9.3  Wanneer komt de volgende klant? >
1
a

Het aantal klanten in de eerste 1 1 2 uur is Poissonverdeeld met 3 1 1 2 = 4 1 2 .
De kans dat een klant minstens anderhalf uur op zich laat wachten is e 1 1 2 .
De gevraagde kans is dus e 1 2 e 4 1 2 0,2120 .

b

X is het aantal klanten dat het eerste halfuur komt, dan X is Poissonverdeeld met λ = 1 1 2 .
Y is het aantal klanten dat het derde kwartier komt, dan Y is Poissonverdeeld met μ = 3 4 .
De gevraagde kans is: P ( X = 2 ) P ( Y = 2 ) + P ( X = 1 ) P ( Y = 3 ) + P ( X = 0 ) P ( Y = 4 ) , dus λ 2 2 ! e λ μ 2 2 ! e μ + λ 1 1 ! e λ μ 3 3 ! e μ + λ 0 0 ! e λ μ 4 4 ! e μ =
λ 2 2 ! e λ μ 2 2 ! e μ + λ 1 1 ! e λ μ 3 3 ! e μ + λ 0 0 ! e λ μ 4 4 ! e μ 0,0459 .

2
a

Alle getallen groter dan 0

b

X is discreet verdeeld, T is continu verdeeld.

c

Het aantal klanten in de eerste t uur is Poissonverdeeld met parameter λ t .
P ( T t ) = 1 P ( T > t ) = 1 P ( 0  klanten in de eerste  t  uur ) = 1 ( λ t ) 0 0 ! e λ t = 1 e λ t

d

Als t = 0 , levert de formule P ( T 0 ) = 1 e 0 = 0 en dat moet ook: de kans dat de eerste klant onmiddellijk komt is 0 .
Als t nadert tot oneindig, levert de formule P ( T ) = 1 en dat moet ook: de kans dat er ooit een klant zal komen is 1 .

3
a
b
c

Er geldt: 0 t f ( x ) d x = [ F ( x ) ] 0 t = F ( t ) F ( 0 ) .
Aangezien F ( 0 ) = 0 , is dus 0 t f ( x ) d x = F ( t ) .

4
a

De tijd (in minuten) die Study moet wachten, noemen we T , met bijbehorende parameter λ , dan P ( T 30 ) = 1 e λ 30 = 1 2 , dus e λ 30 = 1 2 .
De kans dat ze binnen 5 minuten een lift heeft, is P ( T 5 ) = 1 e λ 5 = 1 ( e λ 30 ) 1 6 = 1 ( 1 2 ) 1 6 0,1091 .

b

P ( T > 60 ) = 1 ( 1 e λ 60 ) = ( e λ 30 ) 2 = 1 4

5

Studys gedachte is fout. De situatie na de eerste 40 minuten is precies dezelfde als toen ze begon te liften. De kans op een lift is dus niet beïnvloed door wat er vooraf gebeurd is.

6
a

1 6

b

Nee

7

Voor een exponentieel verdeelde stochast T met parameter λ geldt: P ( T t ) = 1 e λ t .
Dus P ( T > a ) = e λ a .
P ( T > a ) P ( T > b ) = e λ a e λ b = e λ ( a + b ) = P ( T > a + b )

8
a

Hokjes tellen: de oppervlakte is ongeveer 2 hokjes van oppervlakte 1 4 . Dus is de oppervlakte ongeveer 1 2 .

b

G ( x ) = e 2 x x 2 e 2 x 1 2 2 e 2 x = g ( x )

c

E ( T ) = lim x ( G ( x ) G ( 0 ) ) = lim x ( x e 2 x 1 2 e 2 x + 1 2 ) = 1 2 .

d

E ( T ) = 0 x λ e λ x d x .
Een primitieve van h : x x λ e λ x is H : x x e λ x 1 λ e λ x .
Dus E ( T ) = lim x ( x e λ x 1 λ e λ x + 1 λ ) = 1 λ .

9
a

40 minuten

b

X is het aantal auto's dat stopt voor lifters. Dan is x Poissonverdeeld met parameter λ met 1 λ = 10 , dus λ = 0,1 .
P ( X 4 ) = 1 P ( X 3 ) = 1 P Poisson ( X 3, λ = 0,1 ) 0,3528 .