10.3  De natuurlijke logaritme >
1
a

a > 0 en b kan alle waarden hebben.

b

0

1 2

1

1

3

3

c

Noem de tijd die het duurt t , dan 500 2 t = 3750 2 t = 7,5 , dus t = log ( 7,5 ) log ( 2 ) = 2,9 uur.

2
a

Horizontale vermenigvuldiging met factor 1 4 t.o.v. de y -as.
2 eenheden omhoog schuiven, dit volgt uit:
2 log ( 4 x ) = 2 log ( x ) + 2 log ( 4 ) = 2 log ( x ) + 2 .

b

De verticale vermenigvuldiging met 3 ten opzichte van de x -as, dit volgt uit:
2 log ( x 3 ) = 3 2 log ( x ) .

c

Spiegelen in de x -as, want 2 log ( 1 x ) = 2 log ( x ) .

d

Verticaal vermenigvuldigen met 1 2 , want 4 log ( x ) = 2 log ( x ) 2 log ( 4 ) = 1 2 2 log ( x ) .

3
a

afnemende stijging

b

Die is positief en dalend.

c

-

4
a

-

b

Het domein bestaat uit alle positieve getallen en het bereik uit alle getallen.

c

0

1 2

1

1

3

3

5
a

ln ( 100 ) = 4,605

b

Ten opzichte van de x -as met 1 log ( e ) 2,3 .

6
a

GR

b

De richtingscoëfficiënten zijn elkaars omgekeerde, als ze tenminste niet evenwijdig aan een van de assen lopen.

c

y = 1 a ( x b ) .

7
a

e ln ( 3 ) = 3

b

1 3

c

1 2 , 1 , 1 x

8
a

1

b

Je krijgt: d u d x e u = d u d x x .

9
a

De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is y = 1 e , dus een vergelijking is:
y = 1 e x + b . De lijn gaat door het punt ( e ,1 ) , dus b = 0 . Een vergelijking is dus: y = 1 e x .

b

y = 1 5 x + ln ( 5 ) 1

10

y = 1 x

y = 1 x

y = 2 x

y = 1 2 x

y = 1 x

y = 1 x + 2

y = 2 x

y = 2 ln ( x ) x

y = 2 + 3 x

y = 1 ln ( x ) x 2

y = 1 + ln ( x )

y = x + 2 x ln ( x )

y = 1 2 x

y = 1 2 x ln ( x )

11
a

-

b

f ( x ) = 1 ln ( x ) x 2 ; f ( x ) = 0 1 ln ( x ) = 0 , dus de eerste coördinaat van de top is e , de top is (e , 1 e ) .

c

f ( x ) = x 2 x ( 1 ln ( x ) ) x 4 = 3 + 2 ln ( x ) x 3 , dus f ( x ) = 0 ln ( x ) = 3 2 , het buigpunt is dus ( e e , 3 2e e ) .

12
a

L = 102,3 4,3 ln ( 80 a ) 0,03 a .
Als a toeneemt, dan nemen ln ( 80 a ) en 0,03 a toe, dus neemt L af.

b

L = 86,5 4,3 ln ( 100 v ) + 0,16 v , dus d d v L = 4,3 1 v + 0,16 , dus d d v L = 0 als v = 26,875 .
Met de grafiek blijkt dat L dan inderdaad minimaal is.

c

Er geldt: ln ( a v ) = ln ( a ) + ln ( v ) ; dus bij differentiëren valt a weg (want ln ( a ) is een constante). Dus de waarde van v waarvoor de afgeleide 0 is, hangt niet van a af.