graden

Helemaal rond is 360 ° .

soorten hoekenEen rechte hoek is 90 ° .Een scherpe hoek is kleiner dan 90 ° .Een gestrekte hoek is 180 ° .
Een stompe hoek is groter dan 90 ° en kleiner dan 180 ° .

Een inspringende hoek is groter dan 180 ° .

naamgeving en notatie

Deze hoek heet hoek A .

Een hoek heeft een hoekpunt en twee benen.


In driehoek A B C is A B een zijde en A is een hoek.
In dit voorbeeld is A B = 24  mm, A = 66 ° .
A = B A C = C A B

gelijkbenige driehoek

Een gelijkbenige driehoek heeft twee even lange zijden. De derde zijde is de basis; daartegenover ligt de top.

Stelling

In een gelijkbenige driehoek zijn de hoeken tegenover de twee even lange zijden even groot. En omgekeerd: als twee hoeken in een driehoek gelijk zijn, is de driehoek gelijkbenig.

zó teken je een rechte hoek

soorten driehoeken

Een gelijkzijdige driehoek heeft drie even lange zijden.

Een scherphoekige driehoek heeft drie scherpe hoeken.

Een rechthoekige driehoek heeft één rechte hoek.

Een stomphoekige driehoek heeft één stompe hoek.

gelijke hoeken

Overstaande hoeken zijn even groot.Bij twee evenwijdige lijnen die gesneden worden door een derde lijn zijn F-hoeken even groot en Z-hoeken even groot.

hoekensom

De hoekensom van een driehoek is 180 ° .De hoekensom van een n -hoek is ( n 2 ) · 180 ° .