1
a

ln ( a ) bestaat alleen voor postieve getallen a .

b

Als x 2 1 > 0 x > 1  of  x < 1 .

c

Door de 'linkertak' van de grafiek van f weg te laten, want
ln ( x + 1 ) + ln ( x 1 ) = ln ( x 1 ) ( x + 1 ) = ln ( x 2 1 ) ,
maar ln ( x + 1 ) + ln ( x 1 ) bestaat alleen als x + 1 en x 1 positief zijn, dus als x > 1 .

d

f ( x ) = 0 x 2 1 = 1 x = ± 2

e

x = 1 en x = ‐1 ; lim x 1 f ( x ) = en lim x 1 f ( x ) = .

2
a

x 0

b

ln ( e x x 2 + 1 ) = ln ( e x ) ln ( x 2 + 1 ) = 1 + ln ( x ) ln ( x 2 + 1 )

c

f ( x ) = 1 x 2 x x 2 + 1

d

f ( x ) = f ( x )

e

Neem aan: x > 0 . Dan f ( x ) = 0 1 x 2 x x 2 + 1 = 0 x 2 + 1 = 2 x 2 , dus je hebt een maximum voor x = 1 en dan ook voor x = 1 (vanwege symmetrie).
De maxima zijn f ( ± 1 ) = 1 ln ( 2 ) .

f

Alle waarden kleiner of gelijk aan 1 ln ( 2 ) .

3

Domein f : ; bereik f : ,1 ] ;
domein g : ,1 met 1, ; bereik g : ,2 met 2, ;
domein h : [ 2, ; bereik h : [ 0, ;
domein k : ; bereik k : 1, .

4
a

x 2 + 1 is minimaal 1 voor x = 0 , dus e 2 x 2 + 1 is maximaal voor x = 0 , dus ln ( 2 e 2 e 2 x 2 + 1 ) is minimaal voor x = 0 . Het minimum is f ( 0 ) = 2 .

b

Als x ± , dan e 2 x 2 + 1 0 , dus f ( x ) ln ( 2 e 2 ) = 2 + ln ( 2 )

c

y = 2 + ln ( 2 )

d

e 2 x 2 + 1 e 2 , dus 2 e 2 e 2 x 2 + 1 is positief voor elke waarde van x , dus het domein is .
Het bereik is [ 2,2 + ln ( 2 ) .

5
a

lim x ± e x x + 1 = e , dus lim x ± f ( x ) = ln ( e ) = 1 , dus y = 1 is horizontale asymptoot.

b

x in het domein e x x + 1 > 0 .
De vorm e x x + 1 wisselt van teken als e x van teken wisselt of x + 1 , dus bij 0 of bij ‐1 . Met de GR zie je:
e x x + 1 > 0 x > 0  of  x < 1 . Dus het domein bestaat uit de intervallen 0, en , 1 .

c

Als x 0 , dan e x x + 1 0 en ln ( a ) als a 0 .
Als x 1 , dan e x x + 1 en ln ( a ) als a .

6
a

Het domein bestaat uit de intervallen , 2 , 1,1 en 2, .

b

Horizontale asymptoot y = 0 , want lim x ± f ( x ) = 2 log ( 1 ) = 0 ;
Verticale asymptoten: x = 1 en x = ‐1 , want: lim x 1 f ( x ) = lim a 0 2 log ( a ) = en lim x 1 f ( x ) = lim a 0 2 log ( a ) =
en: x = 2 en x = ‐2 , want: lim x 2 f ( x ) = en lim x 2 f ( x ) =

c

f ( x ) = 1 x 2 1 x 2 4 = 2 x = ± 7 . Uit de grafiek volgt dan:
f ( x ) < 1 x > 7  of  x < 7  of ‐ 1 < x < 1 .

d

f ( 0 ) = 2 , dus de lijn y = p snijdt de grafiek van f niet als 2 < p 0 . Dus de vergelijking f ( x ) = p heeft geen oplossingen 2 < p 0 .