

3
a

1,01 15 = 1,1609... , dus de toename is 16,09... %, klopt.

b

1,01 h

4

1,1 , 0,95 , 1,01

5
a

N ( t ) = 1000 2 3 t of N ( t ) = 1000 8 t .

b

-

c

8 t = 100.000 t = 8 log ( 100.000 ) , dus na ongeveer 5,537 uur.

d

Je houdt 10 % over. De kolonie moet 10 keer zo groot worden, dus 8 t = 10 t = 8 log ( 10 ) 1,107 .

6
a

0,917 8 = 0,49998 0,5

b

2 8 = 16 dagen

c

Noem de stralingsintensiteit na t dagen J ( t ) , dan J ( t ) = 100 0,917 t .

d

t = 0,917 log ( 0,01 ) 53,148 dagen

7
a

7 p 7 = 7 p + 1

7 p : 7 = 7 p 1

( 7 p ) 2 = 7 2 p

7 p 2 p = 14 p

b

2 1,23 2 1,77 = 2 3 = 8

2 23,5 : 2 21,5 = 2 2 = 4

( 2 0,125 ) 16 = 2 2 = 4

2 0,5 8 0,5 = 16 0,5 = 4

8

8 2 3 = ( 2 3 ) 2 3 = 2 3 2 3 = 2 2 = 4 ; 49 1 1 2 = ( 7 2 ) 3 2 = 7 2 3 2 = 7 3 = 343 ;
10.000 3 4 = ( 10 4 ) 3 4 = 10 4 3 4 = 10 3 = 1000 ; 8 2 3 = ( 2 3 ) 2 3 = 2 3 2 3 = 2 2 = 1 4 ; 49 1 1 2 = 1 343 ; 10.000 3 4 = 1 1000 .

9

0,8 1 1 2 = 0,8 3 2 = 0,8 3 = 0,512 , dus 0,8 1 1 2 = 1 0,512 ; 5 3 4 = 5 3 4 = 125 4 en 0,8 1 1 2 = 0,8 3 2 = 0,8 3 = 0,512 , dus ( 1 2 ) 1,1 = 2 1,1 = 2 11 10 = 2048 10

10
a

Zie de figuur hieronder.

b
c

Er geldt voor alle x : f ( x ) = g ( x ) .

11
a

( 0,1 ) , want g 0 = 1 voor alle positieve waarden van g .

b

g > 1 ; 0 < g < 1 ; g = 1 , je krijgt de lijn y = 1 als grafiek.

c

dalend ; stijgend

d

x < 2 log ( 0,01 ) 6,65

e

x < 2 6,65 = 13,29

12

stijgend ; stijgend ; dalend ; dalend.

13
a

De grafiek van y = x 2 is symmetrisch in de y -as en heeft een top.
De grafiek van y = 2 x is stijgend en heeft een asymptoot.

b

x -interval

[2 ,3]

[3 ,4]

[4 ,5]

[10 ,11]

[100 ,101]

Voor y = 2 x

4

8

16

1024

2 100

Voor y = x 2

5

7

9

21

201

c

Ja

14
a

x -interval

[2 ,3]

[3 ,4]

[4 ,5]

[10 ,11]

[100 ,101]

Voor y = 2 x

2

2

2

2

2

Voor y = x 2

2,25

1,78

1,56

1,21

1,02

b

De relatieve toenames van 2 x zijn constant 2 .
De relatieve toenames van x 2 worden steeds kleiner en naderen 1 .

15
a

1 omhoog verschuiven; spiegelen in de x -as en dan weer 1 omhoog verschuiven.

b

Nee; ja.

c

Van beide y = 1 .

d

Bereik f : y > 1 ; bereik g : y < 1 .

e

f ( x ) = 4 ( 2 3 ) x = 3 g ( x ) = 1 3 = 2

16
a

a ( t ) = 2 t

b

b ( 3 ) = a ( 1 1 2 ) ; b ( 7 ) = a ( 5 1 2 ) ; b ( t ) = a ( t 1 1 2 ) .
b ( t ) = 2 t 1 1 2 .

c

1 1 2 eenheid naar rechts.

d

c ( t ) = a ( t + 2 )

e

c ( t ) = 2 t + 2 ; De grafiek van a twee eenheden naar links schuiven.

f

Beginhoeveelheid is 4 en groeifactor per tijdseenheid is 2 .
Of: 2 t + 2 = 2 2 2 t .

g

Verticaal met factor 4 (ten opzichte van de x -as).

h

d ( 4 ) = a ( 6 ) ; d ( 5 ) = a ( 7 1 2 ) ; d ( t ) = a ( 1 1 2 t ) .

i

Horizontaal vermenigvuldigen met factor 2 3 (ten opzichte van de y -as)

j

d ( t ) = ( 2 1 1 2 ) t

k

2 1 1 2 t = ( 2 1 1 2 ) t = ( 2 2 1 2 ) t = ( 2 2 ) t

17
a

-

b

3 naar rechts schuiven.

c

Verticaal met 1 8 .
2 x 3 = 2 x 2 3 = 1 8 2 x , dus uit regel 1 (of 2).

18
a

Ze vallen samen.

b

2 x 1 = 2 x 2 1 = 1 2 2 x

c

Verticaal vermenigvuldigen met factor 1 2 (ten opzichte van de x -as).
Horizontaal verschuiven 1 naar rechts.

d

2 x 1 = 2 5 x = 6 , dus omdat de functie g stijgend is: 1 2 2 x > 32 als x > 6 .

19
a

-

b

Horizontaal met factor 1 3 te vermenigvuldigen ten opzichte van de y -as.

c

8 x = 32 2 3 x = 2 5 x = 1 2 3 , dus x > 1 2 3 .

20
a

1 2 ( f ( 1 ) + f ( 1 ) ) = 1 oftwel f ( 1 ) = 2 f ( 1 ) , dus f ( 1 ) = 1 1 2 ;
f ( 5 ) = 2 f ( 5 ) = 1 31 32 .

b

f ( x ) = 2 f ( x ) = 2 2 x als x > 0 .

c

Het rechter deel van de grafiek vind je door het linker deel te spiegelen in de y -as.
De helling in het punt met eerste coördinaat a is hetzelfde als de helling in het punt met eerste coördinaat a ( a > 0 ).
Of: f ( x ) + f ( x ) = 2 , dus f ( x ) f ( x ) = 0 (met de som- en de kettingregel).