16.1  Exponenten en logaritmen >
1
a

De groeifactor is 2 1 14 = 1,05075... , dus met 5,08 % per dag.

b

2 2 log ( 20 ) = 2 log ( 20 ) log ( 2 ) = 8,644 weken.

c

In twee weken minder, dus in 6,644 weken; in de dubbele tijd, dus 17,288 weken.

2

2 2 3 = 2 1 2 2 3 = 2 3 1 2

2 2 3 = 2 1 2 2 3 = 2 2 1 2

2 2 3 4 = 2 1 2 2 3 4 = 2 1 4

2 2 3 2 3 4 = 2 1 2 2 3 2 3 4 = 2 3 1 4

( 2 3 4 ) 3 = ( 2 3 4 ) 3 = 2 2 1 4

2 3 4 = ( 2 3 4 ) 1 2 = 2 3 8

10 = 2 2 log ( 10 )

10 2 3 = 2 2 log ( 10 ) 3

3
a

1,585

b

4 x = 3 2 2 x = 2 p x = 1 2 p

( 1 2 ) x = 3 2 x = 2 p x = p

4 2 x = 1 3 2 x + 2 = 2 p x = p 2

2 x = 1 3 2 2 x = 2 p + 1 2 x = p + 1 2

4

Van links naar rechts en van boven naar beneden:

 • 2 = 4 1 2 , dus 4 log ( 2 ) = 1 2 ;

 • 2 4 3 4 = 4 1 2 4 3 4 = 4 1 1 4 , dus 4 log ( 2 4 3 4 ) = 1 1 4 ;

 • 1 3 3 4 = 3 1 3 1 4 = 3 3 4 , dus 3 log ( 1 3 3 4 ) = 3 4 ;

 • ln ( 2 ) 2 log ( e ) = ln ( 2 ) ln ( e ) ln ( 2 ) = ln ( e ) = 1 2 .(Bij het eerste = -teken stap je van grondtal 2 over op grondtal e .)

5

Van links naar rechts en van boven naar beneden:

 • 1 + log ( x ) = log ( 2 ) log ( 10 ) + log ( x ) = log ( 2 ) 10 x = 2 x = 1 5 ;

 • 1 + 2 log ( x ) = log ( 2 ) log ( 10 ) + log ( x 2 ) = log ( 2 ) 10 x 2 = 2 x = 1 5 5 , want x is positief;

 • 1 + 1 2 log ( x ) = log ( 2 ) log ( 10 ) + log ( x ) = log ( 2 ) 10 x = 2 x = 1 25 ;

 • 1 1 2 log ( x ) = log ( 2 ) log ( 10 ) log ( x ) = log ( 2 ) 10 x = 2 x = 25 .

6

Van links naar rechts en van boven naar beneden:

 • log ( x ) + log ( x + 1 ) = log ( x + 2 ) log ( x ( x + 1 ) ) = log ( x + 2 ) x ( x + 1 ) = x + 2 x 2 = 2 , dus x = 2 , want x is positief;

 • 2 log ( x ) 1 = log ( x 5 ) + log ( 2 ) log ( 1 10 x 2 ) = log ( 2 ( x 5 ) ) 1 10 x 2 = 2 x 10 ( x 10 ) 2 = 0 , dus x = 10 ;

 • 2 log ( x ) = log ( x + 2 ) log ( x 2 ) = log ( x + 2 ) x 2 x 2 = 0
  ( x + 1 ) ( x 2 ) = 0 , dus x = 2 , want x is positief;

 • 2 log ( x ) = log ( x + 2 ) , je krijgt weer x 2 x 2 = 0 , maar nu x = 1 , want x is negatief;

 • 2 2 log ( x ) 2 log ( x + 4 ) = 1 2 log ( x 2 ) 2 log ( x + 4 ) = 2 log ( 2 )
  2 log ( x 2 x + 4 ) = 2 log ( 2 ) x 2 x + 4 = 2 x 2 2 x 8 = 0 ( x 4 ) ( x + 2 ) = 0 , dus x = 4 , want x is positief;

 • x log ( x 2 ) = x log ( 2 x ) , je vindt x 2 + x 2 = 0 , er zijn geen oplossingen, want voor het grondtal x moet gelden: x > 0 en x 1 .

7

Substitueer e x = y , van links naar rechts en van boven naar beneden:

 • Als 2 e x + 8 = e 2 x , dan y 2 2 y 8 = 0 y = 4  of  y = 2 , dus x = ln ( 4 ) ;

 • Als e x + 2 e x = 3 , dan y + 2 y = 3 y 2 3 y + 2 = 0 y = 1  of  y = 2 , dus x = 0  of  x = ln ( 2 ) ;

 • Als 2 e x = e x + 2 2 , dan 2 y = e 2 y 2 ( e 2 2 ) y = 2 y = 2 e 2 2 , dus x = ln ( 2 e 2 2 ) ;

 • 2 e x = e x + 2 + 2 : je vindt nu e x = 2 e 2 2 en deze vergelijking heeft geen oplossing want 2 e 2 2 < 0 ;

 • Als 2 e x = e 2 x + 1 , dan 2 y = e y 2 , dus y = 2 e (want y 0 ), dus x = ln ( 2 ) 1 ;

 • Als 8 e 2 x = e x 3 , dan 8 y 2 = e 3 y , dus y 3 = 8 e 3 , dus y = 2 e , dus x = ln ( 2 e ) = 1 + ln ( 2 ) .

Substitueer log ( x ) = y , van links naar rechts:

 • Als ( log ( x ) ) 2 = 12 + log ( x ) , dan y 2 y 12 = 0 y = 3  of  y = 4 , dus x = 10 3 = 0,001 of x = 10 4 = 10000 ;

 • Voor elk positief getal a geldt: 1 2 log ( a ) = 2 log ( a ) 2 log ( 1 2 ) = 2 log ( a ) , dus als 2 2 log ( x ) + 1 2 log ( x ) = 3 , dan 2 log ( x ) = 3 , dus x = 8 .

8
a

log ( y ) = 1 2 + 1 1 2 log ( x ) log ( y ) = log ( 10 1 2 ) + log ( x 1 1 2 )
log ( y ) = log ( 10 ) + log ( x 1 1 2 ) = log ( 10 x 1 1 2 ) y = 10 x 1 1 2
(dus a = 10 en b = 1 1 2 ).

b

2 log ( 2 y ) = 2 log ( 5 3 x ) y = 2 log ( 5 3 x ) = 2 log 5 + 2 log ( 3 x )
y = 2 log ( 5 ) + x 2 log ( 3 ) (dus a = 2 log ( 3 ) en b = 2 log ( 5 ) ).

c

A = 10 0,15 t + 2,68 A = 10 2,68 ( 10 0,15 ) t A = 478,63 1,41 t .

d

2 · log ( z ) = log ( x ) + log ( y ) log ( z 2 ) = log ( x y ) z 2 = x y z = x y (negatieve wortel kan niet, want z is positief).