kruistabel

In een kruistabel worden het wel/niet hebben van twee eigenschappen tegen elkaar uitgezet. Uit een kruistabel kan worden afgelezen hoe vaak de twee eigenschappen tegelijk voorkomen. En dus of de twee eigenschappen (sterk of zwak) samenhangen.

weergeven in plaatjes

Een databestand kan o.a. worden gevisualiseerd met

  • een histogram

  • een cirkeldiagram

  • een staafdiagram

gemiddelde

Het gemiddelde van een stel waarden ligt midden tussen die waarden in. De waarden die kleiner zijn dan het gemiddelde wijken tezamen evenveel van dat gemiddelde af als de waarden die groter zijn dan het gemiddelde.
Het gemiddelde kan worden berekend door alle waarden op te tellen en de som te delen door het aantal waarden. Als een waarde met een zekere frequentie voorkomt, moet die waarde zo vaak geteld worden als de frequentie bedraagt. We spreken dan van een gewogen gemiddelde.


Voorbeeld

waarde

1

2

5

frequentie

3

2

1

gemiddelde = 3 × 1 + 2 × 2 + 1 × 5 6 = 2

klassenindeling

Gegeven is een verzameling data (waarden).

spreidingsbreedte =

grootste kleinste van alle waarnemingen

frequentie van een waarde =

het aantal keer dat de waarde voorkomt

modus =

de meest voorkomende waarde

Vaak worden de data in klassen ingedeeld.

klassenbreedte =

grootst mogelijke verschil binnen een klasse

frequentie van een klasse =

het aantal keer dat een waarde in de klasse viel

modale klasse =

klasse met de hoogste frequentie

in gelijke delen

Je kunt de verzameling data splitsen in twee stukken van elk 50%. Het grensgetal tussen de kleinste helft en de grootste helft heet de mediaan. De mediaan is dus de middelste waarde (als je de waarden op volgorde zet van klein naar groot).

Je kunt de verzameling data ook splitsen in vier delen van elk 25%. De drie grensgetallen heten eerste kwartiel, tweede kwartiel en derde kwartiel. Het tweede kwartiel is de mediaan.

Een grafische weergave van de drie grensgetallen, inclusief minimum en maximum, noemen we een boxplot.

Je kunt een verzameling data ook splitsen in drie stukken van elk 33% of in tien stukken van elk 10%, enzovoort.