Snelheid en versnelling

Een bewegend punt P bevindt zich op tijdstip t in ( f ( t ) , g ( t ) ) .
Op tijdstip t is:
( f ( t ) g ( t ) ) de snelheidsvector,
( f ( t ) g ( t ) ) de versnellingsvector,
f ( t ) 2 + g ( t ) 2 de grootte van de snelheid.
De raaklijn in P aan de baan heeft richtingsvector ( f ( t ) g ( t ) ) .
In het bijzonder:
de raaklijn in P is horizontaal als g ( t ) = 0 en f ( t ) 0 ;
de raaklijn in P is verticaal als f ( t ) = 0 en g ( t ) 0 ;
als f ( t ) = g ( t ) = 0 , moet je nader onderzoek doen, zoals bijvoorbeeld in opgave 9 gedaan is.

Transformaties

Verschuiven over de vector ( a b ) :

( x , y ) ( x + a , y + b )

Vermenigvuldigen ten opzichte van de x -as met p :

( x , y ) ( x , p y )

Vermenigvuldigen ten opzichte van de y -as met p :

( x , y ) ( p x , y )

Puntvermenigvuldigen ten opzichte van O met factor p :

( x , y ) ( p x , p y )

Spiegelen in de x -as:

( x , y ) ( x , y )

Spiegelen in de y -as:

( x , y ) ( x , y )

Spiegelen in de lijn y = x :

( x , y ) ( y , x )

Spiegelen in de lijn y = x :

( x , y ) ( y , x )

Spiegelen in O ( 0,0 ) :

( x , y ) ( x , y )

Vergelijking aanpassen

Gegeven een figuur waarvan je een vergelijking kent.
Om een vergelijking van de beeldfiguur te krijgen vervang je in de vergelijking van het origineel:

  • x door x a en y door y b als je de figuur verschuift over de vector ( a b ) .

  • y door 1 p y als je de figuur verticaal vermenigvuldigt met p t.o.v. de x -as.

  • x door 1 p x als je de figuur horizontaal vermenigvuldigt met p t.o.v. de y -as.

  • y door x en x door y als je de figuur spiegelt in de lijn y = x .

  • y door x en x door y als je de figuur spiegelt in de lijn y = x .

  • y door y als je de figuur spiegelt in de x -as.

  • x door x als je de figuur spiegelt in de y -as.

  • y door y en x door x als je de figuur spiegelt in O ( 0,0 ) .

  • x door 1 p x en y door 1 p y als je de figuur vermenigvuldigt met p t.o.v. O ( 0,0 ) .

Cirkelbeweging

Punt P beweegt volgens { x = R cos ( ω t ) y = R sin ( ω t ) ,
met R > 0 en ω 0 .
De baan is een cirkel met middelpunt O en straal R .
De beweging gaat in tegenwijzerrichting als ω > 0 , anders in wijzerrichting.
De tijd voor één rondgang is: 2 π | ω | .

Ellips

De ellips met een horizontale as van lengte 2 p , een verticale as van lengte 2 q en symmetriepunt ( a , b ) heeft vergelijking ( x a ) 2 p 2 + ( y b ) 2 q 2 = 1 .