Werkblad bij Exponenten en logaritmen > Groot en klein
Opgave 42