Werkblad bij Formules en figuren > Extra opgaven
Opgave 19
figuur 1
figuur 2