21.2  Lengte en oppervlakte >
Omtrek
1

Bekijk de plattegrond. Iemand gaat van A naar B . Hij kan uit twee routes kiezen: linksom en rechtsom.

a

Welke route is het langst? Waarom?

Een rechthoek is verdeeld in twee stukken. Het gekleurde deel is duidelijk groter dan het witte.

b

Welk stuk heeft de grootste omtrek, het gekleurde of het witte?

2

De toren is opgebouwd uit drie figuren: een vierkant, een rechthoek en een driehoek met drie gelijke zijden. De drie figuren hebben dezelfde omtrek.
De zijde van het vierkant is 9 cm.
Hoeveel cm is de zijde van de rechthoek met het vraagteken?

De omtrek van een vlakke figuur is de totale lengte van de buitenkant. Dat is de afstand die je aflegt als je over de rand rondom de figuur loopt. Het woord omtrek is waarschijnlijk bedacht door Simon Stevin.

Leg in gedachten een touwtje rond de figuur, precies over de rand. Trek het touwtje strak en meet de lengte ervan op. Zo kun je de omtrek van elke figuur bepalen.

3
6

De ster is gemaakt van twaalf gelijkzijdige driehoekjes, dat zijn driehoekjes waarvan alle zijden even lang zijn. De omtrek van de ster is 36 cm.
Hoeveel cm is de omtrek van de blauwe zeshoek?

4
7
a

Wat is de omtrek van een vierkant met zijde 2 cm?

b

Wat is de omtrek van een regelmatige zeshoek met zijde 1,5 cm?

5
8

Els en Fiona knippen beiden een rechthoekig velletje papier van 20 bij 30 cm precies doormidden.
Ze hebben allebei twee nieuwe rechthoeken gekregen.

Hebben Els’ rechthoeken dezelfde omtrek als Fiona’s rechthoeken?
Wat is het verschil tussen de omtrekken?

3s
6s

Twee gelijkzijdige driehoeken, elk met een omtrek van 18 cm, liggen gedeeltelijk over elkaar heen. De zijden van de driehoeken zijn evenwijdig.
Het gemeenschappelijke deel is een zeshoek, blauw in de figuur.
Wat is de omtrek van deze zeshoek?

4s
7s

In de figuur zie je een tegelpad rond een tuin. Het tegelpad is overal even breed. De buitenkant van het tegelpad is 8 meter langer dan de binnenkant.
Hoeveel meter is het tegelpad breed?

5s
8s

Bekijk het busnet van een stad. Er zijn vier routes van verschillende lengte. Onder de eerste drie routes is de totale lengte aangegeven.

Hoeveel km is de vierde route?

Oppervlakte van rechthoeken
9
Een rechthoekig pleintje van 3,2 bij 1,5 meter is betegeld. Een tegel is 1 bij 1 dm.
a

Hoeveel tegels passen er langs een korte zijde van het plein?
En hoeveel langs een lange zijde?

b

Hoeveel tegels passen er op het plein?

De oppervlakte van één tegel is 1 dm2.

c

Hoeveel dm2 is de oppervlakte van het plein?

Van een rechthoek bereken je de oppervlakte door zijn lengte en breedte te vermenigvuldigen. Als de lengte en breedte gegeven zijn in cm, vind je de oppervlakte in cm2. Als lengte en breedte gegeven zijn in m, vind je de oppervlakte in m2, enz.

10

Een tuin heeft een oppervlakte van 30 m2 en is verdeeld in drie rechthoekige stukken. Het stuk voor de bloemen is 2 m breed en heeft een oppervlakte van 10 m2. Het stuk met de aardbeien is 3 m breed.
Hoeveel m2 is het stuk voor de bonen?

11
12

Een vierkant terras van 6 bij 6 meter is betegeld met rechthoekige tegels. Er liggen 8 rijen van elk 12 tegels.
Wat is de oppervlakte van één tegel?

11s
12s

Het grote vierkant heeft oppervlakte 1.
Hoe groot is de oppervlakte van het kleine zwarte vierkantje?

13
a

Hoeveel tegels van a bij b passen op een rechthoek van 7 a bij 3 b ?

b

Hoeveel blokken van a bij b bij c passen er in een doos van 2 a bij 3 b bij 4 c ?

14

Twee rechthoeken, één van 8 bij 10 en één van 9 bij 12, liggen voor een deel over elkaar.
Het blauwe gebied heeft oppervlakte 37.
Wat is de oppervlakte van het oker gekleurde gebied?

15
16

Alle rechthoeken die je van zes lucifers kunt maken hebben dezelfde vorm: twee lucifers lang en één lucifer breed.
Je moet nu een rechthoek maken van 14 lucifers.

a

Teken alle mogelijke verschillende rechthoeken die je kunt maken.

Zeg dat de lengte van een lucifer 1 eenheid is.

b

Wat is dan de oppervlakte van elk van die rechthoeken?

15s
16s

Een rechthoek is verdeeld in zeven vierkanten. De zijden van de lichtblauwe vierkanten aan de rechterkant zijn allemaal 8.
Wat is de zijde van het grote witte vierkant?