1
a

K : x ( t ) = x ( t )  en  y ( t ) = y ( t ) ;
L : x ( t ) = x ( t )  en  y ( t ) = y ( t ) ;
M : x ( t ) = x ( t )  en  y ( t ) = y ( t ) .
K is symmetrisch in de y -as;
L is symmetrisch in de x -as;
M is symmetrisch in de oorsprong O

b

x ( π t ) = x ( t ) en y ( π t ) = y ( t ) , dus de kromme is symmetrisch in O .

2
a

Zie de figuur hieronder links.

b

Zie de figuur hieronder rechts.

c

De grafiek van f is symmetrisch ten opzichte van de y -as.
De grafiek van g is symmetrisch ten opzichte van de oorsprong O .

3
a

f ( 1 3 π x ) = sin ( 1 3 π x ) + sin ( 2 3 π x ) en f ( 1 3 π + x ) = sin ( 1 3 π + x ) + sin ( 2 3 π + x ) . Omdat sin ( π a ) = sin ( a ) , geldt: sin ( 1 3 π + x ) = sin ( 2 3 π x ) en sin ( 2 3 π + x ) = sin ( 1 3 π x ) .
De grafiek van f is symmetrisch in de lijn x = 1 3 π .

b

1 3 π

c

De amplitude is f ( 1 3 π ) = 1 2 3 + 1 2 3 = 3 en hij loopt 1 2 π 1 3 π = 1 6 π voor.

d

f ( x ) = 3 sin ( x + 1 6 π )

e

3 sin ( x + 1 6 π ) = 3 ( sin ( x ) cos ( 1 6 π ) + cos ( x ) sin ( 1 6 π ) ) = 1 1 2 sin ( x ) + 1 2 3 cos ( x ) ;
sin ( x ) + sin ( x + 1 3 π ) = sin ( x ) + sin ( x ) cos ( 1 3 π ) + cos ( x ) sin ( 1 3 π ) = 1 1 2 sin ( x ) + 1 2 3 cos ( x ) .

4
a

f ( 1 4 π x ) = sin ( 1 4 π x ) + cos ( 1 4 π x ) = sin ( 1 2 π 1 4 π + x ) + cos ( 1 2 π 1 4 π + x ) = f ( 1 4 π + x ) .

b

2 sin ( x + 1 4 π ) = 2 ( sin ( x ) cos ( 1 4 π ) + cos ( x ) sin ( 1 4 π ) ) = sin ( x ) + cos ( x )

c

x f ( x ) = cos ( x ) sin ( x )

d

x f ( x ) = sin ( x ) cos ( x )

e

g ( x ) = 4 f ( x ) = 4 sin ( x ) cos ( x )

5
a

Er geldt: f ( x ) + f ( x ) = 8 , dus als x < 0 : f ( x ) = 8 f ( x ) = 8 4 x 2 + 1 .

b

Er geldt: f ( x ) + f ( π x ) = 2 , dus f ( x ) = 2 sin ( π x ) = 2 sin ( x ) als 1 2 π < x < π .

6

f ( x ) = 1 2 x + x e x 1 e x e x = 1 2 x + x ( 1 e x ) 1 e x x 1 e x = 1 2 x + x e x 1 , dus f ( x ) = f ( x ) voor alle x .

7
a

h ( a + x ) = h ( a x ) , voor alle x .

b

1 2 ( j ( x ) + k ( x ) ) = b voor alle x .

c

m ( a + x ) + m ( a x ) = 2 b voor alle x .