1
a

De figuur op de volgende bladzijde bestaat uit drie gelijkvormige rechthoekige driehoeken.
a = cos ( α ) , b = sin ( α ) , c = sin ( β ) b = sin ( α ) sin ( β ) , d = cos ( β ) b = sin ( α ) cos ( β ) , e = a sin ( β ) = cos ( α ) sin ( β ) , f = a cos ( β ) = cos ( α ) cos ( β ) .

figuur bij opgave 9
b

Zie figuur. Bijvoorbeeld cos ( α + β ) = f c = cos ( α ) cos ( β ) sin ( α ) sin ( β ) , enzovoort.

2

x = 2 cos ( t ) , y = 2 sin ( t ) zijn de bewegingsvergelijkingen van een punt over de gegeven cirkel. Neem aan dat P bereikt wordt op tijdstip a , dan wordt Q bereikt op tijdstip a + 2 3 π . Er geldt: cos ( a ) = sin ( a ) = 1 2 2 , dus x Q = 2 cos ( a + 2 3 π ) = 2 ( cos ( a ) cos ( 2 3 π ) sin ( a ) sin ( 2 3 π ) ) = = 1 2 1 2 3 en
y Q = 2 sin ( a + 2 3 π ) = 2 ( sin ( a ) cos ( 2 3 π ) + cos ( a ) sin ( 2 3 π ) ) = 1 2 + 1 2 3 .
R wordt bereikt op tijdstip t = a 2 3 π , dus x R = 2 cos ( a 2 3 π ) = 2 ( cos ( a ) cos ( 2 3 π ) + sin ( a ) sin ( 2 3 π ) ) = 1 2 + 1 2 3 en
y R = 2 sin ( a 2 3 π ) = 2 ( sin ( a ) cos ( 2 3 π ) cos ( a ) sin ( 2 3 π ) ) = 1 2 1 2 3 .

3
a

De hoogte van de rechthoek is 2 sin ( t ) en de breedte 2 cos ( t ) , dus de oppervlakte is: 4 sin ( t ) cos ( t ) = 2 sin ( 2 t ) volgens formule 16.

b

Als sin ( 2 t ) = 1 , dus als t = 1 4 π .

4
a

x P = sin ( t ) , dus 1 x P 1 en x Q = 3 sin ( t ) , dus 3 x P 3 ; hieruit volgt dat de grote ellips bij Q hoort en de kleine bij P .

b

6 cos ( t ) = 1 + 4 cos ( t ) cos ( t ) = 1 2 ;
tussen 0 en 1 2 π is de enige oplossing t = 1 3 π .

c

De lengte van P Q is ( 3 sin ( t ) sin ( t ) ) 2 + ( 6 cos ( t ) 4 cos ( t ) ) 2 = 4 sin 2 ( t ) + 4 cos 2 ( t ) = 4 ( cos 2 ( t ) + sin 2 ( t ) ) = 4 = 2 (voor elke t )

5
a

-

b

{ x = 2 cos ( t 1 4 π ) y = 2 sin ( t 1 4 π ) , dus a = b = 0 , r = 2 , ω = 1 en ϕ = 1 4 π

c

2 cos ( t 1 4 π ) = 2 ( cos ( t ) cos ( 1 4 π ) + sin ( t ) sin ( 1 4 π ) ) =
cos ( t ) + sin ( t ) en 2 sin ( t 1 4 π ) = 2 ( sin ( t ) cos ( 1 4 π ) cos ( t ) sin ( 1 4 π ) ) = cos ( t ) sin ( t ) .

d

2 cos ( 2 t ) + 2 = 2 ( 2 cos 2 ( t ) 1 ) + 2 = 4 cos 2 ( t ) volgens formule 16;
2 cos ( 1 2 π + 2 t ) = 2 sin ( 2 t ) , dus het is de cirkelbeweging met a = 2 , b = 0 , ω = 2 en ϕ = 0 .

Vergelijkingen oplossen
6

(Telkens geldt k geheel.)

x = 3 8 π + k π

x = 1 8 π + k π

x = 1 8 π + k π

x = 3 8 π + k π

geen oplossing

x = ± 1,37 + k 2 π

x = 1 3 π + k π

(deel door cos ( x ) : x = 1,11 + k π

7

Van links naar rechts, van boven naar beneden (telkens geldt k geheel):

  • x = k π of x = 1 6 π + k 2 π of x = 5 6 π + k 2 π ;

  • x = 1 6 π + k 2 π of x = 5 6 π + k 2 π of x = 1 2 π + k 2 π ;

  • Na substitutie cos 2 ( t ) = 1 sin 2 ( t ) krijg je dezelfde vergelijking als de eerste, dus zie hierboven;

  • x = 1 2 π + k π of x = k 2 π .

8

2 cos 2 ( x ) + sin 2 ( x ) = 1 3 4 2 cos 2 ( x ) + ( 1 cos 2 ( x ) ) = 1 3 4 1 + cos 2 ( x ) = 1 3 4 cos 2 ( x ) = 3 4 , dus
cos ( x ) = 1 2 3 geeft x = 1 6 π en x = 1 5 6 π ;
cos ( x ) = 1 2 3 geeft x = 5 6 π en x = 1 1 6 π .

Identiteiten
9

Van links naar rechts.
cos 2 ( x + 1 4 π ) = ( 1 2 2 cos ( x ) 1 2 2 sin ( x ) ) 2 = ( 1 2 cos 2 ( x ) + 1 2 sin 2 ( x ) cos ( x ) sin ( x ) ) =
1 2 + 1 2 sin ( 2 x )
cos ( x + 1 4 π ) cos ( x 1 4 π ) =
( cos ( x ) cos ( 1 4 π ) sin ( x ) sin ( 1 4 π ) ) ( cos ( x ) cos ( 1 4 π ) + sin ( x ) sin ( 1 4 π ) ) =
1 2 2 ( cos ( x ) sin ( x ) ) 1 2 2 ( cos ( x ) + sin ( x ) ) = 1 2 ( cos 2 ( x ) sin 2 ( x ) ) = 1 2 cos ( 2 x )
cos ( x + 1 4 π ) sin ( x 1 4 π ) =
( cos ( x ) cos ( 1 4 π ) sin ( x ) sin ( 1 4 π ) ) ( sin ( x ) cos ( 1 4 π ) cos ( x ) sin ( 1 4 π ) ) = 1 2 2 ( cos ( x ) sin ( x ) ) 1 2 2 ( sin ( x ) cos ( x ) ) =
1 2 ( cos 2 ( x ) + sin 2 ( x ) ) + sin ( x ) cos ( x ) = 1 2 + 1 2 sin ( 2 x )
1 cos ( 2 x ) sin ( 2 x ) = 1 ( 1 2 sin 2 ( x ) ) 2 sin ( x ) cos ( x ) = sin ( x ) cos ( x ) = tan ( x )

10

α + β + γ = π , dus tan ( α + β ) = tan ( π γ ) = tan ( γ ) .
Dus: tan ( α ) + tan ( β ) 1 tan ( α ) tan ( β ) = tan ( γ ) .
Kruislings vermenigvuldigen geeft het gewenste resultaat.
Van een rechte hoek is de tangens niet gedefinieerd.

De grafiek van sinus en cosinus
11
a
b

f ( x ) = 2 1 2 + 3 1 2 sin ( 2 ( x 1 4 π ) ) .

c

We berekenen eerst de waarden van x met f ( x ) = 4 .
f ( x ) = 4 sin ( 2 ( x 1 4 π ) ) = 3 7 . De GR geeft: sin 1 ( 3 7 ) = 0,4429 , dus 0,443 < x < π 0,443
of 0,443 + π < x < 2 π 0,443 , dus
0,443 < x < 2,70
of 3,58 < x < 5,84

12

A: y = 2 1 2 + 7 1 2 sin ( π 10 ( x 5 ) ) of y = 2 1 2 7 1 2 cos ( π 10 x ) of ...
B: y = 2 + 1 2 sin ( 2 π x ) of ...
C: y = 3 sin ( π x ) of y = 3 sin ( π( x 1 ) ) of ...
D: y = cos ( x ) of y = sin ( x 1 1 2 π ) of ...
E: y = 1 cos ( 1 2 x ) of y = 1 + sin ( 1 2 ( x π ) ) of ...
F: y = 5 10 cos ( 6 x ) of y = 5 + 10 sin ( 6 ( x 1 12 π ) ) of ... .

13
a

-

b

Bijvoorbeeld a = 1 1 2 , b = 2 , c = 1 4 π en d = 1 2 .

c

Er geldt: cos ( 2 x ) = 2 cos 2 ( x ) 1 , dus f ( x ) = cos ( 2 x ) + 1 2 cos ( 2 x ) + 1 2 = 1 1 2 sin ( 1 2 π 2 x ) + 1 2 = 1 1 2 sin ( 2 x + 1 2 π ) + 1 2 = 1 1 2 sin ( 2 ( x + 1 4 π ) ) + 1 2 .

14

sin ( 2 x ) = tan ( x ) 2 sin ( x ) cos ( x ) = sin ( x ) cos ( x ) , dus sin ( x ) = 0 of cos 2 ( x ) = 1 2 .
En cos 2 ( x ) = 1 2 cos ( x ) = ± 1 2 2 x = 1 4 π + k π .
De oplossingen zijn dus: x = 1 4 π + k π of x = k π .
sin ( x ) = 2 tan ( x ) sin 2 ( x ) = 2 cos ( x ) cos 2 ( x ) + 2 cos ( x ) 1 = 0
cos ( x ) = 1 ± 2 ;
de GR geeft: cos 1 ( 1 + 2 ) = 1,143 , dus x = ± 1,143 + k 2 π .
De vergelijking cos ( x ) = 1 2 heeft geen oplossingen, want 1 cos ( x ) 1 .
sin ( x ) = cos ( 2 x + 1 3 π ) cos ( 1 2 π x ) = cos ( 2 x + 1 3 π )
1 2 π x = ± ( 2 x + 1 3 π ) + k 2 π x = 1 18 π + k 2 3 π of x = 5 6 π + k 2 π .
sin ( x + 1 6 π ) = 2 cos ( x ) geeft door toepassen van formule 13:
1 2 3 sin ( x ) + 1 2 cos ( x ) = 2 cos ( x ) 1 2 3 sin ( x ) = 1 1 2 cos ( x ) tan ( x ) = 3 , dus x = 1 3 π + k π .

15

We lossen eerst de vergelijking sin ( x ) = 3 cos ( x ) op.
sin ( x ) = 3 cos ( x ) tan ( x ) = 3 1 3 π + k π .
Vervolgens tekenen we de grafieken van x sin ( x ) en x 3 cos ( x ) in één figuur.

Uit de figuur lezen we af: π x < 2 3 π of 1 3 π < x < 1 1 3 π .