1
a

Er geldt: x ( t ) = x ( t ) en y ( t ) = y ( t ) , dus als ( x , y ) op de baan ligt, dan ook ( x , y ) . Ze worden namelijk op tegengestelde tijdstippen bereikt.

b

Stel dat één van de punten op tijdstip t bereikt wordt, dan
2 t t 2 + 1 = 3 5 3 t 2 10 t + 3 = 0 , dus t = 3 of t = 1 3 . Dus de afstand is x ( 3 ) = 10 of x ( 1 3 ) = 1 3 10 .

c

lim t x ( t ) = , lim t y ( t ) = 0 , lim t x ( t ) = , lim t y ( t ) = 0 .
De x -as is horizontale asymptoot.

2
a

t = 1 2 x 2 y

b

De x -coördinaat kwadrateren geeft:
x 2 = t 2 + 1 .
Vul hier voor t = 1 2 x 2 y en je vindt: y 2 = 4 x 2 4 x 4 .

c

De inhoud is π 1 2 ( 4 x 2 4 x 4 ) d x = π [ 4 x 1 + 4 3 x 3 ] 1 2 = 5 6 π .

3
a

Op twee verschillende tijdstippen is het kogeltje in hetzelfde punt. Gezien de eerste coördinaat, zijn die tijdstippen tegengesteld, noem ze t en t . Dan t + 20 t + 6 = t + 20 t + 6 t = 0  of  t = ± 4 . Dus t = ± 4 . Het kogeltje is dan in ( 3,4 ) .

b

De snelheidsvector op tijdstip t is: ( 1 2 t 1 20 ( t + 6 ) 2 ) , dus op t = 4 : ( 2 0,8 ) en op t = 4 : ( 2 4 ) .
Noem de gevraagde hoek α , dan cos α = | ( 2 0,8 ) ( 2 4 ) | | ( 2 0,8 ) | | ( 2 4 ) | = 0,747... ,
dus α = 42 ° .

4
a

h ( t ) = sin ( t ) 2 + cos ( t ) en h ( t ) = cos ( t ) ( 2 + cos ( t ) ) sin ( t ) sin ( t ) ( 2 + cos ( t ) ) 2 , dus
h ( t ) = 2 cos ( t ) + 1 ( 2 + cos ( t ) ) 2 en h ( t ) = 0 cos ( t ) = 1 2 t = 2 3 π + k 2 π of t = 4 3 π + k 2 π .
In de figuur zie je dat h ( 2 3 π ) = 1 3 3 het maximum is.

b

De maximale waarde wordt bereikt als lijn O P de cirkel waarover P beweegt aan de'bovenkant' raakt. Dan is hoek O P M recht, dus sin ( P O M ) = P M O M = 1 2 , dus de hellingshoek is 30 ° en de maximale waarde is tan ( 30 ° ) = 1 3 3 .

5

Snijpunt met de y -as: x = 0 2 sin ( t ) cos ( t ) + sin ( t ) = 0 sin ( t ) = 0 of cos ( t ) = 1 2 , dus t = 2 3 π .
De snelheidsvector op tijdstip t is: ( 2 cos ( 2 t ) + cos ( t ) sin ( t ) ) , dus op t = 2 3 π : ( 1 1 2 1 2 3 ) .
De grootte van de snelheid is dan: ( 1 1 2 ) 2 + ( 1 2 3 ) 2 = 3 .

6
a

x ( t ) = 1 2 t , dus x ( t ) = 0 t = 0 .
y ( t ) = 2 t 1 1 2 t 2 , dus y ( t ) = 0 t = 0  of  t = 1 1 3 .

b

Op t = 0 is het punt P in O en de snelheidsvector op dat tijdstip is de nulvector. Deze heeft geen richting.

c

Uit de bewegingsvergelijking voor x volgt: t = ± 2 x .
Dit invullen in de bewegingsvergelijking voor y geeft: y = 4 x ± 4 x x .

d

y = 4 ± 6 x , dus de helling van beide takken in O is 4 .

7
a

, , 2 .

b

Uit het vorige onderdeel volgt dat voor de tak van K die naar 'rechtsboven' gaat: lim x ( y x + 2 ) = 0 , dus de lijn met vergelijking y = x 2 is scheve asymptoot.

c

,

d

Als a = 1 2 , dan lim t 0 ( a x ( t ) + y ( t ) ) = lim t 0 ( 1 1 2 t + 1 ) = 1 .
Dit geeft de asymptoot y = 1 2 x + 1 .

Baansnelheid en baanversnelling
8
a

x ( t ) = 20 en y ( t ) = 40 10 t , dus de baansnelheid v ( t ) = 20 2 + ( 40 10 t ) 2 = 10 t 2 8 t + 20 .

b

t 2 8 t + 20 = ( t 4 ) 2 + 4 , dus minimaal als t = 4 .

c

v ( t ) = 10 ( t 4 ) t 2 8 t + 20 ; als v ( t ) minimaal is dan v ( t ) = 0 en dat is voor t = 4 .

9
a

De snelheidsvector is ( sin ( t ) cos ( t ) ) en de versnellingsvector ( cos ( t ) sin ( t ) ) .

b

De baansnelheid is 1 en de baanversnelling is 0 .

10
a

De snelheidsvector is ( 2 t 2 2 t + 2 ) en de versnellingsvector is ( 2 2 ) .

b

De baansnelheid v = ( 2 t 2 ) 2 + ( 2 t + 2 ) 2 = 8 t 2 + 8 en de baanversnelling v = 8 t 8 t 2 + 8 .

c

Het tijdstip waarop P in A is noemen we t , dan
t 2 2 t = 3 en t 2 + 2 t = 1 , dus t = 1 .
Dan v = 4 en v = 2 .

d

v = 0 t = 0

11
a

In de snijpunten ( 2,0 ) en ( 2,0 ) met de x -as, maakt Q de scherpste bocht, dus daar is de baansnelheid minimaal (denk ik), dus de baanversnelling 0 .
In de snijpunten ( 0,1 ) en ( 0 , 1 ) met de y -as, maakt Q de flauwste bocht, dus daar is de baansnelheid maximaal, dus de baanversnelling 0 .

b

De snelheidsvector v = ( 2 cos ( t ) sin ( t ) ) , dus v 2 = | v | 2 = 4 cos 2 ( t ) + sin 2 ( t ) = 4 ( 1 sin 2 ( t ) ) + sin 2 ( t ) = 4 3 sin 2 ( t ) .

c

De baanversnelling is v ( t ) . Als v maximaal of minimaal is, dan is v ( t ) = 0 . v is maximaal als sin ( t ) = 0 t = k π , dus in de snijpunten met de y -as.
v is minimaal als sin 2 ( t ) = 1 t = 1 2 π + k π dus in de snijpunten met de x -as.

d

a = 6 sin ( t ) cos ( t ) 2 4 3 sin 2 ( t ) = 3 sin ( 2 t ) 2 4 3 sin 2 ( t ) .

e

a = ( x ( t ) y ( t ) ) = ( 2 sin ( t ) cos ( t ) )

12

De baansnelheid noemen we v , dan v = ( f ( t ) ) 2 + ( g ( t ) ) 2 , dus de baanversnelling is v ( t ) = 1 2 ( f ( t ) ) 2 + ( g ( t ) ) 2 ( 2 f ( t ) f ( t ) + 2 g ( t ) g ( t ) ) = f ( t ) f ( t ) + g ( t ) g ( t ) ( f ( t ) ) 2 + ( g ( t ) ) 2 .
Verder: v = ( f ( t ) g ( t ) ) en a = ( f ( t ) g ( t ) ) , dus a v = f ( t ) f ( t ) + g ( t ) g ( t ) en | v | = ( f ( t ) ) 2 + ( g ( t ) ) 2 .
Dus v ( t ) = a v | v | .

13
a

In de top van een kogelbaan is de snelheidsvector horizontaal en de valversnelling verticaal, dus hun inproduct is 0 .

b

In opgave 71 geldt: v = ( 2 t 2 2 t + 2 ) en a = ( 2 2 ) . Dus v a | v | = 2 ( 2 t 2 ) + 2 ( 2 t + 2 ) 8 t 2 + 8 = 8 t 8 t 2 + 8 .
In opgave 72 geldt: v = ( 2 cos ( t ) sin ( t ) ) en a = ( 2 sin ( t ) cos ( t ) ) , dus v a | v | = 4 sin ( t ) cos ( t ) + sin ( t ) cos ( t ) 4 cos 2 ( t ) + sin 2 ( t ) = 6 sin ( t ) cos ( t ) 2 4 6 sin 2 ( t ) = 3 sin ( 2 t ) 2 4 3 sin 2 ( t ) .

14
a

v = ( 1 cos ( t ) sin ( t ) ) , dus de baansnelheid v = ( 1 cos ( t ) ) 2 + sin 2 ( t ) = 2 2 cos ( t ) .
Dus a = v = 2 sin ( t ) 2 2 2 cos ( t ) = sin ( t ) 2 2 cos ( t ) .

b

Dan bestaat a niet, want dan 1 cos ( t ) = 0 .

c

Zie figuur 1.

figuur 1
figuur 2

s de snelheidsvector waarmee M beweegt en w de snelheidsvector waarmee P om M draait. De resultante is v . Omdat s en w lengte 1 hebben, s horizontaal gericht is en w loodrecht op P M staat, maakt v een hoek van 60 ° met s .
Dus is v evenwijdig met lijn P T , waarbij T de top van de rolcirkel is, zie figuur 2. De versnellingsvector is P M , dus de baanversnelling is lengte van de projectie van P M op lijn P T . Die is P N = 1 2 3 , want driehoek P N M is een 30 - 60 - 90 -graden driehoek met schuine zijde 1 .

d

Teken de grafiek van a op de GR. Daaruit blijkt dat de grafiek een sprong maakt op die momenten t van 1 naar 1 .