De afgeleide van y = g x en y = g log ( x )

Er is een getal, we noemen het e, waarvoor geldt: de helling van de exponentiële functie dat grondtal in ( 0,1 ) is 1 .
Dan geldt: d d x e x = e x .
De inverse functie van de functie y = e x is de functie
y = e log ( x ) .
We schrijven ln ( x ) in plaats van e log ( x ) en noemen ln ( x ) de natuurlijke logaritme van x .

Er geldt:
d d x g x = g x ln ( g ) en d d x g log ( x ) = 1 x ln ( g )
In het bijzonder:
d d x e x = e x en d d x ln ( x ) = 1 x

Opmerking:

Het getal e is te benaderen met ( 1 + 1 n ) n , met n positief geheel. De benadering is beter naarmate n groter is.
Als je voor n = 10.000.000 neemt, vind je:
e = ( 1 + 0,0000001 ) 10.000.000 2,718281693... , hiervan zijn de eerste zes decimalen goed.

Vergelijkingen

We geven enkele voorbeelden.

 1. Lineaire vergelijkingen
  3 ( x 2 ) = x + 2
  Oplossing
  3 ( x 2 ) = x + 2
  3 x 6 = x + 2
  2 x = 8
  x = 4

 2. Kwadratische vergelijkingen
  2 x 2 = x + 10
  Oplossing
  2 x 2 = x + 10
  2 x 2 x 10 = 0
  Met de abc-formule
  x = 1 ± 1 2 4 2 10 2 2 = 1 ± 9 2 2 ,
  dus x = 2 of x = 2 1 2 .

 1. Vergelijkingen met machten
  2 x 3 = 3 x met x > 0 .
  Oplossing
  2 x 3 = 3 x
  2 x 3 = 3 x 1 2
  x 5 2 = 1 1 2
  x = ( 1 1 2 ) 2 5 = 1,17

 2. Exponentiële vergelijkingen
  2 3 x = 5
  Oplossing
  2 3 x = 5
  3 x = 2 1 2
  x = 3 log ( 2 1 2 ) = 0,83

Formules herschrijven

De formule log ( H ) = 2 t + 5 kun je als volgt herschrijven.
log ( H ) = 2 t + 5 H = 10 2 t + 5 = 10 5 ( 10 2 ) t , dus als H = 100.000 0,01 t .

De formule log ( H ) = 2 log ( t ) + 2,5 kun je als volgt herschrijven.
log ( H ) = 2 log ( t ) + 2,5 H = 10 2 log ( t ) + 2,5 = 10 2,5 ( 10 log ( t ) ) 2 = 10 2,5 t 2 , dus als
H 316 t 2 .