1
a

Er zijn 4 ! = 24 volgordes en precies één ervan is goed. De kans is dus 1 24 .

b
  • 3 goed kan niet, dan moet de vierde ook goed zijn.

  • 2 goed: kies er 2 die goed zijn, ( 4 2 ) = 6  mogelijkeden, de andere twee cijfers moeten dus zijn verwisseld. Dus 6 van de 24 mogelijkheden geeft 1 4 kans.

  • 1 goed: kies één cijfer dat goed is, 4 mogelijkheden. De andere drie cijfers moeten allemaal fout zijn. Dat geeft 2  mogelijkheden. Dus in totaal 4 2 = 8  mogelijkheden van de 24 . Dit geeft 1 3 kans.

  • 0 goed: dit zijn de overige mogelijkheden. De kans is dus 1 1 24 1 4 1 3 = 3 8 .

2
a

Zonder terugleggen. Kans op geen aas is 39 52 38 51 37 50 36 49 = 6327 20.825 0,304 .

b

De kans op één aas is ( 48 12 ) ( 4 1 ) ( 52 13 ) = 9139 20.825 0,439 .

c

De kansen zijn samen 1 .

3
a

Bekijk 1  kg.
0,3 20 = 6  jaar regen winst is 6 0,75 = 4,50  euro
0,7 20 = 14  jaar geen regen winst is 14 2 = 28  euro
Totale winst in 20  jaar is 4,50 + 28 = 32,50  euro.
Gemiddeld is dit 32,50 20 = 1,625  euro en dat is meer dan 1,50  euro.

b

Noem de opbrengst per kg aangetast fruit a  euro.
6 a + 14 2 = 6 a + 28 per 20  jaar gemiddeld per jaar 6 a + 28 20
Wanneer kleiner dan 1,50 ? 6 a + 28 20 < 1,50 6 a + 28 < 30 6 a < 2 a < 1 3
Als de prijs minder is dan 1 3  euro ( 0,33  euro) is de eerste manier beter.

4
a

Bijv.: P ( 50 ) = 10 10 10 10 9 10 1 10 1 10 1 10 = ( 1 10 ) 3 9 10 ; zie verder de tabel.

b

E ( uitkering ) = 200.000 ( 1 10 ) 6 + 5000 ( 1 10 ) 5 9 10 + ... + 0 de rest = 0,4655 ;
E ( winst ) = 1 0,4655 = 0,5345  euro per kaart.

5
a

1 , 1 , 3 , 3 heeft de grootste standaardafwijking, want de middelste twee getallen liggen verder van het gemiddelde af dan bij 1 , 2 , 2 , 3 .

b

Ze hebben dezelfde sd, want de getallen liggen evenver uit elkaar (de getallen in de ene set zijn 1  groter dan die in de andere set).

c

2 , 2 , 6 , 6 heeft de grootste standaardafwijking (namelijk 2 keer zo groot), want de getallen liggen verder van het gemiddelde af (namelijk 2  keer zo ver).

d

Ze hebben dezelfde sd, want de afwijkingen van het gemiddelde zijn allemaal 1 en de gemiddelde kwadratische afwijking dus ook.

6
a

Robins gemiddelde is 10 0,01 + 9 0,03 + ... + 1 0,19 = 3,85 , Wilhelms gemiddelde is 10 0,1 + 9 0,1 + ... + 1 0,3 = 4,4 . Dus Wilhelm behaalt gemiddeld de hoogste score.

b

Wilhelm heeft de grootste sd. Zijn scores liggen erg ver uit elkaar.
Ter controle: sd ( Wilhelm ) = 3,47 en sd ( Robin ) = 2,35 .

7

De kans is ( 10 3 ) ( 15 5 ) ( 25 8 ) = 728 2185 0,3332 .

8

4 6 3 5 = 2 5 ; ( 4 2 ) ( 2 0 ) ( 6 2 ) = 2 5

9
a

6 ! = 720

b

( 6 2 ) ( 4 1 ) ( 3 1 ) ( 2 1 ) = 360 of 6 ! 2 ! = 360

c

( 6 3 ) ( 3 1 ) ( 2 1 ) = 120 of 6 ! 3 ! = 120

d

( 6 2 ) ( 4 2 ) ( 2 1 ) = 180 of 6 ! 2 ! 2 ! = 180

10
a

‐3 , 1 , 5 en 9

b
c

E ( X ) = ‐3 27 64 + 1 27 64 + 5 9 64 + 9 1 64 = 0
Gemiddeld win je niets, dus het is een eerlijk spel.

d

Een eerlijk spel is een spel waarbij je gemiddeld geen winst of verlies hebt.

11
a

Dus KMKMKM, kans is ( 1 2 ) 6 = 1 64 .

b

Dus MKMKMK, kans is ( 1 2 ) 6 = 1 64 .

c

De kans is ( 6 3 ) ( 1 2 ) 3 ( 1 2 ) 3 = 5 16 .

d
e
f

Omdat de kans op kop en op munt gelijk is.

12
a

Dus in de eerste 3  beurten één 6 en de 4 e beurt is een  6 .
De kans is P ( X = 1, n = 3, p = 1 6 ) 1 6 0,0579 .

b

Dus in 4  beurten hoogstens 1 keer een 6 .
De kans is P ( X 1, n = 4, p = 1 6 ) 0,8681 .

c

Dus in 9  beurten 2  keer een 6 en de 10 e beurt is een 6 .
De kans is P ( X = 2, n = 9, p = 1 6 ) 1 6 0,0465 .

d

Dus in 20  beurten hoogstens 3  keer een 6 .
De kans is P ( X 3, n = 20, p = 1 6 ) 0,5665 .

13
a

De ene mens is meer vatbaar voor griep dan de andere en sommige mensen krijgen een antigriepinjectie en zijn daarom weer minder vatbaar.

b

P ( X 5 ) = 1 P ( X 4, n = 25, p = 0,2 ) 0,5793

c

P ( X 5 ) = P ( X 5, n = 25, p = 0,2 ) 0,6167

d

( 25 5 ) 0,2 5 0,8 20 0,1960

e

( 11 3 ) ( 14 2 ) ( 25 5 ) 0,2826

14
a
b

E ( X ) = 10 1 4 + 15 1 3 + 20 1 9 + 30 1 6 + 35 1 9 + 50 1 36 = 20

c

E ( X 1 ) = 5 1 2 + 10 1 3 + 25 1 6 = 10
E ( X ) = E ( X 1 ) + E ( X 2 ) = 2 E ( X 1 ) = 2 10 = 20

d

Var ( X ) = ( - 10 ) 2 1 4 + ( - 5 ) 2 1 3 + 0 2 1 9 + 10 2 1 6 + 15 2 1 9 + 30 2 1 36 = 100

e

Met de tabel en de berekening bij antwoord c zie je dat: E ( X 1 ) = 10
en Var ( X 1 ) = ( - 5 ) 2 1 2 + 0 2 1 3 + 15 2 1 6 = 50
Var ( X ) = Var ( X 1 ) + Var ( X 2 ) = 2 Var ( X 1 ) = 2 50 = 100

15
a
b

E ( Y 2 ) = 5 1 2 + 10 1 3 + 25 1 6 = 10

c
d

E ( Y ) = 10 1 5 + 15 2 5 + 20 1 15 + 30 1 5 + 35 2 15 = 20

e

Ja, want E ( Y ) = 20 en E ( Y 1 ) = E ( Y 2 ) = 10 .

f

Var ( X ) = ( - 10 ) 2 1 5 + ( - 5 ) 2 2 5 + 0 2 1 15 + 10 2 1 5 + 15 2 2 15 = 100

g

Y 1 en Y 2 zijn niet onafhankelijk, want de kansen bij Y 2 zijn afhankelijk van de waarde van Y 1 .