Werkblad bij Exponenten en logaritmen > Vergroten en verkleinen
Opgave 48b