1
a

Alle getallen met uitzondering van 3 en 3 .

b

-

c

f ( x ) = 3 x ( x 3 ) ( x 3 ) ( x + 3 ) = 3 x x + 3 als x 3 .
lim x 3 f ( x ) = lim x 3 3 x x + 3 = 1 1 2 , de perforatie is: ( 3,1 1 2 ) .

d

De lijn x = 3 .
lim x 3 f ( x ) = ; lim x 3 f ( x ) = .

e

lim x ± f ( x ) = 3 , de lijn y = 3 is horizontale asymptoot van de grafiek van f .

2

0

0

bestaat niet

0

0

2

2

0

= lim x 1 x 1 ( x 1 ) ( x + 1 ) = lim x 1 1 x + 1 = 1 2

1

1

bestaat niet

0

0

0

0

0

ln ( 2 )

3

Antwoorden van links naar rechts:
lim x ln ( 2 x 2 + x + 1 x 2 + 1 ) = lim x ln ( 2 + 1 x + 1 x 2 1 + 1 x 2 ) = ln ( 2 ) ,
lim x 0 ln ( 2 x 2 + x x 2 + 1 ) = , want als x 0 , dan 2 x 2 + x x 2 + 1 0 , dus ln ( 2 x 2 + x x 2 + 1 ) ,
lim x 0 2 ln 2 ( x ) ln ( x ) + ln 2 ( x ) = lim x 0 2 1 ln ( x ) + 1 = 2 0 + 1 = 2 ,
lim x ln ( x ) 2 ln ( 2 x + 1 ) = lim x ln ( x ( 2 x + 1 ) 2 ) = lim x ln ( x 2 x + 2 2 x + 1 ) = ln ( 1 2 ) = ln ( 2 )

4
a

-

b

Alle getallen met uitzondering van 0 .

c

Als x ± , dan 1 x 0 , dus f ( x ) e 0 = 1 .
Als x 0 , dan 1 x , dus f ( x ) .
Als x 0 , dan 1 x , dus f ( x ) 0 .

d

Verticale asymptoot x = 0 , horizontale asymptoot y = 1

5
a

Het domein bestaat uit alle positieve getallen.

b

De y -as. lim x 0 f ( x ) = .

c

f ( x ) = 2 x x 2 + 4 1 x , dus f ( x ) = 0 x = 2 , dus dat punt is: ( 2,2 ln ( 2 ) ) .

d

Er geldt: f ( x ) = ln ( x + 4 x ) .
Noem de eerste coördinaat van het punt dat het dichtst bij de y -as ligt: a . Dan f ( a ) = f ( a + 3 ) 3 + 4 a + 3 = 4 a 3 a ( a + 3 ) + 4 a = 4 a + 12 a ( a + 3 ) = 4 , dus a = 1 . De punten zijn: ( 1, ln ( 5 ) ) en ( 4, ln ( 5 ) ) .