Boter, kaas en eieren

Dit spel wordt gespeeld op een rooster van drie bij drie. Als je de spelregels niet kent, kijk dan op wikipedia.
Om het verloop van het spel te beschrijven worden de hokjes gecodeerd, zie plaatje.

1

Speler 1 heeft om te beginnen een rondje in A1 gezet.

a

Welke beginzetten komen op hetzelfde neer?

Deze beginzetten noemen we niet echt verschillend.

b

Hoeveel echt verschillende beginzetten zijn er?

Na de beginzet op A1 zet speler 2 een kruisje in B2 en daarna zet speler 1 een rondje in C3, zie plaatje.

c

Welke zetten van speler 2 leiden nu tot zijn verlies (als speler 1 slim speelt)? Waarom?

Als twee slimmeriken boter, kaas en eieren spelen, eindigt het spel onbeslist.

d

Speel tegen de computer. Kies daarvoor level 3 op de volgende site .
Als je goed speelt, eindigt het spel onbeslist.

Gobang

Gobang is een oosters bordspel voor twee spelers. Het wordt gespeeld op een bord met 19 x 19 lijnen, die samen 361 kruispunten vormen.

In het plaatje is te zien hoe de kruispunten worden gecodeerd.

Om de beurt zet een speler een steen van zijn kleur op een nog onbezet kruispunt. Degene die het eerst vijf stenen op een rij heeft (horizontaal, verticaal of diagonaal), wint.

2

In het plaatje zie je een deel van het speelveld. Zwart is begonnen. Zijn stenen staan op e6, e8, f7 en f9. Wit heeft zijn stenen op e7, f8, g9 en h9 gezet. Nu is zwart aan zet.

a

Waar moet hij een steen plaatsen om niet te verliezen (als wit slim speelt)?

b

Speel tegen de computer op spellengrot.

Let op het verschil in de manier van plaatsbepaling. Bij Boter-kaas-en-eieren worden de vakken gecodeerd. Het rondje of kruisje staat immers in een vak. Bij het spel gobang staan de stenen op snijpunten van lijnen. Bij gobang worden daarom de horizontale en verticale lijnen gecodeerd.Links zie je plaatsbepaling met behulp van vakken. Rechts zie je plaatsbepaling met behulp van snijpunten van lijnen.