16.6  Transformaties en symmetrie >
Functies transformeren
1
a

Verticaal vermenigvuldigen met 2 en 2 eenheden naar links schuiven.

b

Horizontaal vermenigvuldigen met 1 4 en daarna 2 eenheden naar links schuiven.

c

8 eenheden naar links schuiven en vervolgens horizontaal met 1 4 vermenigvuldigen.

d

f 1 ( x ) = 1 4 x 2 2 met x 0 .

2
a

Omdat bijvoorbeeld 6 meer dan één origineel heeft ( 2 en 6 ).

b

In de stukken [ 2, > en < , 2 > of < 2, > en < , 2 ] .

c

f ( x ) = 1 2 ( x + 2 ) 2 2 ;
de inverse op het 'linker' stuk is: g ( x ) = 2 ( x + 2 ) 2 en op het 'rechter' stuk: g ( x ) = 2 ( x + 2 ) 2 .
Als je de grafieken van de twee inverse functies tekent, moeten ze samen de gespiegelde (parabool) van de grafiek van f vormen!

3
a

[ 1 2 π , 1 2 π ] ; < 1 2 π , 1 2 π >

b

[ 0, π ] en [ π ,0 ] .

4
a

f ( x ) = 3 e x + 1

b

g ( x ) = ln ( 1 3 x ) 1

5
a

g ( x ) = ( x + 1 ) 2 + 4

b

h ( x ) = ( x 3 ) 2

c

Je krijgt de grafiek van q bijvoorbeeld door eerst één eenheid omlaag te schuiven, dan te spiegelen in de x -as en vervolgens weer één eenheid omhoog te schuiven.
Dus q ( x ) = ( p ( x ) 1 ) + 1 = p ( x ) + 2 , dus q ( x ) = x 3 + 3 x + 2

Krommen transformeren
6
a

( x , y ) = ( t 2 + 1 2 t ,1 1 t )

b

( x , y ) = ( 1 1 t , t + 1 t )

c

Dat betekent dat K puntsymmetrisch in de oorsprong is.

d

x ( 1 t ) = x ( t ) en y ( 1 t ) = y ( t ) , dus als ( x , y ) op K , dan ook ( x , y ) .

7

y = 1 ± 1 2 x + 2 1 2

8

Voor de inverse geldt: x = y + 1 y . We gaan y uitdrukken in x .

x

=

y + 1 y

maal x

y x

=

y + 1

termen met y naar links

y ( x 1 )

=

1

deel door x 1

y

=

1 x 1

Dus f 1 ( x ) = 1 x 1 .

9
a

t = 1 2 x y = 1 ( 2 x ) 2 + 2 x

b

Scheve asymptoot: y = 2 x , want lim x ± 1 ( 2 x ) 2 = 0 ;
Verticale asymptoot: x = 2

c

Vergelijking: y 3 = 2 ( 1 3 x + 4 ) + 1 ( 2 ( 1 3 x + 4 ) ) 2 = 2 1 3 x + 1 ( 1 3 x + 2 ) 2
Parametervoorstelling: { x ( t ) = 3 ( 2 1 t 4 ) = 6 3 t y ( t ) = t 2 + 1 t + 3

d

Dezelfde vermenigvuldiging met factor 3 t.o.v. de y -as en daarna translatie over de vector ( 12 3 )