12.3  De gesigneerde oppervlakte >
1
a

Ja, de oppervlakte tussen de lijn v = 80 en de grafiek boven die lijn is groter dan de oppervlakte tussen de lijn v = 80 en de grafiek onder die lijn.

b

Het verschil tussen de oppervlaktes bij antwoord a delen door de tijd die de rit duurt.

c

Een afgelegde weg van 1 1 4 km.

d

11,25 km

2
a

2 4 f ( x ) d x = [ 1 32 x 4 1 6 x 3 1 4 x 2 + 2 x ] 2 4 = 5 6 .

b

Omdat f positief is op [ 2,4 ] . Verder is de oppervlakte tussen de x -as en de grafiek van f hetzelfde als de oppervlakte tussen de grafiek van f en de x -as. De oppervlakte is 2 4 f ( x ) d x = [ 1 32 x 4 + 1 6 x 3 + 1 4 x 2 2 x ] 2 4 = 5 6 . Dit kun je natuurlijk ook zo berekenen: een primitieve van f is F , dus 2 4 ( f ( x ) ) d x = 2 4 f ( x ) d x = 5 6 .

3
a

cos ( 2 ( π a ) ) = cos ( 2 π 2 a ) = cos ( 2 a ) en cos ( π a ) = cos ( ‐π a ) = cos ( π + a ) . Dus f ( π a ) = f ( π + a ) voor alle a .

b

cos ( 2 x ) = cos ( x ) 2 x = x + k 2 π of 2 x = x + k 2 π  
x = k 2 3 π met k geheel.

c

0 2 3 π f ( x ) d x = [ 1 2 sin ( 2 x ) sin ( x ) ] 0 2 3 π = 3 4 3 .

d

2 3 π π f ( x ) d x = [ 1 2 sin ( 2 x ) sin ( x ) ] 2 3 π π = 3 4 3 .
De oppervlakte is 2 3 4 3 = 1 1 2 3 , want de lijn x = π is symmetrie-as van de grafiek van f .

e

0 π f ( x ) d x = = [ 1 2 sin ( 2 x ) sin ( x ) ] 0 π = 0 ,
0 1 1 3 π f ( x ) d x = [ 1 2 sin ( 2 x ) sin ( x ) ] 0 1 1 3 π = 3 4 3 .

4

Neem aan dat F een primitieve van f is, dan is F een primitieve van f .
a b f ( x ) d x = F ( b ) + F ( a ) en a b f ( x ) d x = ( F ( b ) F ( a ) ) , dus hetzelfde.
a b f ( x ) d x + b c f ( x ) d x = F ( b ) F ( a ) + F ( c ) F ( b ) = F ( c ) F ( a ) = a c f ( x ) d x .

5
a

Met de gesigneerde oppervlakte: 3 3 x 3 d x = 0 , want de oppervlakte links en rechts van de y -as tussen de grafiek en de x -as zijn even groot.
Met een primitieve: 3 3 x 3 d x = [ 1 4 x 4 ] 3 3 = 81 4 81 4 = 0 .

figuur bij opgave 22a

4 1 ( 2 x + 4 ) d x = oppervlakte driehoek II oppervlakte driehoek I = 1 2 3 6 1 2 2 4 = 5 .
Met een primitieve:
4 1 ( 2 x + 4 ) d x = [ x 2 + 4 x ] 4 1 = 5 0 = 5 .

b

Maak maar een schets bij elke integraal en bedenk dat uit het gegeven volgt:
0 1 2 π sin ( x ) d x = 1 .
0 2 π sin ( x ) d x = 0 , 1 2 π 2 π sin ( x ) d x = 1
1 2 π 2 π | sin ( x ) | d x = 5 , 1 2 π 2 π cos ( x ) d x = 1

6
a

Als x < 2 , dan f ( x ) = x ( 2 x ) en als x > 2 , dan f ( x ) = x ( x 2 ) .
0 2 f ( x ) d x + 2 3 f ( x ) d x = 0 2 ( 2 x x 2 ) d x + 2 3 ( x 2 2 x ) d x =
[ x 2 1 3 x 3 ] 0 2 + [ 1 3 x 3 x 2 ] 2 3 = 1 1 3 + 0 1 1 3 = 2 2 3 .

b

Als x < 2 dan f ( x ) = 2 2 x , dus de raaklijn aan de linkertak heeft helling 2 en vergelijking y = 2 x + 4 .
De raaklijn aan de 'rechtertak' heeft dan vergelijking y = 2 x 4 .

7

2 1 4 x 3 d x = [ 2 x 2 ] 2 1 = 1 1 2 ;

0 6 ( x 2 4 ) d x = [ 1 3 x 3 4 x ] 0 6 = 48 ;

0 π cos ( 2 x ) d x = [ 1 2 sin ( 2 x ) ] 0 π = 0 ;

1 8 x 3 d x = [ 3 4 x 4 3 ] 1 8 = 11 1 4 .

8
a

Als x < 2 , dan f ( x ) = g ( x ) x + 2 x 4 = x 4 x = 0 ;
Als x 2 , dan f ( x ) = g ( x ) x 2 x + 4 = x 4 x = 4 .
De snijpunten zijn: ( 0, 4 ) en ( 4,0 ) . Voor de grafiek, zie figuur 1.

figuur 1, opgave 25a
figuur 2, opgave 25c
b

De lijnen A B en B C staan loodrecht op elkaar (ze hebben helling 1 en helling 1 ). De oppervlakte is dus 1 2 A B B C = 8 .

c

Zie figuur 2.

d

8

9
a

Dat is 0 π ( 2 sin ( x ) + sin ( 2 x ) ) d x = [ 2 cos ( x ) 1 2 cos ( 2 x ) ] 0 π = 4 .

b

We berekenen eerst voor welke x tussen 0 en 2 π :
cos ( x ) = cos ( 2 x ) x = ± 2 x + k 2 π x = k 2 3 π .
Op de intervallen [ 0, 2 3 π ] en [ 4 3 π ,2 π ] ligt de grafiek van p boven die van q en op het interval [ 2 3 π , 4 3 π ] is het andersom.
De gevraagde oppervlakte is:
0 2 3 π ( p ( x ) q ( x ) ) d x + 2 3 π 4 3 π ( q ( x ) p ( x ) ) d x + 4 3 π 2 π ( p ( x ) q ( x ) ) d x =
2 0 2 3 π ( p ( x ) q ( x ) ) d x + 2 3 π 4 3 π ( q ( x ) p ( x ) ) d x =
2 [ sin ( x ) 1 2 sin ( 2 x ) ] 0 2 3 π + [ 1 2 sin ( 2 x ) sin ( x ) ] 2 3 π 4 3 π = 3 3 5,2 .

10
a

Omdat x 2 0 voor alle x .

b

f ( x ) = 2 x 4 x e x 2 , dus f ( x ) = 0 x = 0  of e x 2 = 1 2 , (maak schets op de GR van de grafieken) dus de minima zijn: f ( ± ln ( 2 ) ) = 1 + ln ( 2 ) en het maximum f ( 0 ) = 2 .
g ( x ) heeft een maximum g ( 0 ) = 2 .

c

De oppervlakte is 1 1 2 1 1 2 ( f ( x ) g ( x ) ) d x = 1 1 2 1 1 2 x 2  d x = [ 1 3 x 3 ] 1 1 2 1 1 2 = 2 1 4 .

d

-

11
a

Het linker gebied heeft grenzen 1 en 0 en het rechter gebied heeft grenzen 0 en 4 .

b

1 0 ( g ( x ) f ( x ) ) d x + 0 4 ( f ( x ) g ( x ) ) d x = 8 3 16

12
a

-

b

F ( x ) = 2 3 + x 2 , dus F ( x ) = 0 2 3 + x 2 = 0 3 + x 2 = 4 , dus x = 1 .
Als 0 x < 1 , dan F ( x ) > 0 en als 1 < x 3 , dan F ( x ) < 0 , dus is F ( x ) maximaal als x = 1 .

13
a

Het linker deel heeft oppervlakte 0 a ( f ( x ) g ( x ) ) d x = 1 3 x 1 1 2 | 0 a = 1 3 a 1 1 2 ;
Het rechter deel heeft oppervlakte a 4 g ( x ) d x = 1 3 x 1 1 2 | a 4 = 2 2 3 1 3 a 1 1 2 .
Dus: a = 16 3 .

b

Het midden van P ( p , p ) en A ( 2,0 ) is M ( 1 + 1 2 p , 1 2 p ) . De coördinaten van M moeten voldoen aan: y = 1 2 x 1 2 .
De coördinaten van M in deze vergelijking invullen geeft:
1 2 p = 1 2 ( 1 + 1 2 p ) 1 2 en dat klopt want 1 2 ( 1 + 1 2 p ) 1 2 = 1 4 p = 1 2 p .