Werkblad bij Ruimte > Het inproduct in de ruimte
Opgave 11