1
a

De driehoeken A B C en A Y X zijn gelijkvormig, met factor f = x + 2 12 , dus de oppervlakte van driehoek A Y X is f 2 maal oppervlakte driehoek A B C .
Dus O ( x ) = 1 4 ( x + 2 ) 2 .

b

O ( x ) = 1 2 ( x + 2 ) en de punten A en B voldoen aan de vergelijking
y = 1 2 ( x + 2 ) .

2
a

Noem de hoekpunten van het oker gebied A ( c ,0 ) , B ( c + Δ x ,0 ) , C ( c + Δ x , f ( c + Δ x ) ) en D ( c , f ( c ) ) . Het oker gebied heeft kleinere oppervlakte dan A B B C = Δ x f ( c + Δ x ) en grotere oppervlakte dan A B A D = Δ x f ( c ) .

b

lim Δ x 0 f ( c ) lim Δ x 0 O ( c + Δ x ) O ( c ) Δ x lim Δ x 0 f ( c + Δ x ) , dus f ( c ) O ( c ) f ( c ) .

3

Een primitieve van y noteren we steeds met Y .

Y = 1 11 x 11

y = x x = x 3 2 , dus Y = 2 5 x 5 2 = 2 5 x 2 x

Y = sin ( x )

Y = 2 cos ( x )

Y = e x

Y = 1 2 e 2 x

Y = ln ( x )

y = e x , dus Y = e x

Y = 1 2 x 2 1 x

Y = 1 2 x 2 1 x want x + 1 x 2 = x 3 + 1 x 2

4
a

De grafiek van g en h ontstaat uit die van f door verticaal met 2 , respectievelijk 3 te vermenigvuldigen. Dus de oppervlakte onder de grafiek van g en h is 2 respectievelijk 3 keer zo groot als de oppervlakte onder de grafiek van f .

b

0 2 3 x 2 d x = H ( 2 ) H ( 0 ) = 8 , waarbij de functie H met H ( x ) = x 3 een primitieve is van h .

5

1 4 x d x = [ 2 3 x 3 2 ] 1 4 = 4 2 3

1 4 8 x d x = [ 16 x 1 2 ] 1 4 = 16

2 3 12 x 2 d x = [ 12 x ] 2 3 = 2

0 π sin ( x ) d x = [ cos ( x ) ] 0 π = 2

0 ln ( 2 ) e x d x = [ e x ] 0 ln ( 2 ) = 1

0 2 10 d x = [ 10 x ] 0 2 = 20

6
a

Het spiegelbeeld van de grafiek van f in de lijn y = 1 2 is de grafiek van g .

b

1 6 π + k 2 π en 5 6 π + k 2 π met k geheel.

c

De eerste drie snijpunten van de twee grafieken 'rechts' van de y -as noemen we A , B en C .
Hun projecties op de x -as noemen we A x , B x en C x .
De oppervlakte onder de grafiek van f op [ 1 6 π , 5 6 π ] is:
1 6 π 5 6 π sin ( x ) d x = [ cos ( x ) ] 1 6 π 5 6 π = 3 .

De oppervlakte van de rechthoek A x B x B A = 2 3 π 1 2 = 1 3 π . Dus de oppervlakte van de helft van de kleine parel is: 3 1 3 π en van de hele kleine parel
2 3 2 3 π .
De oppervlakte onder de grafiek van g op het interval [ 5 6 π ,2 1 6 π ] is:
5 6 π 2 1 6 π ( 1 sin ( x ) ) d x = [ x + cos ( x ) ] 5 6 π 2 1 6 π = 1 1 3 π + 3 .
De oppervlakte van rechthoek B x C x C B = 2 3 π .
De oppervlakte van een grote parel = 2 ( 4 3 π + 3 2 3 π ) = 1 1 3 π + 2 3 .

d

-

7

F ( x ) = 1 2 1 + x 2 2 x = x 1 + x 2 ,
F ( x ) = 1 2 + 1 2 cos ( 2 x ) = 1 2 + 1 2 ( 2 cos 2 ( x ) 1 ) = cos 2 ( x ) ,
F ( x ) = ln ( 1 x ) ln ( 1 + x ) , dus F ( x ) = 1 1 x 1 1 + x = 1 x 1 + x ( 1 x ) ( 1 + x ) = 2 1 x 2 ,
F ( x ) = ( 2 x 2 ) e x + ( x 2 2 x + 2 ) e x = x 2 e x ,
F ( x ) = 1 x + 1 + x 2 ( 1 + x 1 + x 2 ) = 1 x + 1 + x 2 1 + x 2 + x 1 + x 2 = 1 1 + x 2

8
a

Als x > 0 geldt: G ( x ) = ln x , dus G ( x ) = 1 x ,
als x < 0 , dan G ( x ) = ln ( x ) , dus G ( x ) = 1 x = 1 x

b

2 1 2 f ( x ) d x = [ 2 x + ln | x | ] 2 1 2 = 3 2 ln ( 2 ) .