1
a

Zie figuur 1 .

b

Zie figuur 2 .

figuur 1 opgave 9
figuur 2 opgave 9
2
a

d y dx = y x

b

Zie figuur .

figuur bij opgave 10
c

f ( x ) = a x , waarbij a een willekeurig getal is.

d

Enerzijds geldt voor deze functies f ( x ) = a ; anderzijds: f ( x ) x = a x x = a . Klopt dus.

3
a

De lijnen passen in het richtingsveld.

b

Enerzijds: in elk punt van de grafiek van y = x 2 geldt dat de richtingscoëfficiënt van de raaklijn 1 is.
Anderzijds: in elk punt van de lijn y = x 2 geldt: 1 4 ( x + y ) 2 2 = 1 4 ( x + x 2 ) 2 2 = 1 .
Dus in elk punt van de functie y = x 2 is de groeisnelheid gelijk aan de door de differentiaalvergelijking voorgeschreven groeisnelheid.

c

1 4 ( x + y ) 2 2 is minimaal 2 als ( x + y ) 2 = 0 , dus in alle punten van de lijn x + y = 0 .

d
4
a

-

b

Cirkels met middelpunt O ( 0,0 ) .

c

x 2 + y 2 = 16 y 2 = 16 x 2 y = ± 16 x 2 . Voor de functie f geldt: f ( x ) = 16 x 2 .
d f d x = 1 2 16 x 2 2 x = x f ( x ) .
Dus de functie f voldoet aan de differentiaalvergelijking.

d

g ( x ) = 16 x 2

e

d g d x = 1 2 16 x 2 2 x = x g ( x ) , dus ook de functie g is oplossing van de differentiaalvergelijking.

5
a
figuur bij opgave 13

Dat zijn de punten ( x , y ) met y x 2 + 4 x = 0 . Die vormen een parabool met top ( 2, 4 ) .

b

Dan moet enerzijds d y d x = 2 a x + b .
Anderzijds: d y d x = y x 2 + 4 x = a x 2 + b x + c x 2 + 4 x = ( a 1 ) x 2 + ( b + 4 ) x + c .
Dus voor alle x moet gelden: 2 a x + b = ( a 1 ) x 2 + ( b + 4 ) x + c , dus dus links en rechts moet dezelfde uitdrukking in x staan. Dus a 1 = 0 , 2 a = b + 4 en b = c . Dit geeft a = 1 , b = 2 en c = 2 , de functie is dus: y = x 2 2 x 2 .

6
a
b

0,2 ( x + y ) 2 > 0 in elk punt behalve O ( 0,0 ) , dus elke oplossingsfunctie heeft een positieve helling behalve die door O , die heeft daar een horizontale raaklijn.

c

Op de lijnen met vergelijking y = x + 5 en y = x 5 ;
Op de lijnen met vergelijking y = x + 20 en y = x 20

7
a

De derde

b

Met gelijkvormigheid volgt: r ( h ) 5 = 20 h 20 , dus r ( h ) = 5 1 4 h .

c

1 O ( h ) = 1 π ( 5 1 4 h ) 2 = 1 1 16 π ( 20 h ) 2 , dus 1 O ( h ) is evenredig met 1 ( 20 h ) 2 .
En omdat de grafiek dalend is, is de evenredigheidsconstante negatief; vandaar c , met c een positief getal.

d

Enerzijds: d h dt = 1 3 ( 3 c t ) 2 3 3 c = c 1 ( 3 c t 3 ) 2 en anderzijds: c 1 ( 20 h ) 2 = c 1 ( 20 ( 20 3 c t 3 ) ) 2 = c 1 ( 3 c t 3 ) 2 .
Dus h is oplossingsfunctie.

e

20 3 c 8 3 = 0 c = 20 3 8 3 = 333 1 3

8
a

Dan d h d t = 2 25 = 10 , dus met 10 cm per minuut.

b

Enerzijds: d h d t = 2 ( p t ) .
Anderzijds: 2 ( p t ) 2 = 2 ( p t ) . Dus de functie h = ( p t ) 2 is oplossingsfunctie van de differentiaalvergelijking.

c

100 = ( p 0 ) 2 , dus p = 10 .

d

h = 0 ( 10 t ) 2 = 0 , dus na 10 minuten.