10.4  Bij andere grondtallen >
Het grondtal van de exponentiële functie variëren
1
a

3 ; horizontale vermenigvuldiging met 1 3 (ten opzichte van de y -as).

b

2 x 2 log ( 3 ) = ( 2 2 log ( 3 ) ) x = 3 x

c

Horizontale vermenigvuldiging met 1 2 log ( 3 ) .

d

e x ln ( 2 ) = ( e ln ( 2 ) ) x = 2 x

e

Noem die functie e , dan geldt: e ( ln ( 2 ) x ) = e ln ( 2 ) x = 2 x = f ( x ) , dus je moet horizontaal vermenigvuldigen (ten opzichte van de y -as) met 1 ln ( 2 ) .

2
a

504

b

9,2 km

c

De getallen die ingevuld moeten worden zijn: 2 log ( e 0,14 ) = 0,20 , 10 log ( e 0,14 ) = 0,06 en e 0,14 = 0,87 .

De afgeleide van x g x
3
a

Met de kettingregel:
x 2 e 2 x , x 7 e 7 x , x p e p x

b

Neem in het vorige onderdeel voor p = ln ( 2 ) .

4

y = ln ( 10 ) 10 x

y = x 2 x ln ( 2 ) 2 x x 2

y = 2 x ln ( 2 ) x x + 2 x 1 1 2 x

y = 3 2 x + x 2 ln ( 3 ) 3 2 x

5
a

y = 2 x ln ( 2 ) , als x = 2 , dan y = 2 2 ln ( 2 ) = ln ( 2 4 ) .

b

Als x = 1 , dan y = 2 1 ln ( 2 ) = ln ( 2 ) .

Het grondtal van de logaritmische functie variëren
6
a

4 log ( x ) = 2 log ( x ) 2 log ( 4 ) = 1 2 2 log ( x ) ; verticale vermenigvuldiging met 1 2 .

b

8 log ( x ) = 2 log ( x ) 2 log ( 8 ) = 1 3 2 log ( x ) ; verticale vermenigvuldiging met 1 3 .

c

Spiegelen in de x -as, want 1 2 log ( x ) = 2 log ( x ) 2 log ( 1 2 ) = 2 log ( x ) .

7
a

2 log ( x ) = ln ( x ) ln ( 2 ) = 1 ln ( 2 ) ln ( x )

b

-

c

Verticale vermenigvuldiging met 1 ln ( 2 ) .

8

y = 2 log ( 1 2 x ) + 1 = 2 log ( x ) .

9
a

h = 50 7,2 ln ( 790 ) = 1,961 kilometer, ongeveer 1960 meter.

b

h = 50 7,2 ln ( 950 ) = 0,633 kilometer, dus ongeveer 635 meter.

c

2 = 50 7,2 ln ( L ) ln ( L ) = 480 72 = 6,66 , dus L = 785,77 hectopascal.

d

Er geldt: ln ( L ) = ln ( 2 ) 2 log ( L ) , dus er moet ingevuld worden: 7,2 ln ( 2 ) = 4,99 .

e

Er geldt: ln ( L ) = ln ( 10 ) 10 log ( L ) , dus er moet ingevuld worden: 7,2 ln ( 10 ) = 16,578 .

f

Noem het getal dat ingevuld moet worden g . Dan moet gelden: g log ( L ) = ln ( L ) ln ( g ) = 7,2 ln ( L ) , dus ln ( g ) = 1 7,2 = 0,1388 , dus g = e 0,1388 = 1,148 .

g

h = 50 7,2 ln ( L ) 50 7,2 1 7,2 h = ln ( L ) , dus L = e 50 7,2 1 7,2 h , en e 50 7,2 = 1037, , klopt ongeveer.

De afgeleide van x g log ( x )
10
a

Al deze functies zijn van de vorm: y = c ln ( x ) , waarbij c achtereenvolgens de constante 2 , 1 2 en 1 ln ( 2 ) is, dus f ( x ) = 2 x , g ( x ) = 1 2 x en h ( x ) = 1 x ln ( 2 ) .

b

Er geldt: 2 log ( x ) = h ( x )

11

Van links naar rechts

y = 1 x 2 + 1 1 ln ( 2 ) 2 x = 2 x ln 2 ( x 2 + 1 )

y = 2 log ( e ) + 2 log ( x ) , dus y = 1 x 1 ln ( 2 )

y = x 1 x + 1 1 ln ( 10 ) 1 ( x 1 ) 1 ( x + 1 ) ( x 1 ) 2 = 2 ln ( 10 ) 1 x 2 1

y = 2 log ( x ) 1 x ln ( 10 )