Werkblad bij Continue dynamische modellen > Richtingsvelden
Opgave 14