16.4  Differentiëren en integreren >
Differentiëren
1

f ( x ) = 20 ( 2 x + 3 ) 9 ; g ( x ) = 10 ( 2 x + 3 ) 9 1 2 x ;
h ( x ) = 2 ( x + 1 ) 2 ; k ( x ) = 6 ( x + 1 ) 2 ( 2 x x + 1 ) 2 ;
m ( x ) = 2 x + x 2 x ln ( 2 ) ; n ( x ) = 4 ( 1 + x 2 x ) 3 ( 2 x + x 2 x ln ( 2 ) ) ;
p ( x ) = e x cos ( e x ) ; q ( x ) = 2 x sin ( e x ) + x 2 e x cos ( e x ) ;
r ( x ) = 2 x ( ln ( x ) 1 ) 2 ; s ( x ) = 2 x ln ( x 2 + 1 ) + 2 x 3 x 2 + 1

2

f ( x ) = 6 x 1 1 2 2 x 1 2 , dus f ( x ) = 9 x 1 2 x 1 2 = x 1 2 ( 9 x 1 ) = 9 x 1 x
g ( x ) = ( x + 1 ) 1 2 x x ( x + 1 ) 2 = 2 x + 2 x 2 ( x + 1 ) 2
h ( x ) = 1 + tan 2 ( x ) + 1

3
a

f ( x ) = 2 x + 6 + x 2 x + 6 en f ( x ) = 0 2 x + 6 = x 2 x + 6 2 x + 6 = x , dus x = 2 . De raaklijn is horizontaal in ( 2, 2 2 ) .

b

f ( x ) = 1 1 2 2 x + 6 + x 2 x + 6 = 1 1 2 3 x + 6 = 1 1 2 2 x + 6 , dus ( 2 x + 4 ) 2 = 2 x + 6 x = 1 of x = 2 1 2 . Alleen x = 1 voldoet, dus de lijn moet door ( 1, 2 ) gaan , dus p = 1 2 .

4
a

f ( x ) = 0 sin ( x ) cos ( x ) + sin ( x ) = 0 , dus cos ( x ) = 1 of sin ( x ) = 0 . Dus x = k π , met k geheel.

b

f ( x ) = 2 cos ( 2 x ) + 2 cos ( x ) , dus f ( x ) = 0 cos ( 2 x ) = cos ( x + π ) , dus f ( x ) = 0 2 x = ± ( x + π ) + k 2 π , met k geheel. Dus x = 1 3 π + k 2 3 π .
De punten zijn: ( 1 3 π + k 2 π ,1 1 2 3 ) , ( 1 2 3 π + k 2 π ,‐1 1 2 3 ) en ( π + k 2 π ,0 ) , met k geheel.

5

f ( x ) = 1 4 e 1 4 x 2 x + 1 + e 1 4 x 2 x + 1 , dus f ( x ) = 0 1 4 2 x + 1 = 1 2 x + 1 2 x + 1 = 4 , dus x = 1 1 2 .

6

f ( x ) = 1 cos 2 ( x ) + 8 cos ( x ) , dus f ( x ) = 0 cos 3 ( x ) = 1 8 cos ( x ) = 1 2 , dus x = 2 3 π + k 2 π of x = 2 3 π + k 2 π met k geheel.

7

f ( x ) = g ( x ) sin ( x ) cos ( x ) = 2 sin ( x ) ; sin ( x ) 0 , dus cos ( x ) = 1 2 2 x = 1 4 π . f ( 1 4 π ) = 1 en g ( 1 4 π ) = 2 .
De gevraagde hoek is tan 1 ( 2 ) tan 1 ( 1 ) = 63 45 = 18 graden.

8

Neem aan dat ze elkaar raken in een punt met eerste coördinaat a , dan f ( a ) = g ( a ) en f ( a ) = g ( a ) , dus tan ( a ) + 1 = a + p en 1 cos 2 ( a ) = 1 .
Uit de tweede vergelijking volgt: a = k π voor alle gehele waarden van k .
Als je dit in de eerste vergelijking invult, krijg je: 1 = k π + p , dus p = 1 of p = 1 π .

9
a

A ( 1,1 ) en C ( 0,1 ) . De eerste coördaat van D is oplossing van de vergelijking x + 1 x = 0 1 x = x , dus 1 x = x 2 x = 1 ± 5 2 . Dus D = ( 1 2 1 2 5 ,0 ) .
f ( x ) = 1 1 2 1 x , dus f ( x ) = 0 x = 3 4 , dus B = ( 3 4 ,1 1 4 ) .

b

f p ( 0 ) = 1 voor alle p , dus P = ( 0,1 ) .

c

f ( 0 ) = 1 2 , dus moet: f p ( 0 ) = 2 .
f p ( x ) = 1 p 2 1 p x , dus 1 1 2 p = 2 , dus p = 6 .

De tweede afgeleide
10

f ( x ) = 3 8 x 4 12 8 x 2 en f ( x ) = 0 x = 2, 2  of  0 .
f ( x ) wisselt van teken in 2 en in 2 , maar niet in 0 .
De buigpunten zijn: ( 2, 1 1 5 ) en ( 2, 1 1 5 ) .

Primitiveren
11

Y 1 = 1 2 x 4 1 1 2 x 2 + 5 x ; y 2 = x 2 + 2 x + 3 x 2 = 1 + 2 x 1 + 3 x 2 , dus Y 2 = x + 2 ln | x | 3 x ;
Y 3 = 1 2 e 2 x ; y 4 = 2 e 2 x , dus Y 4 = e 2 x ;
Y 5 = 1 3 2 x + 7 3 ; Y 6 = 2 x + 7 ;
Y 7 = 2 cos ( 1 2 x ) ; y 8 = 1 2 1 2 cos ( 2 x ) , dus Y 8 = 1 2 x 1 4 sin ( 2 x ) ;
y 9 = x + 4 + 8 x 2 , dus Y 9 = 1 2 x 2 + 4 x + 8 ln | x 2 | ;
y 10 = 3 x x + x , dus Y 10 = 1 1 5 x 2 x + 2 3 x x .

12
a

F ( x ) = a e x + ( a x + b ) e x = ( a x + a + b ) e x , dus a = 1 en a + b = 2 , dus a = b = 1 .

b

G ( x ) = ( a + ( a x + b ) ln ( 2 ) ) 2 x = ( a ln ( 2 ) x + a + b ln ( 2 ) ) 2 x , dus a ln ( 2 ) = 1 en a + b ln ( 2 ) = 0 . Dus: a = 1 ln ( 2 ) en b = 1 ln 2 ( 2 ) .

Integreren
13
a

1 en 4

b

4 1 = 3

c

f ( x ) = 1 2 x 1 2 , dus 1 5 ( 1 2 x 1 2 ) d x = [ 1 4 x 2 1 2 x ] 1 5 = 3

14

Zie figuur op de volgende bladzijde links. De rechthoek heeft oppervlakte 2 p p .
De oppervlakte van het deel van de rechthoek onder de parabool is p p x 2 d x = [ 1 3 x 3 ] p p = 2 3 p p .
Dus 1 1 3 p p = 20 p = 225 3 .

15
a

0 4 f ( x ) d x = 0 3 ( 2 x ) d x + 3 4 ( x 4 ) d x = [ 2 x 1 2 x 2 ] 0 3 + [ 1 2 x 2 4 x ] 3 4 = 1 1 2 1 2 = 1 .

b

Zie figuur hieronder rechts.

figuur bij opgave 45
figuur bij opgave 46
c

De integraal is de gesigneerde oppervlakte, dus
1 2 2 2 1 2 1 2 = 1 .

16

f ( x ) = x 3 + 2 x 2 x 2 ; de oppervlakte is: 2 1 f ( x ) d x 1 1 f ( x ) d x [ 1 4 x 4 + 2 3 x 3 1 2 x 2 2 x ] 2 1 [ 1 4 x 4 + 2 3 x 3 1 2 x 2 2 x ] 1 1 = 5 12 + 2 2 3 = 3 1 12 .

17

Het snijpunt van de lijn x + y = 4 met de grafiek van y = 3 x is ( 1,3 ) .
De oppervlakte is 0 1 ( 4 x 3 x ) d x 1 4 ( 4 x 3 x ) d x = [ 4 x 1 2 x 2 2 x x ] 0 1 [ 4 x 1 2 x 2 2 x x ] 1 4 = 1 1 2 ( 8 1 1 2 ) = 11 .

De inhoud van een lichaam met een integraal berekenen
18

π 3 3 ( 1 2 3 x 2 ) 2 d x = π 3 3 ( 3 4 1 4 x 2 ) d x = π [ 3 4 x 1 12 x 3 ] 3 3 = π 3

19

U = 0 1 π x 2 d y = 0 1 π y d y = π [ 1 2 y 2 ] 0 1 = 1 2 π .
Noem het omwentelingslichaam dat je krijgt door het vlakdeel om de x -as te wentelen T , dan is 2 T + V de inhoud van een cilinder met hoogte 2 en straal van de grondcirkel 1 .
Dus V = 2 π 2 0 1 π x 4 d x = 2 π 2 π [ 1 5 x 5 ] 0 1 = 1 3 5 π .
W is de inhoud van het omwentelingslichaam dat je krijgt door het vlakdeel ingesloten door de parabool y = x 2 1 en de x -as om de x -as te wentelen.
Dus W = 1 1 π ( x 2 1 ) 2 d x = π [ 1 5 x 5 2 3 x 3 + x ] 1 1 = 1 1 15 π .

20
a

Het snijpunt van f en k 4 : 4 x = 1 x x = 1 2 ;
inhoud = π 0 1 2 ( 4 x ) 2 d x + π 1 2 4 ( 1 x ) 2 d x = π [ 16 3 x 3 ] 0 1 2 + π [ 1 x ] 1 2 4 = 2 3 π + 1 4 π = 11 12 π

b

Het snijpunt van f en k p : p x = 1 x x = 1 p ;
Tot het snijpunt: oppervlakte = 0 1 p p x d x = [ 1 2 p x 2 ] 0 1 p = 1 2 ;
Vanaf het snijpunt: oppervlakte = 1 p p 1 x d x = [ ln | x | ] 1 p p = ln ( p ) ln ( 1 p ) = ln ( p ) ln ( p 1 2 ) = ln ( p ) + 1 2 ln ( p ) = 1 1 2 ln ( p ) ;
1 2 + 1 1 2 ln ( p ) = 4 ln ( p ) = 2 1 3 p = e 2 1 3

c

A ( 1 p , p ) en B ( p , 1 p ) ;
Omdat C op de x -as ligt, zal B het midden zijn als de y -coördinaat van B de helft is van de y -coördinaat van A : 1 p = 1 2 p p 3 = 4 p = 4 3

21
a

h 2 + ( 2 h ) 2 = 2 h 2 4 h + 4

b

Die is 0 2 π ( 2 h 2 4 h + 4 ) d h = π [ 2 3 h 3 2 h 2 + 4 h ] 0 2 = 5 1 3 π .

22
a

P ( x ) = 10 ( 2 x + 1 ) 2 x + 1 .

b

P ( x ) = ( 20 x + 10 ) 2 x + 1 , dus H ( x ) = a P ( x ) + 3 b 2 x + 1 = ( 20 a x + 10 a + 3 b ) 2 x + 1 , dus 20 a = 1 en 10 a + 3 b = 0 , dus a = 1 20 en b = 1 6 .

23
a

Er geldt: O ( h ) = 1 2 a 2 .
Uit h = 3 3 a 3 volgt a = 1 3 ( h 3 ) 2 + 1 , dus O ( h ) = 1 18 ( ( h 3 ) 2 + 3 ) 2 .

b

De inhoud is 0 3 O ( h ) d h = 0 3 ( 1 18 ( h 3 ) 4 + 1 3 ( h 3 ) 2 + 1 2 ) d h =
[ 1 90 ( h 3 ) 5 + 1 9 ( h 3 ) 3 + 1 2 h ] 0 3 = 7,2 .